jtemplate.ru - free extensions for joomla

Acord de colaborare pe domenii de interes comun UCCM&ASEM

Rectorul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM), Larisa ŞAVGA, dr. hab., prof. univ. şi rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM, la finele anului 2022, au semnat acordul de colaborare pe domenii de interes comun, consolidând parteneriatul între aceste instituții.

Urmărind obiective comune în domeniul învățământului superior, a formării profesionale inițiale și continue, a cercetării științifice şi recunoscând importanța dezvoltării învățământului superior, UCCM și ASEM contribuie la  formarea profesională a tinerilor și dezvoltarea socio-economică a țării.

Părțile au convenit asupra derulării următoarelor tipuri de activități:

  • extinderea relațiilor de parteneriat, orientate spre sporirea calității activității didactice și de formare profesională, a eficienței activității de cercetare – dezvoltare – inovare;
  • promovarea mobilității academice a cadrelor didactico-științifice și a studenților;
  • schimb de cadre didactice și personal managerial pentru specializări, stagii, diverse documentări;
  • schimb reciproc de cercetători, studenți în domeniul cercetărilor științifice și acordarea de consultanţă științifică;
  • organizarea în comun a evenimentelor științifice (simpozioane, conferințe, seminare), realizarea cercetărilor științifice pe teme de interes comun în conformitate cu programele de cercetare asumate de fiecare parte;
  • participarea în comun în diferite proiecte internaționale;
  • colaborarea reciproc avantajoasă la reviste de specialitate și la edițiile tematice de interes comun;
  • schimb de literatură didactică și științifică ş.a.
 
Universitatea Cooperatist–Comercială din Moldova (UCCM), lider în învăţământul comercial–economic, optează continuu pentru consolidarea parteneriatelor instituţionale de tip universitar, creşterea calității proceselor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, valorificarea potențialului profesional al personalului academic și al studenților.