jtemplate.ru - free extensions for joomla

Structura organizatorică a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

 1 faculttate

 2 departamente

Centrul de cercetare, inovare şi dezvoltare

 • Laboratorul de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum;
 • Școala doctorală;
 • Centrul de formare continuă;

19 subdiviziuni  funcţionale 

 • Senatul;
 • Consiliul pentru dezvoltare strategică;
 • Consiliul de administrație;
 • Consiliul calității;
 • Consiliul științific;
 • Secţia Management academic;
 • Serviciul Resurse umane şi cancelarie;
 • Secţia Economico-financiară;
 • Secţia Contabilitate;
 • Serviciul de internaţionalizare şi promovare;
 • Centrul de Informatizare şi Digitalizare;
 • Serviciul Gospodăresc;
 • Biblioteca ştiinţifică;
 • Tipografia;
 • Complexul socio-cultural;
 • Muzeul;
 • Complexul sportiv;
 • Complexul alimentar;
 • Serviciul medical.

Consiliul de administraţie al UCCM asigură conducerea administrativă, gestionarea economică şi financiară a instituţiei.

Senatul este organul suprem colegial de conducere a activităţii instructiv-educative, ştiinţifice şi didactico-metodice al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.

Organigrama UCCM