jtemplate.ru - free extensions for joomla

Fişa omologată

     

      Vă mulţumim că accesaţi site-ul oficial al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, instituţie înfiinţată prin Hotărirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 376 din 22 iunie 1993, sub denumirea de "Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova".

   UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA- denumirea actuală datând din anul 1993 - a pregătit zeci de generaţii de specialişti în domeniul comercial-economic, contribuind la afirmarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din ţara noastră.

      Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova se identifică prin:

  • Denumire: UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA
  • Sediu: bd. Gagarin, 8, cod poştal MD 2001, mun. Chişinău, Republica Moldova
  • Abreviere: UCCM
  • Ziua instituţiei: se sărbătoreşte, anual, la 24 iunie, prin manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive. La împlinirea unor cifre rotunde se organizează manifestări omagiale
  • Site-ul oficial al Universităţii Cooperatist-Comercială din Moldova este www.uccm.md
  • Sigla omologată

      Sperăm, că informaţiile pe care vi le oferim prin intermediul acestui site vor constitui un argument în favoarea opţiunii dumneavoastră, actuale sau viitoare, de a deveni beneficiari ai serviciilor noastre universitare!