jtemplate.ru - free extensions for joomla

Secţia Resurse umane şi cancelarie

Biroul: 213 / I

Tel./fax: (+373 22) 815-607, 54-91-24

E-mail: cancelarie@uccm.md


  

  Secţia Resurse umane şi cancelarieUCCM este o subdiviziune internă care se subordonează nemijlocit rectorului universităţii, creată prin ordinul rectorului 1-p din 01 iulie 1993 şi îşi desfăşoară activitatea de la înfiinţarea acesteia.

   Misiunea secţiei din totdeauna constă în asigurarea tuturor locurilor de muncă cu cadre calificate întru realizarea misiunii Universităţii.

 Obiectivul de bază al secţiei constă în aplicarea corectă a legislaţiei muncii la angajarea şi dezvoltarea personalului, creşterea calităţii productivităţii muncii fiecărui angajatprin organizarea permanentă a formării continue a acestora şi evidenţa strictă a documentaţiei universităţii.

  Secţia Resurse umane şi cancelarie este condusă de dna Valentina Pâslaru.

  În subordonarea secţiei Resurse umane şi cancelarie se află Arhiva UCCM, arhivar fiind dra Tatiana Chirtoacă.