jtemplate.ru - free extensions for joomla


Secţia Management academic

Biroul 107/1

Tel.: (+ 373 22) 815-613

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Secţia Management academic este principala verigă în organizarea şi desfăşurarea procesului didactic şi educativ.

Preocupările de bază:

  • asigurarea desfăşurării procesului didactic şi activităţii metodice;
  • organizarea şi coordonarea activităţilor de elaborare şi perfecţionare a planurilor de învăţământ;
  • asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de formare profesională;
  • coordonarea activităţilor în calcularea volumului sarcinii de studii, elaborarea propunerilor privind statele corpului profesoral-didactic;
  • formarea, evidenţa şi mobilitatea contingentului de studenţi;
  • analiza rezultatelor atestărilor, susţinerii colocviilor şi examenelor;
  • coordonarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă, de completare şi eliberare a diplomelor;
  • controlul desfăşurării procesului instructiv-educativ;
  • analiza rezultatelor atestărilor, susţinerii colocviilor şi examenelor;
  • promovarea şi asigurarea implementării noilor forme şi tehnologii educaţionale şi de evaluare a serviciilor prestate.

Pe parcursul existenţei sale Secţia studii a fost condusă de către: Vasile Grîu, Rodica Odineţ, iar din 1994 – de Svetlana Catînsus . În aceşti ani au fost pregătiţi peste 7892 de specialişti.

Actualmente în secţia studii activează 1 colaborator cu înaltă ţinută profesională şi morală: Inga Zugrav.