jtemplate.ru - free extensions for joomla

Ziua Mondială a Calităţii, se celebrează în a doua săptămînă a lunii noiembrie în ziua de joi şi este introdusă de Organizaţia Naţiunilor Unite în 1989, având ca scop creşterea gradului de conştientizare a contribuţiei importante pe care o are calitatea la creşterea şi dezvoltarea durabilă a unei instituţii şi chiar a întregii societăţi.

Organizaţia Europeană pentu Calitate (EOQ) a declarat Săptămîna Europeană a Calității cu generigul Quality – Emotion - Inspiration”.

  Cu această ocazie, în Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova pe parcursul întregii săptămîni s-au organizat un şir de măsuri consacrate Zilei Mondiale a Calităţii. 

 Responsabilul instituținal pe calitate, Biblioteca Știintifică și Senatul Studenţesc al UCCM au organizat o întîlnire cu membrii Senatului Studenţesc al UCCM, șefii grupelor academice și colaboratorii UCCM cu tema Accent pe calitate”.

Subiectul zilei a fost luat în dezbatere cu membrii Senatului Studenţesc al UCCM și șefii grupelor, care s-au antrenat într-un dialog deschis cu Dna L.Șavga rectorul UCCM, prof. univ., dr. hab., care le-a vorbit despre calitate și implementarea Sistemului de Management al Calității în UCCM. Universitatea este prima instituţie de învăţământ care a implementat SMC în conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001-2008. SMC al UCCM a fost certificat extern în a.2009 şi recertificat extern în a. 2012 și recent în 2015. Universitatea menţine şi dezvoltă acest sistem, asigurând calitatea serviciilor educaţionale.

Conformitatea implementării SMC este ghidată, monitorizată şi audiată de către Societatea Română de asigurare a Calităţii.

  Dl Musteaţă, prorector UCCM, dr., conf. univ., a prezentat o informație amplă despre: calitatea în învățămîntul superior, managementul calității, calitatea într-o unitate educațională, calitatea instituției de învățămînt, funcțiile managementului calității, structurile Sistemului de Management al Calității la nivel instituțional, Sistemul de Management al Calității în instituția de învățămînt, îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității, etapele implementării SMC și obiectul evaluării calității.

În dezbatere a fost pusă îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite utilizatorilor bibliotecii, cât şi asigurarea calităţii educaţiei ca indicator de bază în activitatea universităţii. O sursă de interes, pentru cei prezenţi a fost şi expoziţia de carte "Calitate, inovație și concurență, la care au fost expuse şi prezentate publicaţiile din colecţiile bibliotecii, ce indică Calitatea ca obiect de studiu.  


Pentru fiecare din noi, Ziua Mondială a Calităţii, a fost o ocazie de a ne concentra pe importanţa calităţii.