jtemplate.ru - free extensions for joomla

Secţia administrativ-gospodărească 

Biroul 106/1 

Tel.: (+373) 22 815-816 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Secţia administrativ-gospodărească asigură funcţionarea şi dezvoltarea infrastructurii, creează condiţii pentru buna desfăşurare a procesului de instruire în cele trei blocuri de studii şi de trai în căminele studenţeşti. 

Prioritare au devenit următoarele activităţi: 

  • asigurarea tehnico-materială a procesului de formare profesională a specialiştilor şi de cercetare ştiinţifică;
  • crearea condiţiilor favorabile sanitaro-igienice pentru instruirea şi cazarea studenţilor, pentru activitatea corpului profesoral didactic;
  • mentenanţa clădirilor şi echipamentelor, protecţia muncii şi asigurarea continuă cu resurse energetice;
  • asigurarea integrităţii bunurilor materiale şi ordinii publice în blocurile de studii şi în căminele studenţeşti. 

Secţia este condusă de dl A. HANGANU, în cadrul acesteia activează 39 persoane.