jtemplate.ru - free extensions for joomla

Transferul de experiență europeană în dezvoltarea învățământului superior dual către UCCM

În cadrul proiectului Erasmus+ ”Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), rectorul Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab., și coordonatorii acestui proiect din cadrul UCCM au efectuat o vizita de studii în cadrul IUT Louis Pasteur SCHILTIGHEIM, UNISTRA, Franța în scopul studierii experienței de organizare a învățării la locul de muncă în sistemul învățământului superior. Această vizită a oferit oportunitatea de a descoperi structura programelor de studii, bazate pe principiul de dualitate, modalitatea de interacțiune dintre universitate și organizațiile mediului de afaceri, reglementările și documentarea procesului educațional.

S-au organizat discuții cu coordonatorii programelor duale, cadrele didactice și angajatori, precum și cu studenții antrenați în asemenea programe de studii.

Universitatea Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM) a pornit pe calea implementării conceptului de învățare la locul de muncă, iar rezultatele vizitei de studii și transferul de experiență europeană către instituția noastră va dinamiza acest parcurs.

Acesta devine un obiectiv important în contextul consolidării parteneriatelor educație-mediul de afaceri și ajustării conținuturilor educaționale la necesitățile pieței muncii.