jtemplate.ru - free extensions for joomla

COMPASS Concluding Conference: 12.10.2022

Echipa proiectului ERASMUS+ COMPASS/Towards European University Lifelong Learning Model in Moldova, invită cadrele didactice din UCCM să participe la Conferința de finalizare a proiectului.

Proiectul „Towards european university lifelong learning model in Moldova” „Către modelul univversitar european de învățare pe tot parcursul vieții în Moldova” (COMPASS), număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, implementat în Republica Moldova în perioada 2018-2022, este realizat în cadrul programului Erasmus+ și coordonat de către Academia de Studii Economice din Molodva (ASEM).

Pe parcursul implementării au fost realizate multiple activități focusate pe creșterea capacităților universităților din Republica Moldova în dezvoltarea programelor și serviciilor de Învățare pe tot parcursul vieții (ULLL).

În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele implementării proiectului, tendințele actuale în domeniul ULLL, dar și provocări, pespective viitoare de dezvoltare.

Când – 12 octombrie, 2022, orele 09:00-17:00

Unde – Clasa Viitorului, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Forma de participare – fizic/online

Formular de înregistrare: https://forms.gle/gwwEkqL7Mz5ZtFhd7

Parteneri proiect:

Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Universitatea de Educație Fizică și Sport

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”

Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

Universitatea de Stat din Comrat

Consiliul Rectorilor din Moldova

Ministerul Educației si Cercetării din Moldova

European University Continuing Education Network (Belgia)

Universitatea din Turku (Finlanda)

Universitatea de Formare Continuă din Krems (Austria)

Universitatea din Graz (Austria)

Institutul de Cercetări și Dezvoltare Politică Europeană (Slovenia)

Universitatea din Barcelona (Spania)

Universitatea din Genova (Italia)

Universitatea din Brest (Franța)

Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr proiect 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. 

Pentru mai multe detalii accesați:http://compass-project.md