jtemplate.ru - free extensions for joomla

Secţia Economico-financiară

 Birourl: 102 / I

Tel. (+373) 22 815-612

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Secţia Economico-financiară este o verigă de importanţă majoră în activitatea universităţii, care asigură atât menţinerea unei eficienţe sporite, cît şi controlul pe ansamblu şi pe subdiviziuni a situaţiei financiare.

  Misiunea secţiei este de a studia şi a analiza permanent corectitudinea activităţilor din cadrul UCCM din punct de vedere economic şi financiar. Prin intermediul secţiei Economico-financiară este prezentată informaţia economică rectoratului, în baza căreia se primesc deciziile strategice de viitor. 

  Colaboratorii secţiei prognozează şi elaborează diverse devize de venituri şi cheltuieli pentru toate direcţiile de activitate ale UCCM, analizând permanent eficienţa activităţii lor, întocmesc contracte cu caracter economic cu persoane fizice şi juridice, elaborează statele de personal, stabilesc mărimea preţurilor serviciilor prestate, elaborează diferite acte normative interne ale UCCM etc. 

  În prezent secţia este condusă de către dna Valentina Braila, specialist de performanţă, competent şi responsabil, ce activează cu devotament şi profesionalism. În cadrul secţiei mai activează încă 2 colaboratori –Vera Borş, economist şi Valeria Dorogan, economist – finansist. Colaboratorii secţiei au drept călăuză în activităţile lor Legislaţia Republicii Moldova, statutele Moldcoop şi UCCM, instrucţiunile, deciziile şi hotărârile respective ale Biroului Executiv Modcoop şi ale Consiliului de Administraţie al UCCM, alte acte normative. Ei activează în colaborare cu toate subdiviziunile universităţii, depunând eforturi pentru prosperarea economică a Universităţii.