jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tipografia

Biroul: 110 / I

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tipografia UCCM a fost înfiinţată prin ordinul rectorului nr. 146-p la 14 decembrie 2007. 

Activitatea tipografiei este orientată la fabricarea producţiei poligrafice, astfel aceasta include: tipărirea cărţilor şi revistelor, tipărirea blanchetelor, formularelor, pliantelor şi fluturaşilor etc., atât pentru necesităţile universităţii, cât şi la solicitările clienţilor din afara UCCM. Tipografia editează Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică şi întregul volum de materiale didactico-ştiinţifice, publicistice. Deja au fost editate cca 24 de monografii, note de curs şi circa 160 de curricula şi indicaţii metodice. 

Obiectivul de bază este orientat spre dezvoltarea prin diversificare, realizată prin extinderea portofoliului de produse, precum şi prin creşterea nivelului de calitate.

Tipografia este dotată cu utilaj poligrafic modern în valoare de aproximativ 350 mii lei.

    În cadrul Tipografiei activează 2 persoane:  

    - şeful subdiviziunii – Elena Iachim; 

    - operator - machetator - Natalia Iațișin.