jtemplate.ru - free extensions for joomla

Perspective și oportunități de angajare pentru tinerii din Republica Moldova

Recent, la 26 octombrie, s-a desfășurat conferința „Perspective și oportunități de angajare pentru tinerii din Republica Moldova” la care a participat dna rector Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab..

Scopul evenimentului a fost de a identifica direcțiile strategice de angajabilitate a tinerilor și acțiunile specifice de suport pentru a crește capacitatea lor de integrare profesională.       

Conferința „Perspective și oportunități de angajare pentru tinerii din Republica Moldova”, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a reunit oficiali guvernamentali, invitați speciali din țară și de peste hotare, precum și tineri specialiști și absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional din țară.

  

  

La Conferință au fost prezenți Nadejda Velișco, secretară generală a Ministerului Educației și Cercetării; Felicia Bechtoldt, secretară de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Merle Kreibaum, co-șefă de Cooperare, Ambasada Germaniei la Chișinău; Guido Beltrani, director, Biroul de Cooperare al Elveției.

  

  

Principalele subiecte de discuție au fost:

  • Integrarea pe piața muncii. Provocări și oportunități pentru tineri.
  • Strategii și necesități privind suportul tinerilor pentru integrarea pe piața muncii.
  • Implicarea mediului de afaceri în sporirea angajabilității tinerilor.
  • Evoluțiile regionale ale pieței forței de muncă.
  • Oportunități și instrumente pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Experiența UE.
  • Abordări și soluții neguvernamentale pentru sprijinirea capacității de integrare profesională a tinerilor.

  

  

La debutul conferinței dna rector Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab. a remarcat ca: „Tinerii sunt cei cărora le aparține viitorul, sunt forța motrice a progresului și a asigurării dezvoltării sustenabile. Și aceasta pentru că Tinerii din Republica Moldova constituie peste un sfert din populația republicii și reprezintă un potențial enorm pentru evoluția socio-economică a țării, valorificarea căruia prin dezvoltarea profesională și angajabilitatea  pe piața muncii, va avea  impact pe termen lung”.

    

Totodată, în discursul său, dna rector Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab. a menționat faptul că „provocările economice și societale impun necesitatea de a dezvolta o nouă paradigmă a sistemului de formarea profesională și de interacțiune a acestuia cu sectorul economic”.

Nu putem pregăti viitorul pentru tineri, dar putem pregăti tinerii pentru viitor”, a accentuat dna rector Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab..

Universitatea Cooperatist–Comercială din Moldova (UCCM) realizează procesul de formare profesională şi cercetare activând de 30 de ani pe piaţa serviciilor educaţionale din Republica Moldova. Conformându-se tuturor exigenţelor educaţionale contemporane, fiind în plină şi continuă modernizare a activităţii, UCCM optează pentru armonizarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, dezvoltrea şi promovarea învățământului pe tot parcursul vieții, astfel ca absolvenţii noştri să facă faţă tuturor provocărilor timpului, să fie competitivi pe piaţa muncii.

UCCM este printre primele instituții de învățământ care dezvoltă conceptul de învățare pe tot parcursul vieții (LLL) la nivel universitar, are aprobată Strategia de dezvoltare a învățământului pe tot parcursul vieții în cadrul UCCM și implementează o serie de acțiuni în acest domeniu. În colaborare cu autoritățile publice centrale, cu autoritățile publice locale, cu mediul de afaceri UCCM va continua implementarea politicilor educaționale prin intermediul acțiunilor prevăzute în Planul de dezvoltare strategică UCCM pentru anii 2021-2025 și a Strategiei de dezvoltare a învățământului pe tot parcursul vieții (LLL) în cadrul UCCM, care vor conduce la creșterea calității forței de muncă, a ratei de angajare a absolvenților UCCM pe piața muncii, colaborând activ cu toate părțile implicate.

Doar cu eforturi conjugate ale tuturor părților interesate putem spori capacitatea de integrare profesională și valorificarea întregului lor potențialului profesional și creativ al tinerilor”.

Conferința „Perspective și oportunități de angajare pentru tinerii din Republica Moldova” a fost organizată cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).