jtemplate.ru - free extensions for joomla

Serviciul Contabilitate

Biroul: 104 / I

Tel.: (+373) 22 815-614

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Serviciul Contabilitate asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţilor cu privire la poziţia financiară şi fluxurile de trezorerie, atît pentru cerinţele interne ale universităţii, cît şi în relaţiile cu investitorii, clienţii, furnizorii, băncile, instituţiile publice şi alti utilizatori.

  În componenţa sa serviciul dispune de un personal constituit din specialişti calificaţi (Angela Doni, Natalia Blîndu), ce realizează cu corectitudine şi cu succes obiectivele şi atribuţiile serviciului, întru menţinerea şi dezvoltarea acestuia. Acest serviciu este dirijat de la întemeierea lui de către d-na Rodica Cristalov. 

Sindi catul Universităţii Cooperatist – Comerciale din Moldova

  Organul de conducere al organizaţiei sindicale UCCM este comitetul sindical în componenţă de 11 persoane, organul de control – comisia de revizie în componenţă de 3 persoane. În cadrul organizaţiei sindicale sunt constituite şi activează conform planurilor de lucru 4 comisii (organizatorico-culturală, educativ-informaţională, financiar-bugetară, randament şi protecţia muncii).

  Organizaţia sindicală UCCM întruneşte 173 membri de sindicat, este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont bancar. În organizaţia sindicală se încadrează  5 organizaţii primare din UCCM, cu 30 membri de sindicat, unde sunt aleşi organizatori sindicali şi locţiitorii acestora şi o organizaţie sindicală primară a Colegiului Cooperatist din Moldova (CCM), cu  30 membri de sindicat, unde este ales comitetul sindical din 5 membri, preşedinte şi locţiitor.

  Graţie unei colaborări constructive între organizaţiile sindicale ale UCCM şi CCM (dle Ala Baciu-Cazacu şi Mariana Dandara) şi conducerii (dle Larisa Şavga şi Eleonora Cogîlniceanu) şi întru crearea unui sistem eficient şi integru de protecţie a drepturilor şi intereselor social-economice a membrilor de sindicat, au fost încheiate şi înregistrate respectiv două Contracte Colective de Muncă pe perioada anilor 2011-2014 şi 2011-2015.

 

Rechizite Bancare UCCM

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

MD 2001, B-1 Gagarin, 8

Cod fiscal 1003600009984

BC "Moldincombank" SA

Codul băncii MOLDMD2x 

IBAN  MD55ML000000225133200721