jtemplate.ru - free extensions for joomla

Reglementări  

III. Procesul educaţional

1. Regulamentul de organizare a studiilor în cadrul UCCM în baza sistemului național de credite de studiu (S.N.C.S.)

2. Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licenţă (CICLUL I) în cadrul UCCM

3. Regulamentul organizării şi desfăşurării stagiilor de practică

4. Regulamentul UCCM cu privire la mobilitatea academică

5. Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în cadrul UCCM

6. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență (Ciclul I) în cadrul UCCM

7. Regulament cu privire la organizarea studiilor la ciclul II - studii superioare de master în cadrul UCCM

8. Metodologia de admitere la studii superioare de licență (ciclul I) în cadrul UCCM

9. Metodologia de admitere la studii superioare de master (ciclul II) în cadrul UCCM

10. Metodologia de admitere la studii superioare de doctorat (ciclul III) UCCM, anul de studii 2016-2017

11. Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență în cadrul UCCM

12. Regulament privind organizarea și desfășurarea în cadrul UCCM a concursului Profesorul anului universitar și concursului Cel mai reușit debut didactic

13. Regulamentul privind asigurarea ordinii sanitare în căminele UCCM

14. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de antiplagiat

15. Metodologia privind organizarea și susținerea online a evaluărilor semestriale şi finale în cadrul UCCM în condiţiile stării de urgenţă