jtemplate.ru - free extensions for joomla
Scurt istoric al Sistemului de Management al Calităţii în UCCM

    Unul din principalele imperative ale sistemului educaţional din Republică este asigurarea calităţii învăţământului, în special, la nivel instituţional.

   Asigurarea calităţii în Universitatea Cooperatist–Comercială din Moldova este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studii, prin care se formează şi se consolidează încrederea beneficiarilor că instituția ofertantă de educaţie satisface şi îmbunătăţeşte standardele de calitate, în conformitate cu misiunea asumată de aceasta.

    UCCM a fost prima universitate care a promovat ideea implementării SMC în instituţiile de învăţământ superior. În cadrul proiectului „Elaborarea şi implementarea  sistemului şi management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior” (manager de proiect profesor universitar L. Şavga) susţinut de Fundaţia Soros Moldova şi realizat în 2003-2007, a fost elaborat suportul teoretic - normativ  pentru implementarea SMC în învăţământ şi modelul SMC în  baza standardelor internaţionale din familia ISO 9001:2000. Această experienţă a fost preluată de alte instituţii de învăţământ superior, SMC fiind în prezent pe larg implementată la nivel instituţional în întreaga țară.

     Din 2006 UCCM a purces nemijlocit la implementarea sistemului de management al calităţii în baza standardului ISO 9001:2000. În februarie 2009 UCCM a fost certificată extern conformitatea acestui SMC. În ianuarie 2010 UCCM a demarat tranziţia la noul standard internaţional ISO 9001-2008 şi respectiv la 24 februarie 2012  universitatea a fost certificată extern în baza noului standard internaţional. UCCM și-a reconfirmat certificarea externă la 25 februarie 2015 pe următorii trei ani.

„În anul universitar 2017-2018   a demarat tranziția SMC  la noul standard internațional ISO 9001:2015 și în aprilie 2018 UCCM și-a reconfirmat recertificarea externă a Sistemului de Management al Calității în baza ultimului standard internațional.”