jtemplate.ru - free extensions for joomla

Departamentul Drept 

Şef departament – Liliana Dandara, 

doctor în drept, conferenţiar universitar

Date de contact: tel.81-56-40, bir.411/1

tel.81-56-02, bir.204/1

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Scurt istoric

Prin ordinul rectorului UCCM, nr. 26-P din 21 aprilie 1995 la 31 august 1995 a fost constituită Catedra “Drept”

La 6 martie 2006 catedra „Drept” a fost comasată cu Catedra „Ştiinţe socio-umane” ;

La 20 martie 2009 catedra a fost divizată şi a primit denumirea Catedra „Drept şi Activitate vamală”.

Conform ordinului nr. 58-P din 29.08.2013 catedra activa sub denumirea Catedra „Drept”.

Iar, conform ordinului nr. 36-P din 05.07.2017 catedra „Drept” se redenumește în Departamentul “Drept”.

Departamentul “Drept” propune formarea profesională în domeniul jurisprudenţei la următoarele niveluri de calificare şi specialităţi: 

Drept public şi administrare digitală

Dreptul afacerilor

- Drept financiar-fiscal, control și audit

-Legislaţia muncii şi managementul personalului

- este responsabil pentru pregătirea specialiştilor cu studii superioare universitare la ciclul I;

- este responsabil pentru pregătirea masteranzilor la specializările ciclului II,

- organizează şi asigură realizarea calitativă a sarcinii didactice conform planurilor de studii pentru toate specialităţile în cadrul universităţii la ciclul I universitar şi ciclul II;
- asigură cu materiale metodice procesul instructiv-didactic la toate specialităţile la care se predau disciplinele de profil juridic (programe, indicaţii metodice, texte de prelegeri, manuale etc.); 

- efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul jurisprudenţei;

- editează materialele ştiinţifice respective în cadrul simpozioanelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

- realizează activităţi educative cu studenţii care îşi fac studiile în cadrul UCCM. 

PLANUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL DEPARTAMENTULUI DREPT PENTRU PERIOADA 2021-2025

 

  Departamentul „Drept ”

Componenţa corpului profesoral-didactic

Nr

d/o

Numele,

Prenumele

Funcţia, titlul, e-mail

1.

Dandara Liliana

Şef departament, conf. univ., dr., avocat

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2.

Romandaș Nicolae

prof. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3.

Florea Eugen

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Cibuc Liliana

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Cojocari Eugenia

prof. univ., dr. hab.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Mocanu Elena

lect. univ., dr., notar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Zaharia Virginia

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Luca Ala

lect. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Pasat Octavian

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  10.            Pogoneţ Galina

                                     conf. univ., dr.

                          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Kuciuk Valeriu

lect. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 12.

Caprian Iulia

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Ciubotaru Aliona

lect. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Prodan Svetlana

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

Gulca Lilea

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

Slipenski Boris

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

Dodon Sergiu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

Cecan Lilea

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.

Chirilov Corina

Şef de cabinet

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Activitatea de cercetare a departamentului

Departamentul Drept realizează cercetări ştiinţifice în cadrul temei complexe a UCCM Eficienţa activităţii cooperaţiei de consum din Moldova în condiţiile economiei concurenţiale.

A fost aprobată subtemă de cercetare catedrală „Problemele actuale ale ştiinţelor juridice şi reflectarea lor în activitatea cooperaţiei de consum: aspecte teoretice şi practice”cu următoarele secţiunile:

 • Aspecte legale şi practice vizând dezvoltarea comerţului şi cooperaţiei de consum - componente ale economiei naţionale;

 • Arbitrajului comercial: rolul şi importanţa în activitatea cooperaţiei de consum;

 • Perspectivele perfecţionării cadrului legal în domeniul importului şi exportului prin optica impactului asupra evoluţiei comerţului şi cooperaţiei de consum;

 • Particularităţile procedurii speciale de atragere la răspunderea penală a persoanelor juridice.

Cadrele didactice ale departamentului Drept: L. Dandara, conf. univ., dr., L. Cibuc, conf. univ., dr.,  V. Zaharia, conf. univ., dr., realizează cercetări ştiinţifice în cadrul proiectului ştiinţific instituţional „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar European”, (codul proiectului 15.817.06.28A), coordonator Larisa ŞAVGA dr. hab., prof. univ., la compartimentele:

- "Perfecţionarea și dezvoltarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de comerţ şi a cooperaţiei de consum în baza legislaţiei comunitare şi a experienţei europene; continuarea dezvoltării infrastructurii instituţionale de cercetare".

- "Asigurarea continuităţii procesului de dezvoltare a comerţului şi cooperaţiei de consum; asistenţă în implementarea documentelor de politici, a cadrului de reglementare a activităţii de comerţ, a cooperaţiei de consum şi protecţiei consumatorilor".

- "Cercetarea oportună a problemelor (aspectelor) specifice generate de procesul de implementare, utilizarea elementelor de infrastructură instituţională de cercetare în acest scop".

Cadrele didactice ale departamentului Drept fac parte din cadrul următoarelor proiecte:

- Proiectul Erasmus+ ,,Towards European University L[felong Learning Model in Moldova - COMPASS", Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MDEPPKA2- CBHE-SP (perioada de impl,ementare 2018-2021 ); http://www.compass­project.md/;

- Proiectul Erasmus+ " Elevating the Internalization of Higher Education in Moldova - ELEVATE "Nr. 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHESP (perioada de implementare 2017-2021 ), http:/ /elevate-project.md/;

- Proiectul Erasmus+ "Introdusing Work-based Learningin Higher Education Systems of Armenia and Moldova for better employability of Graduates - WBL4JOB ", Nr. 618801-EPP-1-2020-l-AM-EPPKA2- CBHE-SP (perioada de implementare 2021-2024).

 Graficul consultaţiilor şi ghidarea în carieră al cadrului profesional-didactic

Nr

d/o

Numele,

Prenumele

Funcţia, titlul

Ziua

Ora

1.

Dandara Liliana

conf. univ., dr.

MIERCURI

14:40-15:40

 2. 

Romandaș Nicolae

prof. univ., dr.

LUNI

14:40-13:00

 3.

Florea Eugen

conf. univ., dr.

LUNI

12:50-14:00

 4.

Cibuc Liliana

conf. univ., dr.

MARŢI

MIERCURI

14:40-16:00

14.40-15:40

 5.

Zaharia Virginia

conf. univ., dr.

LUNI

MARŢI

14:45-16:00

08:30-09:50

 6.

Luca Ala

conf. univ., dr.

MIERCURI

12:50-14:00

 7.

Mocanu Elena

lect. univ., dr.

LUNI

(Notar public 

"Elena Mocanu")

16:30-17:30

8.

Cojocari Eugenia

prof. univ., dr. hab.

LUNI

11.10-13:10

 9.

Kuciuk Valeriu

lect. univ., dr.

JOI

VINERI

13:00-14:00

12:50-14.00

 10.

Ciubotaru Aliona

lect. univ., dr.

JOI

VINERI

14:40-15:40

13:00-16:00

 11.

Pasat Octavian

conf. univ., dr.

VINERI

11.10-13:10

 12.  Pogoneţ Galina conf. univ., dr.

MARŢI

JOI

11:30-13:00

14:00-17:00

13. Caprian Iulia conf. univ., dr.

VINERI

14:40-15:40

14. Prodan Svetlana  

MIERCURI

12:50-14:00

15. Gulca Lilea  

MARŢI

16:30-17:30

16. Dodon Sergiu  

MARŢI

VINERI

16:30-17:30

11:10-13:10

17. Slipenski Boris conf. univ., dr.

LUNI

JOI

11:10-13:10

16:30-17:30

18. Cecan Lilea asist. univ.

LUNI

11:30-13:00

19. Plămădeală Adrian asist. univ. VINERI 12:50-14:00

TEMATICA

Tezelor de licenţă pentru specialitatea 0421.1 Drept

 

TEORIA GENERALĂ A STATULUI ŞI DREPTULUI 

 1. Conceptul statului şi atributele lui.
 2. Esența dreptului.
 3. Statul de drept
 4. Acţiunea legii în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.
 5. Concepții și viziuni ale răspunderii juridice.
 6. Concepţii privind originea statului.
 7. Corelația dreptului public și dreptului privat.
 8. Dimensiunile sociale ale dreptului.
 9. Probleme teoretice şi practice ale interpretării dreptului.
 10. Izvoarele dreptului.
 11. Probleme teoretice ale lacunelor în drept.
 12. Legea, ca act juridic a organului legislativ.
 13. Legităţile apariţiei istorice a statului şi dreptului.
 14. Locul şi rolul justiţiei într-un regim democratic.
 15. Normele juridice în sistemul normelor sociale.
 16. Precedentul judiciar – izvor de drept.
 17. Principiile dreptului: importanţa teoretică şi practică.
 18. Puterea juridică a actului normativ-juridic.
 19. Probleme actuale ale răspunderii juridice.
 20. Regimul politic al Republicii Moldova şi alte regimuri contemporane.
 21. Sistemul de drept, legislativ şi juridic.
 22. Statul, dreptul, religia.
 23. Tehnica juridică şi tehnica legislativă.
 24. Supremaţia Constituţiei - exigenţă a statului de drept.
 25. Separarea şi colaborarea puterilor în statele contemporane.
 26. Probleme teoretice şi practice ale raportului juridic.
 27. Baza metodologică a teoriei generale a dreptului.
 28. Actualitatea principiilor generale ale dreptului.
 29. Actul normativ, actul interpretativ, actul aplicativ.
 30. Factorii de configurare a dreptului.
 31. Forma statului Republica Moldova: probleme teoretice şi practice.
 32. Problemele organizării şi funcţionării aparatului de stat în Republica Moldova.
 33. Problemele teoretice şi practice ale realizării dreptului.
 34. Finalităţile dreptului.
 35. Modalitatea de exprimare a elementelor normelor juridice în articolele actului normativ.
 36. Puterea juridică a actelor normative emise de organul legislativ.
 37. Doctrina (ştiinţa juridică) ca izvor de drept.
 38. Contractul normativ ca izvor al dreptului contemporan.
 39. Legiferarea şi etapele ei.
 40. Sistemul de drept, sistemul legislativ şi sistemul juridic.
 41. Probleme teoretice şi practice ale realizării dreptului.
 42. Lacunele în drept şi înlăturarea lor. Analogia legii şi analogia dreptului.
 43. Interacţiunea conştiinţei juridice şi dreptului.
 44. Caracteristica teoretico-practică a răspunderii şi responsabilităţii juridice.
 45. Cauzalitatea faptei ilicite şi a rezultatului dăunător.
 46. Democraţia – aspecte teoretice şi practice.
 47. Rolul puterii judecătoreşti în realizarea drepturilor omului în Republica Moldova.
 48. Societatea civilă şi statul de drept.
 49. Statul de drept în dezbaterile contemporane.
 50. Statul şi naţiunea.
 51. Umanismul – trăsătura indispensabilă a dreptului contemporan.
 52. Valorile sociale ale dreptului.
 53. Dreptul proprietăţii intelectuale
 54. Principiile dreptului proprietăţii intelectuale
 55. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: structură, atribuţii, obiective
 56. Conţinutul dreptului de autor
 57. Colaborarea internaţională a R. Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale
 58. Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale 
 59. Dreptul familiei
 60. Condiţiile de fond şi de formă la căsătorie în legislaţia familială a Republicii Moldova
 61. Efectele căsătoriei
 62. Contractul matrimonial
 63. Procedura divorţului
 64. Filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată. Situaţia legală a copilului
 65. Drept administrativ
 66. Administrația publică – modalitate de exercitare a puterii executive
 67. Transparența procesului decizional în administraţia publică
 68. Guvernul – organ central al administrației publice
 69. Raportul juridic administrativ: trăsăturile, elementele şi clasificarea
 70. Dreptul administrativ ca ramură de drept şi ca ştiinţă
 71. Drept contravențional
 72. Răspunderea contravențională: noțiune și principii
 73. Principiile şi izvoarele dreptului contravenţional
 74. Delimitarea răspunderii contravenționale de alte forme de răspundere juridică
 75. Noțiuni generale privind procesul contravențional
 76. Caracteristica generală şi analiza juridică a contravenţiilor

DREPT CONSTITUȚIONAL

 1. Supremația Constituției Republicii Moldova.
 2. Protecția drepturilor si libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova de autoritatea de jurisdicție constituțională
 3. Curtea Constituțională din Republica Moldova – garantul Constituției RM
 4. Procedura legislativă în parlamentul R.M.
 5. Procedura de revizuire a constituției R.M
 6. Controlul apriori exercitat de Curtea Constituțională din RM
 7. Controlul posteriori exercitat de Curtea Constituțională din RM
 8. Excepția de neconstituționalitate în practica justiției constituționale din RM

 DREPT PRIVAT ROMAN

 1. Procedura civilă romană.
 2. Succesiunea în dreptul roman.
 3. Proprietatea în dreptul roman
 4. Garanţiile personale şi reale în dreptul roman.
 5. Contractele în dreptul roman.

INSTITUȚII POLITICE

 1. Puterea statală – categorie specială a puterii sociale.
 2. Principiile de organizare şi funcţionare ale statului Republica Moldova.
 3. Formele statului.
 4. Probleme actuale ale formei statului Republica Moldova
 5. Structura aparatului de stat.
 6. Corelaţia dintre autorităţile publice centrale şi locale.
 7. statului de drept.
 8. Exigenţele statului de drept.
 9. Separarea puterilor în condiţiile statului de drept.
 10. Statul de drept în dezbateri contemporane.
 11. Problemele constituirii statului de drept în Republica Moldova.
 12. Problema diferendului transnistrean şi perspectivele soluţionării lui.
 13. Curtea Constituţională garant al separaţiei puterilor în stat.
 14. Atribuţiile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
 15. Controlul constituţionalităţii legilor una din garanţiile supremaţiei constituţiei.
 16. Definitii si caracteristici ale partidelor politice
 17. Evolutia partidelor politice in Republica Moldova
 18. Dreptul electoral al Republicii Moldova-scurt istoric.   Formele de exercitare a  suveranităţii.
 19. Sistem electoral (scrutinul) majoritar
 20. Sistem electoral (scrutinul) al reprezentării proporţionale
 21. Referendumul. Noţiunea de drept electoral şi sistem electoral. Principiile realizării dreptului electoral
 22. Alegerile. Etapele procesului electoral.

 SISTEME JURIDICE COMPARATE

 1. Studiu privind apariţia şi evoluţia istorică a ştiinţei Mari Sisteme Contemporane de Drept şi Drept Comparat.
 2. Cercetări teoretice privind obiectul, metodele și funcțiile comparației în știința dreptului comparat.
 3. Reflecții teoretice a sistemelor dreptului contemporan.
 4. Sistemul de drept romano-germanic.
 5. Analiza dreptului comparat în Republica Moldova.
 6. Sistemul dreptului socialist.
 7. Studiu privind structura şi izvoarele formale ale dreptului în familia anglo-saxonă.
 8. Sistemul dreptului Common-Law.
 9. Sistemul dreptului Statelor Unite ale Americii.
 10. Sistemul dreptului musulman.
 11. Sistemul dreptului hindus.
 12. Sistemul dreptului japonez tradiţional.
 13. Sistemul dreptului rabinic şi cel izraelian.
 14. Sistemul dreptului african.

DREPT CIVIL 

 1. Condiţiile de validitate a actelor juridice civile.
 2. Eroarea şi dolul ca vicii de consimţământ ale actului juridic civil.
 3. Nulitatea actelor juridice civile.
 4. Prescripţia extinctivă. Noţiune, natură juridică şi efecte.
 5. Identificarea persoanelor fizice prin elemente specifice. Evidenţa populaţiei, modificarea şi schimbarea elementelor de identificare (nume, prenume, domiciliu, stare civilă).
 6. Rolul administraţiei publice în ocrotirea drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor fizice.
 7. Mijloace juridice civile privind protecţia persoanelor aflate în dificultate.
 8. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice.
 9. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice.
 10. Reorganizarea persoanelor juridice.
 11. Regimul juridic a bunurilor.
 12. Onoarea, demnitatea și reputația profesională ca instituții juridice ale dreptului civil.
 13. Exercitarea și apărarea drepturilor civile.
 14. Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studiu comparativ teoretic şi practic.
 15. Acţiunea în revendicare imobiliară – aspecte teoretice şi practice.
 16. Acţiunea în revendicare mobiliară – aspecte teoretice şi practice
 17. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietăţii.
 18. Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz - dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Studiu comparativ.
 19. Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic.
 20. Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară.
 21. Dreptul de superficie - dezmembrământ al dreptului de proprietate  Instituția patrimoniului în lumina prevederilor Codului civil.
 22. Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală.
 23. Posesia și efectele sale juridice.
 24. Contractul de agenție.
 25. Contractul de intermediere.
 26. Evecțiunea în contractele civile.
 27. Contractul de vânzare - cumpărare.
 28. Regimul juridic a contractului de administrare fiduciară.
 29. Contractul de schimb.
 30. Contractul de donație. Aspecte teoretice și practice.
 31. Contractul de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață.
 32. Contractul de rentă.
 33.  Contractul de comodat.
 34. Contractul de împrumut.
 35. Contractul de locaţiune.
 36. Aspecte teoretice și practice privind contractul de antrepriză.
 37. Actualitatea contractului de leasing prin prisma legislației din Republica Moldova.
 38. Reglementarea juridică a contractului de prestări servicii.
 39. Aspecte teoretice și practice privind contractul de mandat.
 40. Contractul de comision.
 41. Contractul de expediție.
 42.  Contractul de depozit.
 43.  Contractul de franchising.
 44. Reglementarea contractului de concesiune.
 45. Contractul de asigurare benevolă.
 46. Contractul de asigurare obligatorie.
 47. Contractul de credit bancar.
 48. Contractul de tranzacție în legislația moldovenească.
 49. Contractul de societate civilă.

  DREPT PROCESUAL CIVIL 

(PARTEA GENERALĂ ȘI PARTEA SPECIALĂ)

 1. Principiile dreptului procesual civil.
 2. Competenţa instanţelor judecătoreşti în materia de drept comun.
 3. Delimitarea competenţei instanţei de judecată şi a Curţii Constituţionale
 4. Efectele juridice ale încălcării normelor de competenţă generală
 5. Esenţa şi statutul procesual al părţilor în procesul civil
 6. Coparticiparea procesuală civilă
 7. Succesiunea în drepturi procesuale
 8. Actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil.
 9. Tranzacţia de împăcare.
 10. Noţiunea şi categoriile intervenţiei procesuale civile
 11. Intervenţia principală în cadrul procesului civil
 12. Intervenţia accesorie în cadrul procesului
 13. Participarea autorităţilor publice, organizaţiilor şi persoanelor fizice în procesul civil. 
 14. Statutul procesual al subiecţilor care participă în nume propriu, dar în interesul altor persoane în cadrul procesului civil
 15. Noţiunea şi categoriile reprezentării judiciare civile
 16. Statutul procesual al reprezentanţilor contractuali şi legali. Modalitatea perfectării împuternicirilor reprezentanţilor în cadrul procesului civil
 17. Noţiunea şi felurile cheltuielilor de judecată. Taxa de stat
 18. Scutirea de taxa de stat. Amînarea şi eşalonarea achitării taxei  de stat. Restituirea taxei de stat
 19. Repartizarea cheltuielilor de judecată şi compensarea acestora
 20. Noţiunea actului de  procedură. Condiţiile pentru îndeplinirea şi perfectarea actelor de procedură.
 21. Noţiunea şi particularităţile termenului de procedură
 22. Conceptul şi categoriile sancţiunilor procedurale civile.
 23. Noţiunea şi elementele acţiunii civile. Obiectul şi temeiul acţiunii civile. Clasificarea acţiuni civile.
 24. Dreptul la intentarea acţiunii. Dreptul la admiterea acţiunii.
 25. Premisele exercitării dreptului la acţiune. Condiţiile de exercitare a dreptului la acţiune
 26. Asigurarea acţiunii civile.
 27. Procesul de probaţiune judiciară şi noţiunea de probă judiciară. Clasificarea probelor judiciare
 28. Proba prin explicaţiile părţilor şi intervenienţilor (terţelor persoane).
 29. Proba prin declaraţia  martorului.
 30. Proba prin înscrisuri şi alte suporturi electronice de informaţie ca mijloace de probă.
 31. Proba materială ca mijloc de probă.
 32. Rapoartele de expertiză. Expertiza suplimentară şi repetată.
 33. Aspecte analitice asupra principiilor fundamentale ale dreptului procesual civil
 34. Principiul securității raporturilor juridice
 35. Principiul satisfacției echitabile prin prisma practicii CEDO și a practicii judiciare naționale
 36. Economia mijloacelor procesuale – tendință a procesului civil contemporan
 37. Esența realizării actelor de dispoziție a părților în procesul civil
 38. Administrarea şi forţa probantă a expertizei judiciare în procesul civil
 39. Caracteristica generală a procedurii speciale (noţiunea şi esenţa)
 40. Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în pricinile cu element de
 41. extraneitate
 42. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi felurile ei.
 43. Competenţa instanțelor arbitrale în soluţionarea pricinilor civile.
 44. Procedura de contestare a în judecată a actelor normative
 45. Contestarea în judecată a deciziilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor publice
 46. Contestarea în judecată actelor (inacţiunilor) ale organelor notariale
 47. Coparticiparea procesuală civilă.
 48. Efectele juridice ale hotărârilor definitive şi irevocabile în procesul civil
 49. Esenţa şi particularităţile examinării pricinilor în procedura contenciosului administrativ
 50. Expertiza judiciară ca mijloc de probă în procesul civil.
 51. Esenţa şi particularităţile procedurii în ordonanţă
 52. Incidenţele procesuale privind compunerea completului de judecată (incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea).
 53. Intervenienţii în procesul civil
 54. Împuternicirile instanţei de apel.
 55. Împuternicirile instanţei de recurs.
 56. Individualizarea izvoarelor dreptului procesual civil şi felurile izvoarelor
 57. Particularitățile procedurii în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice.
 58. Noţiunea de competenţa generală, felurile şi regulile determinării ei.
 59. Noțiunea și felurile coparticipării procesuale
 60. Noţiunea şi clasificarea succesiunii procesuale.
 61. Participarea în procesul civil a autorităţilor publice pentru apărarea drepturilor altor persoane
 62. Particularităţile examinării pricinilor cu privire la constarea faptelor ce au valoare juridică
 63. Principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în procesul civil
 64. Principiul disponibilităţii în procesul civil
 65. Principiul imunităţii judiciare a statelor străine şi organizaţiilor internaţionale
 66. Principiul independenţei judecătorilor şi supunere lor numai legii
 67. Rolul Curții Supreme de Justiție în unificarea practicii judiciare
 68. Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărârilor judecătoreşti.
 69. Procedura în pricinile de contestare a hotărârilor arbitrale
 70. Esența procedurii admisibilității recursului împotriva actelor de dispoziție instanței de apel
 71. Temeiurile casării actelor instanței de apel în ordine de recurs.
 72. Temeiurile degrevării de probaţiune în procesul civil
 73. Realizarea incidentelor procesuale (încetarea, suspendarea, scoaterea cererii de chemare în judecată de pe rol) în cadrul procesului civil.

 DREPTUL MUNCII

1. Caracteristica izvoarelor dreptului muncii şi rolul lor în reglementarea relaţiilor de muncă.
2. Conflictele colective de muncă şi procedura de soluţionare a lor.
3. Sindicatele – rolul acestora în soluţionarea conflictelor de muncă.
4. Salariaţii – categorie distinctă a subiecţilor dreptului muncii.
5. Contractul individual de muncă. Particularităţi şi modalităţi de încheiere.
6. Contractul individual de muncă pe durată determinată.
7. Formele raporturilor juridice de muncă.
8. Reglementări privind temeiurile încetării contractului individual de muncă în cazuri ce nu
depind de voinţa părţilor şi din iniţiativa salariatului.
9. Aspecte legale şi practice privind formele specifice de organizare a timpului de odihnă
10. Aspecte legale şi practice privind formele specifice de organizare a timpului de muncă.
11. Protecţia tinerilor încadraţi în muncă.
12. Protecţia femeii în dreptul muncii.
13. Caracteristica normelor de drept privind salarizarea pentru condiţii speciale de muncă
14. Reglementarea juridică privind supravegherea și controlul asupra respectării legislației
muncii
15. Mijloacele juridice de asigurare a disciplinei muncii.
16. Garanţiile și compensații stabilite de legislația muncii
17. Reglementări juridice privind răspunderea materială a salariatului pentru prejudiciul cauzat salariatului.
18. Procedura aplicării şi executării sancţiunilor disciplinare.
19. Reglementarea raporturilor juridice de muncă a salariaţilor – cetăţeni străini la angajatorii din Republica Moldova.
20. Organizaţii şi norme juridice în Dreptul European al Muncii.
21. Norme comunitare de drept al muncii şi dreptul muncii al Republicii Moldova.

 

DREPT COMERCIAL 

 1. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
 2. Dreptul comercial în cadrul sistemului de drept din Republica Moldova.
 3. Calitatea de întreprinzător în circuitul economic al Republicii Moldova.
 4. Natura juridică şi caracteristicile societăţii comerciale.
 5. Aspecte juridice privind constituirea societăţii comerciale.
 6. Contractul de societate comercială. Aspecte teoretice şi practice.
 7. Modalităţi de funcţionare şi control a societăţilor comerciale în Republica Moldova.
 8. Managerii şi administratorii societăţii comerciale.
 9. Regimul juridic ale  societăţilor de persoane de persoane. Aspecte comparative.
 10. Particularităţile legale ale societăţilor de capitaluri . Aspecte comparative .
 11. Statutul juridic al asociatului  sau acţionarului în cadrul societăţilor  comerciale.
 12. Aspecte teoretice şi practice privind reorganizarea  persoanei juridice cu scop  lucrativ.
 13. Regimul juridic al valorile mobiliare în Republica Moldova.
 14. Regimul juridic al pieţii de capital în legislaţia din Republica Moldova.
 15. Obligaţiile comerciale în raport cu teoria generala obligaţiilor.
 16. Garanţiile de executate ale obligaţiilor comerciale.
 17. Protecţia consumatorilor în contractele comerciale.
 18. Licenţierea în activitatea antreprenorială în Republica Moldova.
 19. Particularităţile intermedierii comerciale pe plan intern şi internaţional.
 20. Conţinutul, desfăşurarea şi participanţii la procedura insolvabilităţii.
 21. Consecinţele deschiderii procedurii de insolvabilitate.
 22. Regimul juridic privind grupurile de interes economic.
 23. Reglementarea  juridică  a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
 24. Activitatea  de antreprenoriat a persoanei fizice.
 25. Regimul juridic al patrimoniului persoanelor juridice.
 26. Franciza în relaţiile comerciale interne.
 27. Contractul de mandat comercial.
 28. Contractul de factoring.
 29. Contractul de comision în activitatea de antreprenoriat.
 30. Contractul de agent comercial.
 31. Structurile şi uniunile de persoane juridice cu scop lucrativ în Republica Moldova.

 DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ (I)

1. Principiile dreptului penal

2. Evoluţia dreptului penal în Moldova

3. Coraportul dintre dreptul penal şi alte ramuri de drept

4. Cadrul politicii penale în Republica Moldova

5. Principiile acţiunii legii penale în timp

6. Principiile aplicării legii penale în spaţiu

7. Forme de asistenţă juridică internaţională în materie penală.

8. Extrădarea – formă de asistenţă juridică internaţională în materie penală

9. Infracţiunea neconsumată: concept, forme

10. Teorii referitoare la raportul de cauzalitate

11. Responsabilitatea şi iresponsabilitatea: aspecte de drept penal şi psihiatrie

12. Responsabilitate redusă

13. Necesitatea includerii în legea penală a persoanei juridice ca subiect al infracţiunii

14. Răspunderea penală a persoanelor care au comis infracţiuni în stare de ebrietate

15. Răspunderea penală a persoanelor care au comis infracţiuni în stare de affect

      Mecanismul psihologic al vinovăţiei

16. Rolul mobilului în comportamentul criminal

17. Problemele motivării şi personalităţii

18. Locul emoţiilor în mecanismul psihologic al vinovăţiei

19. Eroarea şi importanţa ei penal-juridică

20. Practica judiciară de exa­minare a cauzelor în care are loc renunţarea de bună voie la săvârşirea infrac­ţiuni­lor la etapa de tentativă consumată

21. Repetarea infracţiunii: formă a unităţii sau plurali­tăţii de infracţiuni

22. Pluralitatea de infracţiuni: considerente teoretico-practice

23. Recidiva de infracţiuni: studiu de caz

24. Evoluţia istorică a unor cauze care înlătură caracterul penal al faptei

25. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte de drept comparat

26. Legitima apărare

27. Starea de extremă necesitate

28. Reţinerea infractorului: aspecte de drept penal şi drept procesual-penal

29. Practica judiciară de exa­mi­nare a cauzelor în care are loc depăşirea limitelor legiti­mei apă­rări, stării de extremă nece­sitate, reţinerii infractorului

30. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ (II)

1. Probleme actuale privind participaţia penală

2. Natura juridică a participa­ţiei

3. Răspunderea penală a parti­ci­panţilor pentru infracţiunile să­­vârşite cu două forme de vino­­­văţie.

4. Autorul mediat: ficţiune sau realitate?

5. Răspunderea penală ca mijloc de realizare a principiilor dreptului penal în activitatea de aplicare a normelor juridice

6. Dreptul la viaţă: probleme actuale ale legislaţiei, teoriei şi practicii

7.  Închisoarea – categorie de pedeapsă penală

8. Munca neremunerată în folosul comunităţii

9. Amenda – categorie de pedeapsă penală

10. Pedeapsa cu moartea ori detenţiunea pe viaţă: opinii şi controverse

11. Pedepsele aplicate persoanelor juridice

12. Individualizarea pedepselor

13. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

14. Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege

15. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni

16. Liberarea de răspundere penală şi pedeapsa penală a minorilor

17. Prescripţia în dreptul penal

18. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei

19. Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen

20. Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă

21. Liberarea de la executatea pedepsei a persoanelor grav bolnave

22. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în vârstă de până la 8 ani

23. Aplicarea măsurilor de con­strângere cu caracter me­di­cal: aspecte ştiinţifico-practice

24. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ

25. Confiscarea specială

26. Confiscarea extinsă

27. Expulzarea - măsură de siguranţă

28. Expulzarea, extrădarea şi readmisia în dreptul penal şi dreptul internaţional

29. Amnistia şi graţierea

30. Împăcarea: opinii şi cont­ro­verse

31. Antecedentele penale

32. Reabilitarea judecătorească

33. Calificarea infracțiunii 

 DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ 

 1. Răspunderea penală pentru omorul intenţionat.
 2. Analiza juridico-penală şi criminologică a traficului de fiinţe umane.
 3. Analiza juridico-penală a torturii, tratamentelor inumane sau degradante.
 4. Analiza juridico-penală a acţiunilor violente cu caracter sexual.
 5. Violarea de domiciliu: analiza juridico-penală.
 6. Jaful: aspecte juridico-penale şi criminologie.
 7. Infracţiunea de pungăşie în dreptul penal.
 8. Analiza juridico-penală a infracţiunii de violenţă în familie.
 9. Infracţiuni de război: concept, caracterizare şi analiză juridico-penală.
 10. Răspunderea penală pentru pruncucidere.
 11. Analiza juridico-penală a omorului săvârşit în stare de afect.
 12. Răspunderea penală pentru vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii conform legislaţiei penale a Republicii Moldova.
 13. Răspunderea penală pentru neacordarea de ajutor unui bolnav.
 14. Răspunderea penală pentru răpirea minorului de către rudele apropiate.
 15. Tortura, tratamentul inuman sau degradant: analiză juridico-penală.
 16. Răspunderea penală pentru hărţuirea sexuală
 17. Răspunderea penală pentru acostarea copiilor în scopuri sexuale.
 18. Conceptul şi trăsături definitorii comune ale sustragerilor în dreptul penal.
 19. Furtul: analiză juridico-penală şi criminologică.
 20. Răspunderea penală pentru escrocherie.
 21. Analiza juridico-penală a delapidării averii străine.
 22. Pungăşia: analiza juridico-penală.
 23. Răpirea mijlocului de transport.
 24. Analiza juridico-penală a proxenetismului.
 25. Răspunderea penală pentru violenţa în familie.
 26. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale.
 27. Constrângerea de a încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei.
 28. Răspunderea penală pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi a persoanelor fizice.
 29. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport
 30. Răspunderea penală pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe.
 31. Părăsirea locului accidentului rutier
 32. Infracţiunea de vandalism.
 33. Infracţiunea de huliganism în dreptul penal: dimensiuni teoretice şi probleme practice de încadrare.
 34. Infracţiunea de purtare, păstrare, procurare, fabricare, reparare sau comercializare ilegală a armelor şi muniţiilor.
 35. Falsul în actele publice: conţinut normativ şi caracterizare.
 36. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.
 37. Primirea de către un funcţionar a recompensei ilicite.
 38. Trădarea de patrie şi spionajul: infracţiuni contra securităţii externe a statului.
 39. Infracţiunea de organizare a migraţiunii ilegale.
 40. Genocidul şi ecocidul – infracţiuni care atentează la securitatea omenirii.
 41. Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analogelor lor cu scop de înstrăinare.
 42. Sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau psihotrope.
 43. Analiza juridico-penală a proxenetismului.
 44. Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a titlurilor de valoare false.
 45. Analiza juridico-penală a infracţiunii de spălare a banilor.
 46. Falsul informatic şi frauda informatică: aspecte juridico-penale şi criminologice
 47. Analiza juridico-penală a banditismului.
 48. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor şi a muniţiilor, sustragerea lor.
 49. Falsul în acte publice: aspecte juridico-penale.
 50. Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă.
 51. Coruperea pasivă şi coruperea activă: analiza juridico-penală
 52. Analiza juridico-penală a traficului de influenţă.
 53. Aspecte juridico-penală a trecerii ilegale a frontierei de stat.
 54. Infracţiunea de samavolnicie.
 55. Organizarea migraţiei ilegale: aspecte juridico-penale.

DREPT PROCESUAL PENAL

 1. Participanții procesului penal
 2. Analiza juridico-penală a infracțiunii de corupere pasivă
 3. Principiile procesului penal
 4. Mijloacele materiale de probă în procesul penal
 5. Realizarea principiului contradictorialităţii în procesul penal
 6. Controlul judiciar asupra urmăririi penale
 7. Arestul preventiv și arestul la domiciliu
 8. Reţinerea persoanei bănite de comiterea infracțiunii
 9. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în procesul penal
 10. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale
 11. Dispunerea şi efectuarea expertizei în procesul penal
 12. Statutul procesual al martorului în cauzele penale
 13. Statutul procesual al victimii şi al părţii vătămate în procesele penale
 14. Repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal
 15. Apelul-cale ordinară de atac în procesul penal
 16. Interceptarea şi înregistararea convorbirilor în procesul penal
 17. Sentința penală
 18. Respectarea principiului libertăţii şi siguranţei persoanei în procesul penal
 19. Aspecte procesuale şi tactice ale experimentului, reconstituirii faptei şi verificării declaraţiilor la locul faptei
 20. Procedura audierii bănuitului, învinuitului și inculpatului în procesul penal

DREPT FINANCIAR

 1. Conceptul, structura şi funcţiile finanţelor publice.
 2. Teoria generală a bugetului de stat.
 3. Procesul bugetului de stat în R.Moldova.
 4. Elaborarea, aprobarea şi adoptarea bugetului de stat – aspecte teoreticopractice.
 5. Executarea bugetului de stat – aspecte teoretico-practice.
 6. Reglementarea juridică a cheltuielilor bugetului R.Moldova.
 7. Reglementarea juridică a veniturilor bugetului R.Moldova.
 8. Bugetul asigurărilor sociale de stat – aspecte teoretico-juridice.
 9. Bugetul unităţilor administrativ-teritoriale – aspecte teoretico-juridice.
 10. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – aspecte teoreticojuridice.
 11. Reglementarea juridică a datoriei publice.
 12. Reglementarea juridică a recreditării de stat.
 13. Reglementarea juridică a garanţiei de stat.
 14. Controlul financiar – aspecte teoretico-practice.
 15. Curtea de Conturi – aspecte teoretico-practice.
 16. Inspecţia financiară – aspecte teoretico-practice.

DREPT FISCAL

1. Teoria bugetară şi procedura bugetului de stat în Republica Moldova.

2. Bugetul asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova.

3. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova.

4. Datoria şi garanţia de stat în Republica Moldova.

5. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova.

6. Administrarea fiscală în Republica Moldova.

7. Aspecte teoretice şi practice ale executării obligaţiei fiscale în Republica Moldova.

8. Executării silită a obligaţiei fiscale.

9. Reglementarea juridică a impozitului pe venit a persoanelor ce practică activitatea de antreprenoriat

10. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice ce nu practică activitatea de antreprenoriat.

11. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte.

12. Reglementarea juridică a impozitului pe bunurile imobiliare.

13. Reglementarea juridică a taxelor percepute în fondul rutier.

14. Regimul juridic al taxelor locale.

15. Regimul juridic al taxelor pentru resursele naturale.

16. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei fiscale în Republica Moldova.

17. Regimul juridic al zonelor economice libere.

18. Zonele off - shore – element al evaziunii fiscale legale 

DREPT BANCAR 

1. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în practica bancară internaţională.
2. Particularităţile juridice a organizării şi administrării BNM.
3. Particularităţile regimului juridic al activităţii băncilor comerciale în Republica Moldova.
4. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a conturilor bancare.
5. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a depozitului bancar.
6. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în Republica Moldova.
7. Reglementarea juridică a operaţiunilor de decontare în Republica Moldova.
8. Aspecte teoretico - practice a reglementării juridice a garanţiei bancare.

 DREPT VAMAL

1. Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice
2. Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova
3. Reglementarea tarifara în Republica Moldova
4. Rolul şi importanţa taxei vamale ca instrument conex al politicii fiscal - comerciale
5. Reglementarea măsurilor netarifare în Republica Moldova.
6. Noţiunea, esenţa şi particularităţile vămuirii mărfurilor de import-export
7. Activitatea operativă de investigaţii şi de urmărire penală a organelor vamale
8. Noţiunea, esenţa şi tipurile regimurilor vamale aplicate în Republica Moldova
9. Particularităţile generale de realizare a serviciului în organele vamale
10. Datoria vamală: formare, garantare şi stingere
11. Analiza reglementării juridice a stabilirii originii mărfii
12. Protecţia dreptului de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe, măsuri relative la mărfurile contrafăcute sau pirat în cadrul operaţiunilor de vămuire
13. Facilităţi privind operaţiunile de import-export
14. Calea administrativă şi judiciară de atac în domeniul vamal

 COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ 

 1. Organizația Națiunilor Unite (ONU);
 2. Organizația Mondială a Comerțului (OMC);
 3. Organizații regionale europene;
 4. Organizații regionale neeuropene;
 5. Organizaţie pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).
 6. Evoluția drepturilor fundamentale  în  UE
 7. Rolul Acului Unic European (AUE) în recunoațterea drepturilor fundamentale de către Comunitățile Europene și UE
 8. Proceduri de adresare a unei petiţii Parlamentului European
 9. Rolul Mediatorului al Parlamentului European pentru răpirile internaţionale de copii de către unul dintre părinţi 
 10. Rolul (trecut, prezent și viitor) al CJUE în afirmarea drepturilor fundamentale la nivelul UE
 11. Jurisprudența CJUE în materia drepturilor fundamentale
 12. Rolul Agenției pentru drepturile omului în UE în protecția drepturilor omului
 13. Dimensiunea drepturilor omului privind   protecție a mediului în  relațiile externe a UE  după Lisabona
 14. Consecințele  recunoașterii  și  garantării  pe  cale  jurisprudențială  a  dreptului  la  un  mediu  sănătos
 15. Formele de cooperare ale UE cu alte organisme internaționale în materia drepturilor omului
 16. Consecințele violării drepturilor fundamentale dă către statele membre UE
 17. Relațiile RM-UE din perspectiva respecării drepturilor fundamentale

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC, DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT, COMERŢ INTERNAŢIONAL 

1. Analiza conţinutului juridic ale principiilor fundamentale în Dreptului Internaţional Public
2. Analiza şi particularităţile regimului juridic ale fluviilor internaţionale
3. Problemele modificărilor teritoriale în Dreptul Internaţional Public
4. Personalitatea juridică internaţională a entităţilor cu caracter statal contestat – Vaticanul
5. Studiu teoretic privind modalităţile de dobândire a cetăţeniei în Dreptul Internaţional Public
6. Studiu teoretico-practic privind problema soluţionării diferendelor pe cale paşnică în dreptul internaţional
7. Reglementarea juridică a drepturilor omului la nivel universal
8. Reglementarea juridică a drepturilor omului la nivel regional
9. Organizaţiile internaţionale –subiecte ale dreptului internaţional
10. Tratatele in dreptul internaţional public
11. Normele conflictuale privind starea civilă, numele şi domiciliul persoanei fizice
12. Normele conflictuale în domeniul raporturilor de familie. Specific şi particularităţi
13. Normele conflictuale în materia succesiunii. Studiu teoretico-legal
14. Statutul juridic al persoanei fizice în Dreptul internaţional privat
15. Reglementarea juridică a contractului de leasing internaţional
16. Subiecţii dreptului internaţional public contemporan
17. Particularităţile specifice ale contractului de transport internaţional cu aplicarea uzanţelor INCOTERMS
18. Condiţiile de validitate ale contractelor de comerţ internaţional
19. Neexecutarea şi efectele neexecutării a contractului de comerţ internaţional
20. Particularităţile încheierii contractelor de comerţ internaţional prin mijloace electronice
21. Specificul şi particularităţile contractelor de comerţ internaţional cu aplicarea principiilor UNIDROIT

PROTECȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI

 1. Aspecte teoretice a instituției drepturilor omului.
 2. Particularităţile Dreptului internaţional al drepturilor omului
 3. Subiecții dreptului internațional al drepturilor omului.
 4. Izvoarele dreptului internațional al drepturilor omului.
 5. Principiile aplicabile drepturilor omului.
 6. Categoriile de  drepturi şi libertăţi consacrate de Constituţia Republicii Moldova.
 7. Protecţia cetăţenilor în străinătate.
 8. Protecţia cetăţenilor străini şi apatrizilor.
 9. Caracteristica reglementărilor internaţionale cu caracter universal în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite; Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; Pactul cu privire la drepturile civile şi politice şi Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
 10. Cooperarea instituţională cu caracter de universalitate în calitate de mecanism internaţional universal de protecţie a drepturilor omului: Organele ONU; Mecanismele convenţionale; Instituţiile specializate ale ONU.
 11. Consiliul Europei. Instrumentele juridice elaborate în cadrul Consiliului Europei.
 12. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
 13. Mecanisme juridice naţionale de protecţie a drepturilor omului.
 14. Protecţia Drepturilor unor categorii de persoane: femei, copii, tineri, vârstnici, a diferitor categorii de minorităţi, a persoanelor socialmente vulnerabile, a persoanelor din instituţiile de tip închis.
 15. Aplicarea extrateritorială a CEDO.
 16. Conținutul obligațiilor pozitive în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului.
 17. Protecția drepturilor omului în cadrul Organizației Națiunilor Unite.
 18. Securitatea Cibernetică și Drepturile Omului.
 19. Dreptul la viață și eutanasia în practica CEDO.
 20. Protecţia drepturilor şi libertăţilor copiilor minori în Republica Moldova.
 21. Uniunea Europeană și protecția drepturilor omului.
 22. Protecția internațională a drepturilor omului în materia aplicării biomedicinei.
 23. Răspunderea internațională a statului pentru nerespectarea obligațiilor de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 24. Garantarea drepturilor omului prin prisma protecţiei diplomatice.

CRIMINOLOGIA

 1. Criminalitatea organizată. Concept. Trăsături. Caracteristici.
 2. Criminalitatea latentă şi caracteristicile ei.
 3. Conceptul mecanismului actului infracţional.
 4. Noţiunea şi caracteristica criminologică a criminalităţii violente.
 5. Clasificarea şi tipologia personalităţii infractorului.
 6. Criminalitatea "gulerelor albe" în viziunea lui Edwin Sutherland.
 7. Cauzele şi condiţiile criminalităţii feminine.
 8. Terorismul: noţiuni şi clasificări.
 9. Corupţia şi formele ei.
 10. Traficul de droguri - caracteristica criminologică şi prevenirea.
 11. Traficul de fiinţe umane - caracteristica criminologică şi prevenirea.
 12. Falsul de monedă.
 13. "Spălarea" banilor.
 14. Profilaxia victimologică.
 15. Organele de drept ca subiecţi ai prevenirii criminalităţii.
 16. Analiza criminologică a criminalităţii organizate.
 17. Criminalitatea profesională.
 18. Criminalitatea penitenciară.
 19. Noţiunea şi caracterizarea criminologică a criminalităţii recidive.
 20. Caracteristica criminologică a criminalităţii minorilor.

DEONTOLOGIA JURIDICĂ

 1. Studiu privind analiza concepţiilor etice şi morale fundamentale.
 2. Nonviolenţa, locul şi rolul ei în societatea contemporană.
 3. Dimensiunile etice şi juridice ale eutanasiei.
 4. Cultura morală a juristului.
 5. Responsabilitatea etică a judecătorului.
 6. Conţinutul etic al actului de acuzare a procurorului în cadrul cercetării judecătoreşti.
 7. Normele etice în sistemul de relaţii între avocat şi client.
 8. Locul şi rolul eticii în activitatea avocatului.
 9. Etica pledoariei avocatului în cadrul cercetării judecătoreşti.
 10. Pledoaria judiciară şi dimensiunile etice ale ei.
 11. Etica procurorului în procesul cercetării judecătoreşti.
 12. Etica judiciară în urmărirea penală.
 13. Aspectele etice ale urmăririi penale.
 14. Argumentele etice şi juridice cu privire la condamnarea la  moarte.
 15. Aspectele etice în activitatea ofiţerului de urmărire penală.
 16. Particularităţile eticii profesionale şi a culturii morale a colaboratorilor organelor de drept.
 17. Studiu privind standardele internaționale în domeniul deontologiei juridice.
 18. Cercetare teoretico-practică privind etica juridică şi caracterul moral al activităţii de ocrotire a normelor de drept.

 

Specialitatea: 042.1 „Drept”

 I. Disciplina “Drept civil”

 

 1. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile.
 2. Condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil.
 3. Nulitatea actului juridic civil.
 4. Reprezentarea civilă şi formele ei.
 5. Procura: forma, termenul de acţiune şi temeiurile stingerii ei.
 6. Persoana fizică ca  subiect al raportului juridic civil.
 7. Persoana juridică – subiect de drept civil.
 8. Acţiunea în timp a legii civile.
 9. Reorganizarea persoanelor juridice şi formele ei.
 10. Particularităţile constituirii şi funcţionării  societăţilor comerciale
 11. Reglementarea activității cooperativelor.
 12. Dreptul de proprietate.
 13. Contractul ca principal izvor al obligaţiilor. Clasificarea contractelor civile.
 14. Încheierea contractului: momentul şi locul încheierii contractului.
 15. Conceptul, elementele  şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare.
 16. Contractul de rentă.
 17. Contractul de prestări servicii.
 18. Contractul de transport.
 19. Contractul de depozit bancar.
 20. Contractul de donaţie.
 21. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
 22. Contractul de leasing.
 23. Contractul de agenție comercială.
 24. Contractul de împrumut.
 25. Contractul de locaţiune.

 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Acte normative:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29  iulie1994. Publicat : 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 78     art Nr : 140     Data intrarii in vigoare : 27.08.1994.
 2. Codul civil al Republicii Moldova din 06 iunie 2002.  Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 66-75     art Nr : 132     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019.
 3. Codul  familiei al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000  (M.O. al RM nr.47-48 din 26.04.2001)/.
 4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova  nr. 225-XV din 30 mai  2003.  Publicat: 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr: 415. 
 5. Legea RM Nr.133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative. Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479.  Data intrarii in vigoare : 01.03.2019.
 6. Cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului /Legea Republicii Moldova nr.1308-XIII din 25 iulie 1997. Publicat: 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147-149     art Nr : 1161.  Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27,  art. 176. 
 7. Cu privire la avocatură /Legea Republicii Moldova nr.1260-XV din 19.07.2002. Publicat : 04.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 159     art Nr : 582.  Republicată în temeiul alin. (7) art. V al Legii nr. 102 din 28 mai 2010 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 135-137, art. 476.
 8. Privind monitoringul bunurilor imobile. /Legea Republicii Moldova Nr. 267 din  29.11.2012. Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 6.
 9. Cu privire la actele de stare civilă /Legea Republicii Moldova nr.100-XV din 26 aprilie 2001. Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99     art Nr : 765.
 10. Cooperaţiei de consum /Legea Republicii Moldova  nr.1252-XIV din  28 septembrie 2000.  Publicat : 14.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 1156     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006.
 11. Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali /Legea Republicii Moldova nr. 220 din 19.20.2007. Publicat: 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187     art Nr : 711     Data intrarii in vigoare: 30.05.2008.  
 12. Cu privire la taxa de stat /Legea Republicii Moldova nr.1216 din 03.12.1992. Publicat: 02.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 53-55. art Nr : 302. Republicată în MO53-55/02.04.04 art.30.
 13. Insolvabilităţii /Legea Republicii Moldova nr.149 din 29.06.2012.Publicat: 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 193-197.  art Nr : 663.   Data intrarii in vigoare : 13.03.2013.
 14. Cu privire la notariat / Legea Republicii Moldova nr.453-XV din 08.11.2002/. Publicat: 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157.  art Nr: 1209. Data intrarii in vigoare : 21.02.2003.

  Monografii şi manuale:

 

 1. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. – Chişinău, 2004, 2005, 2007, 2014, 2017
 2. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Drepturile reale principale.  Chişinău, 2005.
 3. Baieş S., Băieşiu A., Cebotari V., Creţu I., Volcinschi V. Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor. - Chişinău 2005.
 4. Bârsan C. Drept civil. Drepturile reale principale, Bucureşti, Editura „ALL BECK”, 2001. - 372 p.
 5. Bârsan, Corneliu. Regimul juridic al bunurilor imobile. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1983. – 245 p.
 6. Bloşenco A., Drept civil. Partea specială. Prelegeri. Unele categorii de obligaţii, editura a 2-1, rev. Şi comp., Centrul Editorial al USM, Chişinău, 2002.
 7. Cazac O. Drept civil. Moștenirea. Chișinău, Ed.: Bons Offices, 2022.
 8. Chibac Gh., Băieşu A., Rotari Al., Efrim O. Drept civil. Contracte şi succesiune, ediţia a III-a, revăzută şi completată, vol.III. Chişinău: Cartier Juridic, 2010.
 9. Chibac Gh., Malanciuc I. Dreptul de locaţiune: arenda. Material didactic pentru studenţii facultăţii de drept. Chişinău: CEP USM. Ediţia a II-a, modificată şi completată, 2010
 10. Chibac Gh., Robu O., Bruma S., Chibac N Drept civil. Contracte şi succesiuni, Ediţia a III-a. Chişinău, 2019.
 11. Cojocari E. Cuşnir M., Ciobanu C., Cojocari V. Drept civil. Drepturile reale (Note de curs). Chişinău, 2003. - 150 p.
 12. Cojocari E.,  Dandara L. Drept civil. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. – Chişinău: BonOfices,  2005
 13. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, Vol.I, Vol.II, Chişinău, Tipografia Centrală, 2006
 14. Dandara L. Drept  civil (alte drepturi reale). Chişinău: UCCM, 2011
 15. Dandara L. Culegere de teste la Dreptul civil.  Chişinău: UCCM, 2011
 16. Hamangiu, C. Rosetti-Bălănescu, I. Băicoianu, Al. Tratat de drept civil român.  Vol. II, Bucureşti, Editura „All Beck”, 2002. - 771 p.
 17. Palamarciuc V. Banii și obligațiile pecuniare în dreptul civil. Chișinău, Ed.: Bestseller, 2022.
 18. Pop L. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Bucureşti, Editura „Lumina Lex”, 2001. – 320 p.
 19. Stoica V. Drept civil. Drepturile reale principale. Vol.I. Bucureşti,  Editura „Humanitas”, 2004. – 470 p.
 20. Voicu M. Dreptul de proprietate. Doctrină şi jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti,  Editura „Lumina Lex”, 2003. – 548.
 21. Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. Том 1-4. 3-е изд. перераб. и доп. Москва, Изд-во: Статут, 2023.
 22. Устинова А.В. Гражданское право: учебник. Москва, Изд-во: Проспект, 2022. -496с

 

  II. Disciplina „Drept procesual civil”  

 

 1. Părţile  procesului civil. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţilor.
 2. Temeiurile de recuzare a judecătorului.
 3. Esenţa termenelor procesual civile.
 4. Procedura de soluţionare a cererii de recuzare.
 5. Competenţa instanţelor de judecată.
 6. Participanţii procesului civil. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale participanţilor la procesul civil.
 7. Aspecte conceptuale privind procedura în ordonanţă  (simplificată).
 8. Procedura specială și particularităţile  de examinare a pricinilor în procedura specială.
 9. Temeiurile şi formele participării procurorului în procesul civil.
 10. Procesul-verbal al şedinţei de judecată.
 11. Ordinea citării şi înştiinţării legale a participanţilor la procesul civil  ca condiţie necesară pentru desfăşurarea şedinţei de judecată.
 12. Probele în cauze civile și obligaţia probaţiunii în judecată.
 13. Depoziţiile martorilor ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
 14. Înscrisurile ca mijloc de probaţiune în procesul civil.
 15. Explicaţiile ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
 16. Probele materiale ca mijloace de probaţiune în procesul civil.
 17. Înregistrările audio-video  ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
 18. Noţiunea şi condiţiile ordonanţei judecătoreşti şi a procedurii în ordonanţă.
 19. Forma şi cuprinsul cererii de chemare în judecată.
 20. Examinarea cauzelor de violență în familie.
 21. Temeiurile de încetare a procesului civil.
 22. Acţiunea legii procedurale civile în timp.
 23. Reconstituirea procedurii judiciare în cauzele civile (procedura de reconstituire).
 24. Expertiza judiciară ca mijloc de probaţiune în procesul civil.
 25. Medierea judiciară.

  REFERINŢE  BIBLIOGRAFICE:

 Acte normative: 

 1. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, încheiată la Roma la 4.XI.1950 şi semnată de către RM la 13.07.1995//Tratate internaţionale, Chişinău, 1998
 2. Constituţia Republicii Moldova din 29  iulie1994. Publicat : 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 78     art Nr : 140     Data intrarii in vigoare : 27.08.1994.
 3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova  nr. 225-XV din 30 mai  2003.  Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr: 415.  
 4. Codul civil al Republicii Moldova din 06 iunie 2002.  Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 66-75  art Nr : 132.  Data intrarii in vigoare : 01.03.2019.
 5. Codul  familiei al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000  (M.O. al RM nr.47-48 din 26.04.2001)/.
 6. Codul electoral al Republicii Moldova  /Legea Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997/. Publicat : 08.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 667     Data intrarii in vigoare : 08.12.1997. 
 7. Cu privire la taxa de stat /Legea Republicii Moldova din 03.12.1992/.
 8. Cu privire la organizarea judecătorească /Legea Republicii Moldova nr. 514-XIII din 06.07.1995. Republicată  în temeiul art.VIII alin.(9) al Legii nr.153 din 5 iulie 2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.185
 9. Cu privire la statutul judecătorului /Legea Republicii Moldova nr. 514-XIII din  20.07.1995.  Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 63. Republicată  în temeiul art.VIII, alin.(9) al Legii nr.153 din 5 iulie 2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.185, art.620.
 10. Cu privire la avocatură /Legea Republicii Moldova nr.1260-XV din 19.07.2002. Publicat : 04.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 159     art Nr : 582.  Republicată în temeiul alin. (7) art. V al Legii nr. 102 din 28 mai 2010 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 135-137, art. 476.
 11. Insolvabilităţii /Legea Republicii Moldova nr.149 din 29.06.2012.  Publicat: 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 193-197     art Nr : 663     Data intrarii in vigoare : 13.03.2013.
 12. Cu privire la notariat / Legea Republicii Moldova nr.453-XV din 08.11.2002/. Publicat: 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157     art Nr : 1209     Data intrarii in vigoare : 21.02.2003.

 Monografii şi manuale: 

 1. Belei, E., Borș, A., Chifa F., Cojuhari, A. Drept procesual civil. Partea generală, Chișinău: Cartea Juridică, 2016, 462 p. ISBN 978-9975-4072-9-8.
 2. Belei E.ș.a.  Drept procesual civil, partea specială. Curs universitar, redactor responsabil Al. Cojuhari  //  Chişinău, 2009. - 438 p.
 3. Belei E. ș.a. Manualul judecătorulor pentru cauze civile. Ediţia II, coord. ed.: Mihai Poalelungi, Elena Belei, Diana Sârcu Î.S.F.E.-P. "Tipografia Centrală", Chişinău, 2013. - 1197 p.
 4. Boroi, I.; Rădescu, D. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura ALL, Bucureşti, 1995.
 5. Ciobanu, V.M. Tratat teoretic şi  practice de procedură civilă (în două volume). Bucureşti, 1996.
 6. Ciobanu,V.M. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Vol.I, II, Editura Naţional. Bucureşti, 1997.
 7. Chiochină-Barbu I. Drept procesual civil – expertiza judiciară. Iaşi, 2001.
 8. Crişu, C. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Teorie şi practică judiciară, Editura Academiei R.Ş.R. Bucureşti, 1987.
 9. Сiutacu F. Drept procesual civil. (Culegere de speţe). - Ploieşti, Editura L.V.S., Crupuscul, 2001.
 10. Dandara L. Sinteze la Dreptul procesual civil : (îndrumar didactic pentru examenele de licenţă). – Chişinău: UCCM, 2011.
 11. Deleanu, I. Tratat de procedură civilă, vol.I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.
 12. Dorfman I. Drept procesual civil. Partea generală.  Chişinău, 2003.
 13. Dorfman I. Drept procesual civil. Partea specială. – Chişinău, Editura UCM, 2006.
 14. Drept procesual civil: Partea specială: (curs univ.) / Elena Belei, Felicia Chifa, Alexandru Cojuhari [et al.]; red. şt. Alexandru Cojuhari; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. - Ch. : S. n., 2009
 15. Habjan Barboric V., Marques F. C., Pabel K. Mecanisme de verificare a integrității judecătorilor în procesul selecției și promovării în sistemul judecătoresc din republica moldova [online] Chișinău: Oficiul Consiliului Europei, 2021. Disponibil: https://rm.coe.int/eccd-mld-tp3-mechanisms-for-integritychecking-of-judges-ro/1680a2ff3d
 16. Ghidul cetăţeanului în contenciosul administrativ. Chişinău, 2003.
 17. Leş I. Drept procesual civil. Curs universitar. Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002.
 18. Leş I. Tratat de drept procesual civil. Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
 19. Pisarenco O. Drept procesual civil. Chişinău: Tehnica-Info, 2012.
 20. Prisac Al. Drept procesual civil. Partea generală, Editura Cartier, Chişinău, 2012.
 21. Roman, D.; Vîzdoagă, I. Organele de ocrotire a normelor de drept, Editura Cartier, Chişinău, 2001.
 22. Şterbeţ V., Poalelungi M., Macinscaia V. etc. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Chişinău: Cartier, 2006
 23. Гражданский процесс: Учебник.  3-е изд. / Под ред. В.В.Яркова. Москва, 2000.
 24. Гражданский процесс : Учебник. 3-е изд. / Под ред  М.К. Треушниковa.  Москва, 2001.
 25.  Васильев С. Доказывания и доказательство по делам о возмещение вреда, причиненного личности .  Харьков, Изд-во Факт,2000.
 26. Звягицев Л., Плюхина М., Решетникова И. Доказывания в судебной практики по гражданским делам. Москва,1999.
 27. Коломыцев В. Письменные доказательство  по гражданским делам.  Москва,1987.
 28. Мурадьян Э.М., Образцы гражданско-правовых документов, Москва, 1998.
 29. Молчанов В. Собирание доказательств в гражданском процессе. Москва,1991.
 30. Решетникова И. Доказательственное право Англии и США. Москва,1999.
 31. Сахнова Т. Экспертиза в суде по гражданским делам.  Москва,1997.
 32. Треушников М. К. Судебные доказательства.  Москва,1999.
 33. Треушников, М. К. Гражданский процесс. Москва, 2000.
 34. Шакирян М. Гражданский процесс. Москва, 1993.
 35. Шакирян М. Гражданское процессуальное право России. Москва, 1998.
 36. Ярков, В.В. Гражданский процесс, Москва, 2000.

 

 

TEMATICA TEZELOR DE MASTER PENTRU

SPECIALIZAREA DREPT FINANCIAR-FISCAL, CONTROL ȘI AUDIT

(de profesionalizare)

 

DREPT FINANCIAR-FISCAL COMUNITAR ŞI INTERNAȚIONAL

 1. Procedura bugetara anuală
 2. Politica fiscala a statelor membri
 3. Cadrul financiar multiannual
 4. Componentele fiscale ale spatiului comunitar
 5. Impozitele în UE
 6. Concepte privind dreptul financiar comunitar; izvoarele juridice comunitare (generale si de drept financiar)
 7. Parghii fiscale de stimulare investitiilor straine directe
 8. Repere ale unei strategii ante-aderare la UE privind dezvoltarea economiei RM
 9. Componenta de reglementare bugetara comunitara
 10. Reglementari financiare in spatiul comunita
 11. Caracteristica veniturilor si cheltuielilor bugetului comunitar pe baza executiei bugetare
 12. Analiza normelor si practicilor privind impozitarea
 13. Principii de impozitarea veniturilor transfrontaliere in UE
 14. Conventii si directive vizand evitarea dublei impuneri tn spatiul comunitar activitatii comerciale si evitarea  dublei impuneri in statele membre ale UE
 15. Influentele cadrului financiar-fiscal asupra performantei activitatii de comert international si atragerii investitiilor straine directe.

 CONTROLUL DE GESTIUNE ȘI AUDIT

 1. Bazele teoretice ale controlului financiar
 2. Metodologia exercitării controlului financiar
 3. Exercitarea controlului de gestiune pe baza informației privind costurile
 4. Controlul performanțelor entității prin sistemul de bugete
 5. Planificarea și pregătirea misiunilor de audit intern
 6. Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor
 7. Realizarea misiunilor de audit intern
 8. Validarea și raportarea constatărilor.

CONTROLUL FISCAL

 1. Actul de control şi decizia asupra cazului de încălcare fiscală
 2. Contestarea deciziei de sancţionare
 3. Citaţia la organul fiscal
 4. Frecvenţa efectuării controalelor fiscale
 5. Unele domenii de impozitare ce pot face obiectul controlului fiscal
 6. Aspecte de ordin practic referitoare la derularea controlului fiscal
 7. Planificarea controlului fiscal
 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului în cazul unui control fiscal
 9. Respectarea termenelor legali de desfăşurare a controlului fiscal

DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL

 1. Teoria bugetară şi procedura bugetului de stat în Republica Moldova.
 2. Bugetul asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova.
 3. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova.
 4. Datoria şi garanţia de stat în Republica Moldova.
 5. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova.
 6. Administrarea fiscală în Republica Moldova.
 7. Aspecte teoretice şi practice ale executării obligaţiei fiscale în Republica Moldova.
 8. Executării silită a obligaţiei fiscale.
 9. Reglementarea juridică a impozitului pe venit a persoanelor ce practică activitatea de antreprenoriat
 10. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice ce nu practică activitatea de antreprenoriat.
 11. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte.
 12. Reglementarea juridică a impozitului pe bunurile imobiliare.
 13. Reglementarea juridică a taxelor percepute în fondul rutier.
 14. Regimul juridic al taxelor locale.
 15. Regimul juridic al taxelor pentru resursele naturale.
 16. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei fiscale în Republica Moldova.
 17. Regimul juridic al zonelor economice libere.
 18. Zonele off - shore – element al evaziunii fiscale legale
 19. Sistemul și caracteristica organelor de control financiar în Republica Moldova.
 20. Particularitățile evoluției finanțelor publice în Republica Moldova.
 21. Principiile aplicabile administrării finanțelor publice locale.
 22. Specificul reglementării impozitului pe bunuri imobiliare.
 23. Evitarea dublei impuneri internaționale în lumina convențiilor încheiate de Republica Moldova.
 24. Procedura de elaborare, examinare, adoptare şi executare a  bugetului de stat
 25. Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale
 26. Bugetul asigurărilor sociale de stat
 27. Relaţiile financiar – bugetare internaţionale
 28. Teoria generală privind impozitele şi impunerea
 29. Procedura executării silite a obligaţiilor fiscale
 30. Reglementarea juridică a impozitului pe venit
 31. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte
 32. Particularităţile generale TVA. Accizele.
 33. Răspunderea juridică şi constrângerea statală în sfera dreptului fiscal

 STANDARDE INTERNAȚIONALE DE AUDIT

 1. Probe de audit
 2. Principii generale și responsabilități
 3. Evaluarea riscului și răspunsuri la riscurile evaluate
 4. Utilizarea activităților altor părți

TEORIA GENERALĂ A STATULUI ŞI DREPTULUI

 1. Conceptul statului şi atributele lui.
 2. Esența dreptului.
 3. Statul de drept
 4. Acţiunea legii în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.
 5. Concepții și viziuni ale răspunderii juridice.
 6. Concepţii privind originea statului.
 7. Corelația dreptului public și dreptului privat.
 8. Dimensiunile sociale ale dreptului.
 9. Probleme teoretice şi practice ale interpretării dreptului.
 10. Izvoarele dreptului.
 11. Probleme teoretice ale lacunelor în drept.
 12. Legea, ca act juridic a organului legislativ.
 13. Legităţile apariţiei istorice a statului şi dreptului.
 14. Locul şi rolul justiţiei într-un regim democratic.
 15. Normele juridice în sistemul normelor sociale.
 16. Precedentul judiciar – izvor de drept.
 17. Principiile dreptului: importanţa teoretică şi practică.
 18. Puterea juridică a actului normativ-juridic.
 19. Probleme actuale ale răspunderii juridice.
 20. Regimul politic al Republicii Moldova şi alte regimuri contemporane.
 21. Sistemul de drept, legislativ şi juridic.
 22. Statul, dreptul, religia.
 23. Tehnica juridică şi tehnica legislativă.
 24. Supremaţia Constituţiei - exigenţă a statului de drept.
 25. Separarea şi colaborarea puterilor în statele contemporane.
 26. Probleme teoretice şi practice ale raportului juridic.
 27. Baza metodologică a teoriei generale a dreptului.
 28. Actualitatea principiilor generale ale dreptului.
 29. Actul normativ, actul interpretativ, actul aplicativ.
 30. Factorii de configurare a dreptului.
 31. Forma statului Republica Moldova: probleme teoretice şi practice.
 32. Problemele organizării şi funcţionării aparatului de stat în Republica Moldova.
 33. Problemele teoretice şi practice ale realizării dreptului.
 34. Finalităţile dreptului.
 35. Modalitatea de exprimare a elementelor normelor juridice în articolele actului normativ.
 36. Puterea juridică a actelor normative emise de organul legislativ.
 37. Doctrina (ştiinţa juridică) ca izvor de drept.
 38. Contractul normativ ca izvor al dreptului contemporan.
 39. Legiferarea şi etapele ei.
 40. Sistemul de drept, sistemul legislativ şi sistemul juridic.
 41. Probleme teoretice şi practice ale realizării dreptului.
 42. Lacunele în drept şi înlăturarea lor. Analogia legii şi analogia dreptului.
 43. Interacţiunea conştiinţei juridice şi dreptului.
 44. Caracteristica teoretico-practică a răspunderii şi responsabilităţii juridice.
 45. Cauzalitatea faptei ilicite şi a rezultatului dăunător.
 46. Democraţia – aspecte teoretice şi practice.
 47. Rolul puterii judecătoreşti în realizarea drepturilor omului în Republica Moldova.
 48. Societatea civilă şi statul de drept.
 49. Statul de drept în dezbaterile contemporane.
 50. Statul şi naţiunea.
 51. Umanismul – trăsătura indispensabilă a dreptului contemporan.
 52. Valorile sociale ale dreptului.
 53. Dreptul proprietăţii intelectuale
 54. Principiile dreptului proprietăţii intelectuale
 55. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: structură, atribuţii, obiective
 56. Conţinutul dreptului de autor
 57. Colaborarea internaţională a R. Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale
 58. Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale 
 59. Dreptul familiei
 60. Condiţiile de fond şi de formă la căsătorie în legislaţia familială a Republicii Moldova
 61. Efectele căsătoriei
 62. Contractul matrimonial
 63. Procedura divorţului
 64. Filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată. Situaţia legală a copilului
 65. Drept administrativ
 66. Administrația publică – modalitate de exercitare a puterii executive
 67. Transparența procesului decizional în administraţia publică
 68. Guvernul – organ central al administrației publice
 69. Raportul juridic administrativ: trăsăturile, elementele şi clasificarea
 70. Dreptul administrativ ca ramură de drept şi ca ştiinţă
 71. Drept contravențional
 72. Răspunderea contravențională: noțiune și principii
 73. Principiile şi izvoarele dreptului contravenţional
 74. Delimitarea răspunderii contravenționale de alte forme de răspundere juridică
 75. Noțiuni generale privind procesul contravențional
 76. Caracteristica generală şi analiza juridică a contravenţiilor

 DREPT CIVIL

 1. Condiţiile de validitate a actelor juridice civile.
 2. Eroarea şi dolul ca vicii de consimţământ ale actului juridic civil.
 3. Nulitatea actelor juridice civile.
 4. Prescripţia extinctivă. Noţiune, natură juridică şi efecte.
 5. Identificarea persoanelor fizice prin elemente specifice. Evidenţa populaţiei, modificarea şi schimbarea elementelor de identificare (nume, prenume, domiciliu, stare civilă).
 6. Rolul administraţiei publice în ocrotirea drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor fizice.
 7. Mijloace juridice civile privind protecţia persoanelor aflate în dificultate.
 8. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice.
 9. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice.
 10. Reorganizarea persoanelor juridice.
 11. Regimul juridic a bunurilor.
 12. Onoarea, demnitatea și reputația profesională ca instituții juridice ale dreptului civil.
 13. Exercitarea și apărarea drepturilor civile.
 14. Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studiu comparativ teoretic şi practic.
 15. Acţiunea în revendicare imobiliară – aspecte teoretice şi practice.
 16. Acţiunea în revendicare mobiliară – aspecte teoretice şi practice
 17. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietăţii.
 18. Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz - dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Studiu comparativ.
 19. Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic.
 20. Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară.
 21. Dreptul de superficie - dezmembrământ al dreptului de proprietate  Instituția patrimoniului în lumina prevederilor Codului civil.
 22. Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală.
 23. Posesia și efectele sale juridice.
 24. Contractul de agenție.
 25. Contractul de intermediere.
 26. Evecțiunea în contractele civile.
 27. Contractul de vânzare - cumpărare.
 28. Regimul juridic a contractului de administrare fiduciară.
 29. Contractul de schimb.
 30. Contractul de donație. Aspecte teoretice și practice.
 31. Contractul de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață.
 32. Contractul de rentă.
 33.  Contractul de comodat.
 34. Contractul de împrumut.
 35. Contractul de locaţiune.
 36. Aspecte teoretice și practice privind contractul de antrepriză.
 37. Actualitatea contractului de leasing prin prisma legislației din Republica Moldova.
 38. Reglementarea juridică a contractului de prestări servicii.
 39. Aspecte teoretice și practice privind contractul de mandat.
 40. Contractul de comision.
 41. Contractul de expediție.
 42.  Contractul de depozit.
 43.  Contractul de franchising.
 44. Reglementarea contractului de concesiune.
 45. Contractul de asigurare benevolă.
 46. Contractul de asigurare obligatorie.
 47. Contractul de credit bancar.
 48. Contractul de tranzacție în legislația moldovenească.
 49. Contractul de societate civilă.

 DREPT PROCESUAL CIVIL

 1. Aspecte analitice asupra principiilor fundamentale ale dreptului procesual civil
 2. Principiul securității raporturilor juridice
 3. Principiul satisfacției echitabile prin prisma practicii CEDO și a practicii judiciare naționale
 4. Economia mijloacelor procesuale – tendință a procesului civil contemporan
 5. Esența realizării actelor de dispoziție a părților în procesul civil
 6. Administrarea şi forţa probantă a expertizei judiciare în procesul civil
 7. Caracteristica generală a procedurii speciale (noţiunea şi esenţa)
 8. Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în pricinile cu element de extraneitate
 9. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi felurile ei.
 10. Competenţa instanțelor arbitrale în soluţionarea pricinilor civile.
 11. Procedura de contestare a în judecată a actelor normative
 12. Contestarea în judecată a deciziilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor publice
 13. Contestarea în judecată actelor (inacţiunilor) ale organelor notariale
 14. Coparticiparea procesuală civilă.
 15. Efectele juridice ale hotărârilor definitive şi irevocabile în procesul civil
 16. Esenţa şi particularităţile examinării pricinilor în procedura contenciosului administrativ
 17. Expertiza judiciară ca mijloc de probă în procesul civil.
 18. Esenţa şi particularităţile procedurii în ordonanţă
 19. Incidenţele procesuale privind compunerea completului de judecată (incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea).
 20. Intervenienţii în procesul civil
 21. Împuternicirile instanţei de apel.
 22. Împuternicirile instanţei de recurs.
 23. Individualizarea izvoarelor dreptului procesual civil şi felurile izvoarelor
 24. Particularitățile procedurii în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice.
 25. Noţiunea de competenţa generală, felurile şi regulile determinării ei.
 26. Noțiunea și felurile coparticipării procesuale
 27. Noţiunea şi clasificarea succesiunii procesuale.
 28. Participarea în procesul civil a autorităţilor publice pentru apărarea drepturilor altor persoane
 29. Particularităţile examinării pricinilor cu privire la constarea faptelor ce au valoare juridică
 30. Principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în procesul civil
 31. Principiul disponibilităţii în procesul civil
 32. Principiul imunităţii judiciare a statelor străine şi organizaţiilor internaţionale
 33. Principiul independenţei judecătorilor şi supunere lor numai legii
 34. Rolul Curții Supreme de Justiție în unificarea practicii judiciare
 35. Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărârilor judecătoreşti.
 36. Procedura în pricinile de contestare a hotărârilor arbitrale
 37. Esența procedurii admisibilității recursului împotriva actelor de dispoziție instanței de apel
 38. Temeiurile casării actelor instanței de apel în ordine de recurs.
 39. Temeiurile degrevării de probaţiune în procesul civil
 40. Realizarea incidentelor procesuale (încetarea, suspendarea, scoaterea cererii de chemare în judecată de pe rol) în cadrul procesului civil.

 DREPT COMERCIAL

 1. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
 2. Dreptul comercial în cadrul sistemului de drept din Republica Moldova.
 3. Calitatea de întreprinzător în circuitul economic al Republicii Moldova.
 4. Natura juridică şi caracteristicile societăţii comerciale.
 5. Aspecte juridice privind constituirea societăţii comerciale.
 6. Contractul de societate comercială. Aspecte teoretice şi practice.
 7. Modalităţi de funcţionare şi control a societăţilor comerciale în Republica Moldova.
 8. Managerii şi administratorii societăţii comerciale.
 9. Regimul juridic ale  societăţilor de persoane de persoane. Aspecte comparative.
 10. Particularităţile legale ale societăţilor de capitaluri . Aspecte comparative .
 11. Statutul juridic al asociatului  sau acţionarului în cadrul societăţilor  comerciale.
 12. Aspecte teoretice şi practice privind reorganizarea  persoanei juridice cu scop lucrativ.
 13. Regimul juridic al valorile mobiliare în Republica Moldova.
 14. Regimul juridic al pieţii de capital în legislaţia din Republica Moldova.
 15. Obligaţiile comerciale în raport cu teoria generala obligaţiilor.
 16. Garanţiile de executate ale obligaţiilor comerciale.
 17. Protecţia consumatorilor în contractele comerciale.
 18. Licenţierea în activitatea antreprenorială în Republica Moldova.
 19. Particularităţile intermedierii comerciale pe plan intern şi internaţional.
 20. Conţinutul, desfăşurarea şi participanţii la procedura insolvabilităţii.
 21. Consecinţele deschiderii procedurii de insolvabilitate.
 22. Regimul juridic privind grupurile de interes economic.
 23. Reglementarea  juridică  a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
 24. Activitatea  de antreprenoriat a persoanei fizice.
 25. Regimul juridic al patrimoniului persoanelor juridice.
 26. Franciza în relaţiile comerciale interne.
 27. Contractul de mandat comercial.
 28. Contractul de factoring.
 29. Contractul de comision în activitatea de antreprenoriat.
 30. Contractul de agent comercial.
 31. Structurile şi uniunile de persoane juridice cu scop lucrativ în Republica Moldova.

 DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

 1. Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor legate de creditare
 2. Caracteristica juridico-penală a şantajului
 3. Caracteristica juridico-penală a samovolniciei
 4. Analiza juridico-penală a practicării ilegale a activităţii de întreprinzător
 5. Analiza juridico-penală a spălării de bani
 6. Analiza juridico-penală a evaziunii fiscale
 7. Analiza juridico-penală a insolvabilității intenționate și fictive
 8. Analiza juridico-penală a manipulărilor pe piața valorilor mobiliare
 9. Analiza juridico penală a excrocheriei
 10. Participanții procesului penal
 11. Analiza juridico-penală a infracțiunii de corupere pasivă
 12. Principiile procesului penal
 13. Mijloacele materiale de probă în procesul penal
 14. Realizarea principiului contradictorialităţii în procesul penal
 15. Controlul judiciar asupra urmăririi penale
 16. Arestul preventiv și arestul la domiciliu
 17. Reţinerea persoanei bănite de comiterea infracțiunii
 18. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în procesul penal
 19. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale
 20. Dispunerea şi efectuarea expertizei în procesul penal
 21. Statutul procesual al martorului în cauzele penale
 22. Statutul procesual al victimii şi al părţii vătămate în procesele penale
 23. Repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal
 24. Apelul-cale ordinară de atac în procesul penal
 25. Interceptarea şi înregistararea convorbirilor în procesul penal
 26. Sentința penală
 27. Respectarea principiului libertăţii şi siguranţei persoanei în procesul penal
 28. Aspecte procesuale şi tactice ale experimentului, reconstituirii faptei şi verificării declaraţiilor la locul faptei
 29. Procedura audierii bănuitului, învinuitului și inculpatului în procesul penal

 DREPT BANCAR

 1. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în practica bancară internaţională.
 2. Particularităţile juridice a organizării şi administrării BNM.
 3. Particularităţile regimului juridic al activităţii băncilor comerciale în Republica Moldova.
 4. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a conturilor bancare.
 5. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a depozitului bancar.
 6. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în Republica Moldova.
 7. Reglementarea juridică a operaţiunilor de decontare în Republica Moldova.
 8. Aspecte teoretico - practice a reglementării juridice a garanţiei bancare.

  

TEMATICA TEZELOR DE MASTER

PENTRU SPECIALIZAREA

DREPT PUBLIC

(de profesionalizare)

 

 1. Dreptul parlamentar: definire, principii și izvoare.
 2. Suveranitatea naţională şi formele de realizare a ei în Republica Moldova.
 3. Evoluția parlamentarismului în Republica Moldova.
 4. Noţiunea, condiţiile, structura şi organizarea corpului electoral.
 5. Natura juridică, trăsăturile caracteristice şi conținutul „mandatului parlamentar”.
 6. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova.
 7. Atribuţiile Parlamentului – clasificări şi practici.
 8. Fracţiunile parlamentare în Parlamentul European.
 9. Fracţiunile parlamentare în România.
 10. Fracţiunile parlamentare în Ucraina.
 11. Fracţiunile parlamentare în Federaţia Rusă.
 12. Statutul opoziţiei parlamentare din Republica Moldova şi statutul opoziţiei parlamentare din alte state
 13. Structura politico-juridică a Parlamentului.
 14. Fracţiunile parlamentare şi rolul opoziţiei în Parlament.
 15. Structura juridico-statală a Parlamentului.
 16. Organele directorii ale Parlamentului Republicii Moldova.
 17. Comisiile parlamentare ale Parlamentului Republicii Moldova.
 18. Funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova.
 19. Funcţiile Parlamentului.
 20. Procedurile de control în Parlamentul Republicii Moldova.
 21. Modalităţile, instrumentele şi mecanismele controlului parlamentar asupra activităţii Guvernului şi/sau administraţiei publice.
 22. Controlul parlamentar asupra procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
 23. Procedura legislativă a Parlamentului Republicii Moldova.
 24. Parlamentele statelor Uniunii Europene. Analiza comparativă.
 25. Actele Parlamentului.
 26. Curtea Constituţională garant al separaţiei puterilor în stat.
 27. Statutul judecătorilor Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
 28. Atribuţiile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
 29. Analiza comparativa a sistemelor jurisdicționale existente în statele Uniunii Europene.
 30. Controlul constituţionalităţii legilor una din garanţiile supremaţiei constituţiei.
 31. Autorităţile competente să realizeze controlul constituţionalităţii legilor.
 32. Dreptul de acces la un tribunal independent şi imparţial
 33. Publicitatea procesului
 34. Temeinicia acuzației în materie penală
 35. Termenul rezonabil
 36. Principiul contradictorialităţii
 37. Egalitatea armelor
 38. Motivarea hotărârilor şi dreptul la tăcere al acuzatului
 39. Prezumţia de nevinovăţie
 40. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzaţiei şi acordarea timpului şi facilităţilor necesare pregătirii apărării
 41. Dreptul la apărare
 42. Dreptul acuzatului de a interoga martorii din proces şi dreptul la asistenţă gratuită a unui interpret .
 43. Nici o pedeapsă fără lege (art.7 CEDO)
 44. Asistența judiciară gratuită
 45. Respectarea standardelor drepturilor omului la reținerea persoanei bănuite de săvârșirea unei infracțiuni
 46. Măsurile speciale de investigație în procesul penal
 47.  Obligațiile pozitive ale statelor membre CEDO în legătură cu respectarea drepturilor prevăzute de art. art. 2,3 CEDO
 48. Obligațiile de investigare a lipsirii ilegale de libertate în jurisprudența CEDO
 49. Obligațiile de investigare a lipsirii ilegale de proprietate în jurisprudența CEDO
 50.  Repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal
 51.  Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală
 52. Dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară
 53. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori
 54.  Analiza juridico-penală a infracțiunii de neexecutarea a hotărârii instanţei de judecată (art.320 CP)
 55.  Analiza juridico-penală a infracțiunii de reţinerea sau arestare ilegală (art.308 CP)
 56. Respectarea dreptului la libertate și siguranță a persoanei în procesul penal
 57. Respectarea drepturilor persoanei reținute, care este bănuită de săvârșirea unei contravenții
 58. Motivarea hotărârilor judecătorești în materie penală
 59. Obligațiile pozitive privind respectarea vieții private
 60. Analiza juridico-penală a infracțiunii de încălcare intenționată a legislației privind accesul la informație (art.180 CP)
 61. Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau a jurnalistului, precum şi intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critic (art.1801 CP)
 62. Administrația ca putere politică
 63. Sistemul de partide și administrația publică
 64. Gestiunea serviciilor publice
 65. Puterea executivă și administrația publică
 66. Probleme teoretico-practice privind structura administrației publice.

 

 

Precizări preliminare

Un aspect indispensabil al procesului didactic în cadrul Facultăţii Management şi Drept este activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor, desfășurată în cadrul cercului ştiinţific „Femida”, creat de catedra Drept, odată cu fondarea catedrei la 31 august 1995.

Cercul științific este o activitate extracuriculară informală, dar care respectă o serie de coordonate prestabilite la începutul fiecărui an universitar. În cadrul întîlnirilor sunt dezbătute diverse teme de actualitate, concepte teoretice, aspecte practice și abordări ale proiectelor și prognozelor în domeniu.

Actorii acestor dezbateri științifice sunt studenții specialității Drept, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice avînd totodată ca invitați o serie de practicieni renumiți în domeniul jurisprudenții.

Cercul științific a plecat din dorința noastră de a perpetua un model de a învăța și gîndi Dreptul. În cadrul întîlnirilor s-a reușit să se contureze interesul față de tainile științei dreptului și s-a reușit să se contureze valori și comportamente etice.

Activitatea este văzută ca un pilon care vine să întregească componente de învățare formală din perioada celor patru ani de facultate.

Alături de informațiile și teoria care nu pot lipsi, dorim să transpunem o stare de a fi, o atitudine, o îmbinare de trăsături individuale care să nu traseze limite formale, ca să ofere deshidere fiecărui participant în a-și construi discursul pe propriile curiozități și propriile stări legate de drept.

Cercul ştiinţific studenţesc activează conform unui proect de program care conţine şi activităţile prevăzute.

Investigaţiile ştiinţifice sunt dedicate celor mai actuale probleme ale jurisprudenței, ale dezvoltării şi revigorării sistemului de drept, şi anume perfecţionarea cadrului normativ,analiza practicii judiciare etc.

Anual se organizează conferinţele ştiinţifice studenţeşti şi cu participarea corpului profesoral-didactic. Materialele simpozioanelor se publică în Analele UCCM. Membrii cercului participă la congrese, conferinţe, simpozioane ştiinţifice republicane şi internaţionale, obţinînd diferite menţiuni şi diplome. Organizarea și funcționarea cercului studențesc a fost aprobată la ședința Departamentului "Drept".

Conţinutul:

A. Obiectivele cercului

B. Gestionarea cercului

C. Cadre didactice îndrumătoare

D. Participanții cercului ( studenții care frecventează cercul)

E. Teme propuse pentru investigarea și cercetarea individuală

F. Proiect de program

G. Organizare și resurse

A. Obiectivele Cercului 

 • Formarea și dezvoltarea unui set de competențe specifice, derivate de competențele generale ale cadrului didactic , menite să-i ajute pe studenți să cerceteze și investigheze individual.
 • Valorificarea rezultatelor cercetărilor în activitățile procesului de instruire.
 • Conceptualizarea, aprecierea, receptarea și organizarea unui sistem de valori și convingeri.
 • Cultivarea responsabilității pentru activitățile desfășurate.
 • Emiterea unor judecăți de valoare pe baza informațiilor cercetate.

 

B. Gestionarea cercului 

Activitatea cercului este dirijată de către: 

 1. Coordonator cadru didactic- dr., conf. univ. Liliana Cibuc
 2. Coordonator student – Ciurel Carolina
 3. Biroul cercului științific studențesc: (Oloi Tatiana, Ganea Cătrin Valeria, Stratan Sebastian) 

C. Cadre didactice îndrumătoare 

 1. Dandara L., conf. univ., dr.
 2. Romandaș N., prof. univ., dr.
 3. Cibuc L., conf. univ., dr.
 4. Luca A., conf. univ., dr.
 5. Zaharia V., conf. univ., dr.
 6. Cojocari E., prof. univ., dr. hab.
 7. Cecan L., lector univ., mag., în drept.
 8. Florea E., conf. univ., dr.
 9. Pogoneţ G., conf. univ., dr.
 10. Plamadeala A., asist. univ., mag. în drept 

D. Domeniile de activitate a cercului ştiinţific studenţesc ”Femida”

 1. Teoria generală a dreptului
 2. Drept Constituţional
 3. Cooperare internațională și integrare europeană
 4. Drept administrativ
 5. Dreptul Uniunii Europene
 6. Dreptul economic
 7. Drept civil
 8. Dreptul comerţului internaţional
 9. Dreptul  muncii
 10. Dreptul protecției sociale
 11. Dreptul familiei
 12. Drept vamal
 13. Protecția juridică a drepturilor omului
 14. Drept financiar
 15. Drept fiscal
 16. Controlul de gestiune și audit
 17. Standarde Internaționale de Audit
 18. Controlul fiscal
 19. Drept financiar-fiscal comunitar și internațional

E. Teme propuse pentru investigarea și cercetarea individuală 

Teoria generală a dreptului

-         Concepţii privind originea statului.

-         Dimensiunile sociale ale dreptului.

-         Interpretarea juridică a normelor de drept.

-         Izvoarele dreptului.

-         Norma juridică.

-         Legea, ca act juridic a organului legislativ.

-         Locul şi rolul justiţiei într-un regim democratic.

-         Precedentul judiciar – izvor de drept.

-         Puterea juridică a actului normativ-juridic.

-         Probleme actuale ale răspunderii juridice.

-         Regimul politic al Republicii Moldova şi alte regimuri contemporane.

-         Supremaţia Constituţiei - exigenţă a statului de drept.

-         Separarea şi colaborarea puterilor în statele contemporane.

-         Forma statului Republica Moldova: probleme teoretice şi practice.

-         Problemele organizării şi funcţionării aparatului de stat în Republica Moldova.

-         Problemele teoretice şi practice ale realizării dreptului.

-         Caracteristica teoretico-practică a răspunderii şi responsabilităţii juridice.

-         Democraţia – aspecte teoretice şi practice.

-         Rolul puterii judecătoreşti în realizarea drepturilor omului în Republica Moldova.

-         Umanismul – trăsătura indispensabilă a dreptului contemporan.

Drept Constituţional al Republicii Moldova

-         Caracterele și atributele statului Republica Moldova.

-         Rolul și funcțiile statului.

-         Garanțiile constituționale ale drepturilor și libertăților publice.

-         Suveranitatea poporului.

-         Participarea cetățenilor la exercitarea puterii politice.

-         Forme ale organizării politice a poporului.

-         Conținutul Constituției.

-         Trăsături definitorii ale statului de drept.

-         Reglementarea juridică a principiului separaţiei puterilor în stat.

-         Instituţia Ombudsmanului - origine, evoluţie, reglementări legale. Imaginea instituţiei în Republica Moldova.

-         Mecanismul internaţional de garantare a drepturilor femeii şi copilului în cadrul ONU şi Consiliului Europei şi implementarea lui în Republica Moldova.

-         Formele şi mijloacele de exercitare a suveranităţii naţionale.

Cooperare internațională și integrare europeană

-            Diplomația Uniunii Europene-instrument de manifestare a politicii externe.

-            Arhitectura instituţională a Uniunii Europene Reglementări juridice a Curţii Europene de Justiţie

-            Analiza comparativă a  competenţelor CEJ, CIJ, şi Curţii EDO

-            Stadiul actual al relaţiilor RM UE

-            Competențele în cadrul Uniunii Europene

-            Spațiul economic european

-            Extinderea Uniunii Europene şi procesul de aderare la Uniunea europeană

-            Instrumente ale integrării statelor membre

-            Dreptul concurenței în cadrul Uniunii Europene

-            Istoricul apariției organizațiilor internaționale;

-            Izvoarele dreptului Uniunii Europene și aplicabilitatea acestuia în dreptul intern al statelor membre

-            Aspectele procesului de integrare europeană. Instituţii şi competenţe

-            Procedurile de adoptare a actelor juridice ale Uniunii Europene

-            Supremaţia dreptului UE

-            Tratatul de la Lisabona – principalele modificări introduse

-            Justiția și afacerile interne ale Uniunii Europene

-            Libertățile de circulație în cadrul Uniunii Europene.

-            Relaţiile Republica Moldova – Uniunea Europeană

-            Modificări instituţionale esenţiale propuse de Tratatul de la Lisabona

-            Etapele integrării economice a Uniunii Europene.

Drept administrativ

-         Transparenţa în activitatea administrației publice.

-         Parteneriatul public-privat în administraţia publică locală.

-         Răspunderea și responsabilitatea administrației publica centrale.

-         Controlul ierarhic în administrația ministerială.

-         Descentralizarea, desconcentrarea şi autonomia locală - componente importante ale reformei administrativ teritoriale.

-         Contenciosul administrativ - aspecte de drept comparat.

-         Originea şi natura juridică a serviciului public în Republica Moldova.

Drept internațional public

-         Agresiunea – crimă contra păcii și securității internaționale.

-         Particularitățile protecției drepturilor lucrătorilor migranți în dreptul internațional public.

-         Principiul neamestecului în treburile interne ale statului în contextul dreptului internațional contemporan.

-         Jurisdicția internațională penală: evoluții, realizări, perspective.

-         Reglementarea pașnică a diferendelor internaționale la etapa actuală: probleme și soluții.

-         Particularitățile cooperării internaționale în materia protecției mediului ambiant.

Dreptul muncii

-         Caracteristica principiilor dreptului muncii.

-         Reglementarea juridică  privind supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii

-         Reglementări juridice privind răspunderea materială a salariatului în calitate de subiect al dreptului muncii.

-         Reglementări juridice privind răspunderea materială a angajatorului pentru dauna cauzată salariatului.

-         Salariaţii – categorie distinctă a subiecţilor dreptului muncii.

-         Sindicalismul şi impactul lui în apărarea drepturilor și intereselor salariaţilor.

-         Securitatea şi sănătatea în muncă - condiţii obligatoriii ce revin angajaţilor în acest domeniu

-         Reglementarea juridică a răspunderii materiale a părţilor raportului juridic de muncă.

-         Aspecte juridice privind soluţionarea litigiilor individuale de muncă.

-         Libertatea muncii – principiu de bază al dreptului muncii.

-         Reglementarea juridică a timpului de muncă în Republica Moldova.

-         Reglementarea juridică a timpului de odihnă în Republica Moldova.

-         Republica Moldova şi dreptul internaţional al muncii

-         Piaţa muncii în Republica Moldova. Instituţii şi perspective

-         Garanţii şi compensaţii stabilite de legislaţia muncii

Dreptul protecției sociale

-         Sistemul dreptului protecției  sociale

-         Corelația dreptului  protecției sociale cu alte ramuri de drept

-         Noțiunea, obiectul și metoda de reglementare ale dreptului protecției sociale

-         Izvoarele dreptului protecției sociale

-         Principiile dreptului protecției sociale

-         Esenta asigurarilor sociale

-         Esenta asistentei sociale

-         Evolutia sistemului de servicii sociale in RM.

-         Caracteristica alocațiilor sociale  de stat și altor  tipuri  de alocații .

-         Reglementarea juridică a ajutoarelor bănești   și a prestațiilor  de altă natură.

-         Reglementarea juridică a compensațiilor. 

-          Istoricul  dezvoltării  protecției sociale în Republica Moldova.

 Cooperarea internațională și integrarea europeană

-         Arhitectura instituţională a Uniunii Europene Reglementări juridice a Curţii Europene de Justiţie

-         Analiza comparativă a  competenţelor CEJ, CIJ, şi Curţii EDO

-         Stadiul actual al relaţiilor RM UE

-         Competențele în cadrul Uniunii Europene

-         Spațiul economic european

-         Extinderea Uniunii Europene şi procesul de aderare la Uniunea europeană

-         Instrumente ale integrării statelor membre

-         Dreptul concurenței în cadrul Uniunii Europene.

Dreptul civil

-         Capacitatea juridică civilă a persoanei fizice.

-         Modurile de înființare a persoanelor juridice.

-         Încetarea persoanelor juridice.

-         Condiţiile de validitate ale actului juridic civil.

-         Reprezentarea în dreptul civil.

-         Termenele în dreptul civil.

-         Contractul – izvor de obligații.

-         Faptul juridic licit – izvor de obligaţii.

-         Faptul juridic ilicit – izvor de obligaţii.

-         Mijloacele juridice de garantare a executării obligațiilor.

-         Mijloacele juridice de stingere a obligațiilor

-         Dreptul de proprietate – limitele de exercitare. Probleme, tendinţe în dreptul comparat şi cadrul normativ naţional.

-         Publicitatea imobiliară în concepția Legii privind modernizarea Codului civil.

-         Limitele exercitării dreptului de proprietate.

-         Dreptul de proprietate periodică - modalitate a dreptului de proprietate.

-         Modurile specifice de dobândire a dreptului de proprietate publică.

-         Analiza obligațiilor vânzătorului în contractul de vânzare-cumpărare.

-         Analiza obligațiilor cumpărătorului în contractul de vânzare-cumpărare

-         Originea şi evoluţia instituţiei moştenirii în dreptul civil comparat.

-         Opţiunea succesorală - aspecte de drept comparat.

-         Particularitățile teoretico-practice privind devoluţiunea moştenirii în caz de pluralitate de moştenitori.

-         Regimul juridic al masei succesorale.

Drept penal (partea generală și partea specială)

-         Componența de infracțiune: noțiune, conținut și caracterizare.

-         Latura obiectivă a infracțiunii: conținut și caracterizare.

-         Instituția extrădării în dreptul penal.

-         Persoana fizică ca subiect al infracțiunii.

-         Unitatea de infracțiune în dreptul penal.

-         Particularitățile participației penale.

-         Importanţa teoretico-pratică a prescripţiei în dreptul penal.

-         Analiza teoretico-practică a pedepselor complementare aplicabile persoanelor fizice conform legislației penale a Republicii Moldova și a unor state europene.

-         Privaţiunea de libertate în dreptul penal.

-         Răspunderea penală pentru infracțiunile violente săvârșite în stare de afect.

-         Analiza juridico-penală a infracțiunilor contra patrimoniului, săvârșite în scop de cupiditate, însă nu prin sustragere.

-         Analiza juridico-penală a infracțiunilor ce atentează la activitatea normală a autorităților publice.

-         Răspunderea penală pentru infracțiuni contra drepturilor civile ale cetățenilor.

-         Analiza juridico-penală a infracțiunii de spălarea banilor.

-         Răspunderea penală pentru infracțiunile contra justiției.

-         Analiza juridico-penală a infracțiunilor contra securității publice și a securității de stat.

 Drept comercial

-         Organizarea şi administrarea societăţilor comerciale.

-         Particularităţile funcţionării societăţilor în nume colectiv în Republica Moldova.

-         Specificul organizării şi funcţionării societăţilor cu răspundere limitată.

-         Constituirea societăţilor comerciale în Republica Moldova.

-         Tipologia şi procedura reorganizării societăţilor comerciale.

-         Drepturile şi obligaţiile asociaţilor în cadrul societăţilor pe acţiuni.

-         Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova

-         Limitarea activităţii monopoliste în legislaţia Republicii Moldova

-         Regimul juridic al investiţiilor în activitatea de întreprinzător

Protecția juridică a drepturilor omului

-         Aspecte teoretice a instituției drepturilor omului.

-         Particularităţile Dreptului internaţional al drepturilor omului

-         Izvoarele dreptului internațional al drepturilor omului.

-         Principiile aplicabile drepturilor omului.

-         Categoriile de  drepturi şi libertăţi consacrate de Constituţia Republicii Moldova.

-         Protecţia cetăţenilor în străinătate.

-         Protecţia cetăţenilor străini şi apatrizilor.

-    Caracteristica reglementărilor internaţionale cu caracter universal în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite; Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; Pactul cu privire la drepturile civile şi politice şi Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.

-         Cooperarea instituţională cu caracter de universalitate în calitate de mecanism internaţional universal de protecţie a drepturilor omului: Organele ONU; Mecanismele convenţionale; Instituţiile specializate ale ONU.

-         Consiliul Europei. Instrumentele juridice elaborate în cadrul Consiliului Europei.

-         Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

-         Mecanisme juridice naţionale de protecţie a drepturilor omului.

-         Dreptul la viață și eutanasia în practica CEDO.

-         Protecţia drepturilor şi libertăţilor copiilor minori în Republica Moldova.

-         Uniunea Europeană și protecția drepturilor omului.

-         Protecția internațională a drepturilor omului în materia aplicării biomedicinei.

Controlul de gestiune și audit

-      Bazele teoretice ale controlului financiar

-      Metodologia exercitării controlului financiar

-      Exercitarea controlului de gestiune pe baza informației privind costurile

-      Controlul performanțelor entității prin sistemul de bugete

-      Planificarea și pregătirea misiunilor de audit intern

-      Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor

-      Realizarea misiunilor de audit intern

-      Validarea și raportarea constatărilor.

Controlul fiscal

-         Actul de control şi decizia asupra cazului de încălcare fiscală

-         Contestarea deciziei de sancţionare

-         Citaţia la organul fiscal

-         Frecvenţa efectuării controalelor fiscale

-         Unele domenii de impozitare ce pot face obiectul controlului fiscal

-         Aspecte de ordin practic referitoare la derularea controlului fiscal

-         Planificarea controlului fiscal

-         Drepturile şi obligaţiile contribuabilului în cazul unui control fiscal

-         Respectarea termenelor legali de desfăşurare a controlului fiscal

Drept vamal

-         Rolul și importanța principiilor dreptului vamal.

-         Structura și tipurile raportului juridic vamal.

-         Analiza infracțiunilor vamale și răspunderii pentru săvârșirea lor

-         Structura sistemului vamal al Republicii Moldova.

-         Serviciul Vamal al RM – organul ierarhic superior al organelor vamale. Atribuţiile acestuia.

-         Noţiunea şi procedura efectuării controlului vamal.

-         Noţiunea şi principiile generale privind vămuirea mărfurilor.

-         Declararea mărfurilor, obiectelor, unităţilor şi mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova.

Dreptul familiei

-         Condițiile de fond și impedimentele la căsătorie.

-         Efectele personale ale căsătoriei.

-         Efectele patrimoniale ale căsătoriei.

-         Regimuri matrimoniale în diferite sisteme de drept.

-         Desființarea căsătoriei.

-         Desfacerea căsătoriei.

-         Filiația firească.

-         Filiația rezultată din procrearea asistată medical.

-         Filiația adoptivă.

-         Ocrotirea minorilor.

Drept financiar-fiscal

-         Sistemul și caracteristica organelor de control financiar în Republica Moldova.

-         Particularitățile evoluției finanțelor publice în Republica Moldova.

-         Principiile aplicabile administrării finanțelor publice locale.

-         Specificul reglementării impozitului pe bunuri imobiliare.

-         Evitarea dublei impuneri internaționale în lumina convențiilor încheiate de Republica Moldova.

-         Procedura de elaborare, examinare, adoptare şi executare a  bugetului de stat

-         Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale

-         Bugetul asigurărilor sociale de stat

-         Relaţiile financiar – bugetare internaţionale

-         Teoria generală privind impozitele şi impunerea

-         Procedura executării silite a obligaţiilor fiscale

-         Reglementarea juridică a impozitului pe venit

-         Reglementarea juridică a impozitelor indirecte

-         Particularităţile generale TVA. Accizele.

-         Răspunderea juridică şi constrângerea statală în sfera dreptului fiscal

 Standarde Internaționale de Audit

-         Probe de audit

-         Principii generale și responsabilități

-         Evaluarea riscului și răspunsuri la riscurile evaluate

-         Utilizarea activităților altor părți

 Drept financiar-fiscal comunitar si internațional

-      Procedura bugetara anuală

-      Politica fiscala a statelor membri

-      Cadrul financiar multiannual

-      Componentele fiscale ale spatiului comunitar

-      Impozitele în UE

-      Concepte privind dreptul financiar comunitar; izvoarele juridice comunitare (generale si de drept financiar)

-      Parghii fiscale de stimulare investitiilor straine directe

-      Repere ale unei strategii ante-aderare la UE privind dezvoltarea economiei RM

-      Componenta de reglementare bugetara comunitara

-      Reglementari financiare in spatiul comunita

-      Caracteristica veniturilor si cheltuielilor bugetului comunitar pe baza executiei bugetare

-      Analiza normelor si practicilor privind impozitarea

-      Principii de impozitarea veniturilor transfrontaliere in UE

-     Conventii si directive vizand evitarea dublei impuneri tn spatiul comunitar activitatii comerciale si evitarea  dublei impuneri in statele membre ale UE

-    Influentele cadrului financiar-fiscal asupra performantei activitatii de comert international si atragerii investitiilor straine directe

 E. Organizarea și resurse 

Periodicitatea 

Desfășurarea activităților cercului studențesc se va face o dată la două luni (în ultima zi de joi, între orele 15:00-17:00, în sala 410, bl. I şi online).

Resurse 

Se vor utiliza calculatorul, proiectorul, fondul de carte existent în biblioteca universitară și alte biblioteci, alte surse de informare.


 

Programul consultațiilor juridice acordate de către colaboratorii departamentului DREPT

 

Graficul de lucru al şefului departamentului “Drept” L. Dandara, conf. univ., dr.

Ziua

Orele de audienţă

 

LUNI

 

14:00 – 16:00

 

Miercuri

 

13:40 – 15:40

 

Vineri

 

15:00 – 16:40

Sâmbătă

zile de odihnă

Duminică