jtemplate.ru - free extensions for joomla

Contacte

Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova (UCCM)

MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. I. Gagarin, 8

tel. (+ 373 22) 27-06-43, 815-613

(+ 373 22) 27-26-04, 815-617

tel./fax (+ 373 22) 27-02-03, 815-600

(+ 373 22) 54-91-24, 815-607


E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.uccm.md

 

 

DATE DE CONTACT

 

NR. D/O

NUME, PRENUME

FUNCȚIA, TITLU ȘTIINȚIFIC

E-MAIL

TELEFON


ADMINISTRAȚIA


1.

ŞAVGA Larisa

Rector UCCM, 

prof. univ., dr. hab.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-00

2.

MALECA Tudor

Rector de onoare al UCCM, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-45

3.

DANDARA Liliana

Conf. univ., dr., prorector pentru activitatea didactică și tehnologii educaționale

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-02

4.

CĂPĂȚÎNĂ Sofia

Conf. univ., dr., prorector pentru cercetare și formare continuă

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-09

5.

MUSTEAŢĂ Simion

Conf. univ., dr., consilier al rectorului, coordonator al Centrului de Asigurare a Calității

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

simionmusteată@gmail.com

(022) 81-56-04

6.

STREȚCO Tatiana

Referent

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-02-03

(022) 81-56-00

7.

ZUGRAV Inga

Şef secţie Management academic

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-13

8.

DONI Angela

Contabil-şef interimar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 27-05-46

(022) 81-56-14

9.

BRAILA Valentina

Șef secție economico-financiară

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-12

10.

PÂSLARU Valentina

Şef serviciul resurse umane şi cancelarie

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-07


FACULTATEA ”ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI JURIDICE”


11.

CIBUC Liliana

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-30

12.

CUȘNIR Corina

Prodecan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-30


Departamentul ”Eonomie şi administrarea afacerilor”


13. 

PITUȘCAN Feodosie

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

14.

MORARU Simion

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

15.

LIVIŢCHI Oxana

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

16.

PERCIUN Rodica

prof. univ., dr. hab.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

17.

ŞAVGA Larisa

prof. univ., dr. hab. 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-00

18. ZAVAŢKI Tatiana

Şef departament

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36
19. HACINA Ludmila asist. univ.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41
20. BARAN Tatiana asist. univ.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-34
21. CĂPĂȚÎNĂ Sofia conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-03
22. FUIOR Elena  prof. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(022) 81-56-36 
23. CUȘNIR Corina conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-36 
24. TUHARI Tudor  prof. univ., dr. hab.    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36  
25. ZUGRAV Inga conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36 
26. MALECA Ina conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36 
27. FULGA Viorica conf. univ., dr. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36 
28. GUȚAN Viorica asist. univ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36 
29. MAXIM Ion prof. univ., dr. hab. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-36 
30. PRODAN Djulieta asist. univ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-37 


Departamentul ”Drept”


31.

DANDARA Liliana

Şef departament,

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

32.

FLOREA Eugen

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

33.

CIBUC Lilia

conf. univ., dr.

cibuc. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-31

34.

LUCA Ala

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

35.

ROMANDAȘ Nicolae

prof. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

36.

COJOCARI Eugenia

 prof. univ., dr. hab

 

(022) 81-56-40

37.

CECAN Lilia

asist. univ., master în drept

cecan. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

38.

PLAMADEALĂ Andrian

asist. univ.

plamadeala. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

39.

ZAHARIA Virginia

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

40.

POGONEŢ Galina

conf. univ., dr.

galina.pogoneţ@gmail.com 

(022) 81-56-40

41.

CHIRILOV Corina

secretar

 

(022) 81-56-40


”Biblioteca Științifică UCCM”


42.

ȘVEȚ Raisa

Șef Bibliotecă

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-19


Centrul ”Informatizare şi Digitalizare”


43.

IACHIM Elena

Șef CID

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-08

44.

BOBOC Vladimir

Administrator de rețea

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-29

45. MALECA Valeriu Inginer-elecronist This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (022) 81-56-29


”Sistemul de management al calității”


46.

MUSTEAȚĂ Simion

Responsabil SMC în cadrul UCCM

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-04


”Serviciul gospodăresc”


47.

CATĂNSUS Vasile

Șef Serviciu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-16


”Complexul sportiv”


48.

GODINA Igor

Administrator complex sportiv

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-22


”Complexul socio-cultural”


49.

COJOCARU Victor

Administrator 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 (022) 81-56-24


”Serviciul medical”


50.

CIORAP Tatiana

Felcer

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-25


”Căminele UCCM”


51.

BLANARU Violeta

Intendent, căminul Nr. 1

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 55-33-91

Intendent, căminul Nr. 3

(022) 55-73-57