jtemplate.ru - free extensions for joomla

Sindicatul Universităţii Cooperatist – Comerciale din Moldova

Principalul rol al sindicatului constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor lucrătorilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare.

Sindicatul te va ajuta să obții:

  • dreptul la protecția social-economică;
  • dreptul la muncă;
  • dreptul la odihnă;
  • consultanță și asistență juridică;
  • asigurarea dezvoltării profesionale etc.

I. Comitetul sindical al salariaților Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova și Colegiului Cooperatist din Moldova:

Președintele: Ala Baciu-Cazacu, lector universitar

Contabil: Angela Doni

II. Membrii Comitetului sindical, anii 2015-2020:

                    

III. Comisiile Comitetului sindical al UCCM și CCM:

1. Randamentul activității muncii salariaților UCCM și CCM, care contribuie la elaborarea și realizarea contractului colectiv de muncă, asigurarea condițiilor de muncă.

2. Organizatorico-culturală (monitorizarea dosarelor membrilor de sindicat, organizarea manifestărilor culturale).

3. Financiară și evidență contabilă (evidența decontărilor cotizațiilor sindicale, monitorizarea realizării devizului de cheltuieli, prezentarea rapoartelor financiare).