jtemplate.ru - free extensions for joomla

Hotărîrile de înfiinţare 


     Prin Hotărirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 376 din 22.06.1993 şi Prin Hotărirea Uniunii Asociaţiilor de Consum din Moldova (actualmente MOLDCOOP) din 24 iunie 1993, proces verbal nr.10 p.5, se înfiinţează cu începere de la 1 iunie 1993, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, subordonată Uniunii Asociaţiilor de Consum din Moldova, ce funcţionează pe bază de autogestiune.