jtemplate.ru - free extensions for joomla

30 ani de excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare

Dragi colegi, parteneri, prieteni!

Timp de 30 de ani Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova continuă tradiţiile învăţământului superior existente în Republica Moldova contribuind la dezvoltarea cunoașterii, formarea de specialiști competenți pentru multiple domenii de formare profesională. Prin îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor pe care le derulează, răspunde activ noilor provocări ale ştiinţei şi educaţiei. 

Cu prilejul aniversării a 30-a de la fondarea UCCM, a 105 de ani de la educația cooperatistă și a 155 de ani de la înființarea primei cooperative de consum din Republica Moldova, s-au desfăşurat mai multe evenimente organizate de comunitatea academică a UCCM, cu invitaţi din Republica Moldova, România, Spania, Bulgaria şi alte ţări.

 

La şedința festivă consacrată aniversării a 30-a de la fondarea UCCM și a 105 ani de educație cooperatistă în Republica Moldova, cu mesaje de salut şi de felicitare au venit dl Vasile CARAUȘ, președintele Biroului Executiv MOLDCOOP; dr. Adriana CAZACU, Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării; acad. Boris Găină, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, dr. Andrei CHICIUC, președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, dl Todor IVANOV, Secretar General al Comunității Europene a Cooperativelor de Consum; Sergiu HAREA, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, dl. Alexandru STRATAN, m. c. al AȘM, Rector al Academiei de Studii Economice; Claudia MELINTE, Coordonator ERASMUS+ în Moldova și alte personalități notorii.

  

  

Felicitări și aprecieri distincte au fost și din partea instituțiilor partenere din afara țării, cu o îndelungată istorie de cooperare prietenoasă în proiecte educaționale, proiecte instituționale, de mobilitate academică

- Universitatea „George Bacovia” din Bacău (România),

- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România),

- Universitatea de Economie şi Comerţ din Lvov (Ucraina),

- Universitatea Rovira i Virgili din Taragona (Spania),

- Universitatea de Agrobusiness și dezvoltare rurală (Bulgaria)

        

 

        

Cu recunoștință și considerație, la aniversarea de 30 de ani ai Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Comunitatea academică a UCCM a decernat diplome „MEMBRU DE ONOARE AL COMUNITĂŢII ACADEMICE COOPERATISTE”: 

Domnului Todor Ivanov, Secretar General al Comunității Europene a Cooperativelor de Consum, în semn de înaltă apreciere, contribuție la  promovarea principiilor şi valorilor cooperatiste internaţionale, aport considerabil la dezvoltarea sustenabilă a cooperativelor de consum, pentru extinderea parteneriatelor internaționale, susținerea implicării tinerilor în mișcarea cooperatistă; 

Domnului Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova apreciind înalt contribuţia la dezvoltarea instituțională și susţinerea UCCM, consolidarea și dezvoltarea parteneriatului mediul academic-mediul de afaceri, promovarea performanței și excelenței în educație, a învățământului dual; 

Academicianului Boris Găină, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, în semn de profundă gratitudine pentru contribuție deosebită în domeniul cercetării-inovării-dezvoltării, promovarea valorilor academice, aport considerabil la dezvoltarea și promovarea științei din Republica Moldova.

 

La şedința festivă consacrată aniversării a 30-a de la fondarea UCCM și a 105 ani de educație cooperatistă în Republica Moldova, dlui Vasile CARAUŞ, Preşedinte al Biroului Executiv MOLDCOOP, i-a fost oferită PLACHETA DE EXCELENȚĂ,în semn de înaltă apreciere a susținerii educației și cercetării în domeniul cooperativelor de consum, a contribuției la dezvoltarea Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova și la consolidarea Consorțiului Educațional-Științific al MOLDCOOP, pentru promovarea formării profesionale a tinerilor și a angajabilității absolvenților Universității.

Cu prilejul aniversării a 30-a de la fondarea Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, 155 de ani de la înființarea primei cooperative de consum din Republica Moldova, pentru promovarea valorilor și principiilor cooperatiste, fidelitate sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldova, contribuție la dezvoltarea acestuia, susţinerea parteneriatului mediul academic-mediul de afaceri diplome de gratitudine au fost înmânate dlui Andrei ANDRIEȘ, șef Direcția organizarea achizițiilor, producției și serviciilor Moldcoop; dlui Alexandru CHEPTĂNARU, Director Angrocoop din Bălți a Moldcoop; dlui OLEG GALIȚ, președinte Biroul Executiv Ucoop din Fălești; dlui Ion JULEA, președinte, Biroul Executiv Universalcoop din Florești.

Pentru succese remarcabile în activitate, contribuție, profesionalism și dedicație au fost decernate diplome și oferite premii membrilor comunității academice a UCCM.

În legătură cu aniversarea a 30 de ani de la înființarea Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, pentru performanțe relevante în activitatea academică, științifică și extracurriculară și manifestarea unui comportament exemplar Samson Ecaterina a fost premiată cu BURSA DE MERIT a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova.

   


VIVAT UCCM!