jtemplate.ru - free extensions for joomla

Acreditarea şi recunoaşterea UCCM

 UCCM a fost reacreditată în calitate de organizație din sfera științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul de cercetare “Economie şi management în comerţ şi cooperaţia de consum”. 

Calificativul acordat Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova-„Organizație competitivă pe plan internațional” (Hotărârea comisiei de acreditare din sfera științei și inovării a CNAA nr. AC – 5/1.1 din 06.11.2014), iar pe 05 martie 2015 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a reconfirmat statutul UCCM  de membru afiliat al Academiei de Ştiinţe din Moldova. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este acreditată academic.

Programele academice şi capacitatea instituţională ale UCCM au fost evaluate extern şi acreditate de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţământ din Republica Moldova (2001), Colegiul Ministerului Educaţiei (2005, 2007, 2008)

                      

 UCCM este acreditată de către Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare din Republica Moldova în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării (2009). UCCM este membru afiliat al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2009).

  

 

 

 

 

 

 

 

În 2015, cu punerea în aplicare a prevederilor noului Cod al Educației,a demarat reacreditarea programelor de formare profesională.
Printre primele programe care au trecut cu brio evaluarea externă si ulterior etapele acreditării a fost programul de studii „ Drept”,acreditarea căruia a fost confirmată prin Hotărârea Guvernului nr. 731 din 19.10 2015 pentru o perioadă de 5 ani,iar ceva mai târziu a fost acreditată și specializarea la masterat „Dreptul public”,aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.883 din 28.12.2015.Aceste programe de formare profesională au fost evaluate extern și propuse spre acreditare respectiv de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior(ARACIS) și de către Agenția Estoniană de Asigurare a Calității în Învățământul Superior(EKKA).
Apoi a urmat evaluarea externă și acreditarea specialităților din domeniile economice și cele conexe. Și anume-prin deciziile Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional(ANACIP) nr.5 ,nr.8 din 30.06.2017 confirmate ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 130 din 07.02.2018, au fost acreditate programele de studii superioare de licență 541.1 Tehnologia și managementul alimentației publice și 812.Turism.
De asemenea prin deciziile respective al Consiliului de Conducere al ANACIP confirmate prin Hotărârea Guvernului nr.692 din 11.07. 2018 au fost acreditate programele de studii la specialitățile:
362.1 Marketing și logistică;
369.1 Merceologie și comerț;
361.1 Contabilitate;
364.1 Finanțe și bănci;
363.1 Business și administrare.
Astfel, UCCM are toate programele de studii la licență evaluate extern și acreditate.

                    

În anul 2021 a demarat procedura de evaluare externă a calității programelor de studii la nivelul instituțiilor de învățământ superior, în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, conform Metodologiei de evaluare externă, elaborate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și aprobate de Guvern prin HG nr. 616/2016 și cu aplicarea Ghidurilor de evaluare externă a programelor de studii superioare.

Prin deciziile Consiliului de Conducere al ANACEC nr.125, nr.126, nr. 127,  nr. 128 din 30.07.2021 confirmate ulterior prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării  al Republicii Moldova nr. 1219 din 10.09.2021, au fost acreditate programele de studii superioare de masterat domeniul 041 Științe Economice: Contabilitate, expertiză și audit și Finanţe aplicate, fiscalitate, bănci şi asigurări, au fost autorizate programele de studii superioare de masterat domeniul 041 Științe Economice: Management strategic și administrarea afacerii și Merceologia, expertizarea și siguranța produselor.