jtemplate.ru - free extensions for joomla

Recertificarea Sistemului de Management al Calităţii

      În februarie 2009 printre primele universități  din țară UCCM și-a certificat extern conformitatea Sistemului de Management al Calității și a obținut Certificat pentru Servicii educaționale universitare conform standardului internațional ISO 9001:2000, eliberat de către organizații internaționale de certificare SRAC și IQNet. 

    În februarie 2012 UCCM şi-a recertificat conformitatea SMC de prestare a serviciilor educaţionale conform standardului ISO 9001:2008.

 

                                         

    În februarie 2015 UCCM şi-a reconfirmat a treia oară certificarea externă de prestare a serviciilor educaţionale conform standardului ISO 9001:2008.

                                              

  

     În aprilie 2018 și-a reconfirmat a patra oară certificarea externă de prestare a Serviciilor educaționale universitare conforme standardului internațional ISO 9001:2015, fiind unica universitate în țară care are certificare externă a conformității SMC la noul standard.  

                                             

 

În februarie 2021 Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova și-a reconfirmat a cincea oară Certificarea externă de prestare a Serviciilor Educaționale Universitare și că are implementat și menține un sistem de management al calității conform cerințelor standardului internațional ISO 9001:2015.