jtemplate.ru - free extensions for joomla

Senatul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

 

Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, garantează libertatea academică şi autonomia universitară, şi este organul suprem de conducere al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM).

Senatul este constituit din reprezentanţii managementului universitar, corpului profesoral-didactic şi ştiinţific, reprezentanţii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Componenţa Senatului include 21 membri, dintre care 5 studenţi, masteranzi și doctoranzi.

Senatul se conduce în activitatea sa de legislaţia şi actele normative în vigoare ale Republicii Moldova, hotărârile organelor de conducere ale Moldcoop, Statutul Universităţii, hotărârilor Consiliului de Administraţie al Universităţii.

Senatul este condus de preşedinte, vicepreşedinte şi secretarul ştiinţific al Senatului – persoane care organizează şi dirijează activitatea lui.

  • Preşedintele Senatului UCCM - Larisa Şavga, rector UCCM, dr. hab., prof. univ.;
  • Secretarul Senatului UCCM – Liliana Cibuc, conf. univ. dr.

 Pentru examinarea în perioada între şedinţele Senatului a chestiunilor importante legate de activitatea instructiv-educativă, ştiinţifică şi didactico-metodică a Universităţii pe lângă rector şi sub preşedinţia lui din componenţa Senatului se creează Biroul Senatului. Membri ai Biroului Senatului sunt rectorul (preşedinte), prorectorii şi secretarul ştiinţific al Senatului.