jtemplate.ru - free extensions for joomla

 SPECIALITĂȚI DOCTORAT

Școala doctorală Economia și Managementul Dezvoltării Comerțului și Cooperației de Consum a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova este autorizată pentru organizarea studiilor de doctorat la specialităţile:

272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare (Plan de învățământ);

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate (Plan de învățământ);

521.04. Marketing; logistică (Plan de învățământ);

521.06. Comerţ şi managementul calităţii mărfurilor (Plan de învățământ);

522.01. Finanţe (Plan de învățământ);

522.02. Contabilitate; audit; analiza economică (Plan de învățământ);

523.01. Cibernetică și informatică economică (Plan de învățământ).