jtemplate.ru - free extensions for joomla

Facultatea

ȘTIINȚE ECONOMICE ŞI JURIDICE


Scopul principal al facultăţii este asigurarea pregătirii calitative, în conformitate cu necesităţile economiei naţionale şi a cooperaţiei de consum, a specialiştilor de calificare superioară în domeniul comerţului, marketingului, contabilităţii, finanţelor, bancar dreptului etc., competenţi în problemele economiei de piaţă şi a integrării europene şi mondiale.


 Decanul facultăţii 

Liliana CIBUC, dr., conf. univ.

tel: (+373 22) 815-630, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biroul 301/1

Procesul didactic la facultate este organizat conform planurilor de învăţământ la specialităţile de profil, coordonate cu Biroul Executiv al Moldcoop şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Molodva, curricula la disciplinele respective, aprobate în modul stabilit şi conform prevederilor Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM).

Misiunea facultăţii constă în prestarea serviciilor educaţionale de calitate în scopul pregătirii specialiştilor competitivi pentru mediul de afaceri şi pentru cel din jurisprudenţă, formându-le şi dezvoltându-le competenţe profesionale, aptitudini şi abilităţi cu accent prioritar pe latura practică, corespunzătoare necesităţilor societăţii, economiei naţionale şi cooperaţiei de consum şi racordate permanent la condiţiile contemporane.

Obiectivele facultăţii rezidă în:

- realizarea programelor academice (studii superioare de licenţă şi de masterat) bazate pe performanţă şi excelenţă;

- înzestrarea studenţilor şi masteranzilor cu cunoştinţe performante, temeinice, teoretice şi practice în domeniile economiei, dreptului, managementului instituţional şi a resurselor umane;

- promovarea investigaţiilor ştiinţifice ca element de bază a performanţelor, implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul didactic şi implicarea studenţilor în procesul de cercetare ştiinţifică;

- asigurarea calităţii procesului didactic conform procedurilor şi reglementărilor Sistemului de Management al Calităţii implementat în Universitate;

- formarea spiritului de iniţiativă şi de muncă în echipă a viitorilor tineri specialişti în scopul adaptării acestora la condiţiile mediului de afaceri;

- cultivarea normelor eticii profesionale.

Oferta educaţională:

În cadrul Facultăţii, procesul de învățământ se realizează pe două filiere: academică și profesională avansată, fiind structurat pe trei cicluri:

  • ciclul I - studii superioare de licență,
  • ciclul II - studii superioare de master,
  • ciclul III - studii superioare de doctorat.

       Perioada studiilor:
  • învăţământ cu frecvenţă – 3/4 ani,
  • învăţământ cu frecvenţă redusă – 4/5 ani.

Ciclul II - studii superioare de master

Specializări:

  Contabilitate, expertiză şi audit

  Management strategic şi administrarea afacerii

  Finanţe aplicate, fiscalitate, bănci şi asigurări

  Merceologia, expertizarea şi siguranţa produselor

  Drept public şi administrare digitală

  Dreptul afacerilor

  Dreptul financiar - fiscal, control şi audit

  Legislaţia muncii şi managementul personalului

 Perioada studiilor:

 - la specializările în domeniul economiei – 2 ani,

 la specializările în domeniul drept – 1,5/2 ani.

Activitatea de instruire la specialităţile de profil ale facultăţii este promovată de departamentele:

1. Economie şi administrarea afacerilor (şef Departament – conf. univ., dr. Tatiana Zavațki);

2. Drept (şef Departament – conf. univ., dr. Liliana Dandara);


  Contacte:

  Prodecan – Corina Cuşnir, conf. univ., dr.

  Metodist - Maria Negru 

  Biroul 301, blocul I

  e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Program de lucru: 8.00 - 16.45

  Pauză: 12.15 – 13.00

  Telefon: (+373 22) 815-630