jtemplate.ru - free extensions for joomla

 UCCM a semnat la 15 septembrie 2011  MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

 
 2În contextul celei de-a XXIII –a aniversare a Magna Charta Universitatum a fost organizată în data de 15 Septembrie 2011 la Bologna, un eveniment de mare anvergură a cărui scop principal a fost cooptarea şi altor ţări în calitate de membri semnatari al acestui document ce are o rezonanţă deosebită în cadrul universităţilor europene. Magna Charta Universitatum, reprezintă un document ce are o putere simbolică de excepţie, care statuează principiile fundamentale ale misiunii academice. Documentul a fost semnat la 18 septembrie 1988, la Universitatea din Bologna, cu ocazia aniversării a 900 de ani de existenţă a Alma Mater. Scopul acestui document este acela de a consfinţi valorile fundamentale ale tradiţiei universitare de a încuraja dezvoltarea unor relaţii puternice de cooperare între universităţile europene. În prezent au semnat acest document peste 700 de universităţi din lume.
Prezenţa Rectorului UCCM, prof.univ.dr., hab., Larisa Şavga la acest eveniment şi semnarea Magna Charta Universitatum, reprezintă pentru Universitatea noastră un pas important spre societatea bazată pe cunoştinţe şi o nouă provocare în dezvoltarea unor relaţii de parteneriat axate cu prioritate pe crearea unor centre educaţionale fondate pe principii de inovare, creativitate şi gândire critică. Astfel, pe lângă Moldova au devenit membri semnatari încă 40 de universităţi din Slovenia, Turcia, Ucraina, Franţa, Kazakhstan, Kyrgystan şi Palestina.
Deschiderea oficială a evenimentului a fost lansată de către Rectorul Universităţii din Bologna, dl. Ivano Dionigi, în prezenţa dnului Romano Prodi, şi a  observatorilor Magna Charta: Ustun Erguder (Preşedinte al Consiliului de observatori), Oktem Vardar (secretarul general al observatorilor Magna Charta), care a salutat toţi participanţii şi viitorii parteneri în domeniul educaţional de succes.
Cu această ocazie a fost organizată şi Conferinţa Ştiinţifică Internaţională sub genericul „Contemporary threats and opportunities” la care au participat reprezentanţi din marile Universităţi precum: Utrecht University Netherlands (prof. onorific Hans Van Ginkel), University of Maryland USA (prof. Emerit Robert Berdahl), Chief Executive, QAA, Marea Britanie (Preşedintele ENQA Peter Wiliams), Institute Dublin of Technology, Irland (Vicepreşedintele Institutului Ellen Hazelkorn), observatorii din cadrul Academic Rankings and Excellence – Centre for Higher Education Development; Germany (vicepreşedintele IREG, Gero Federkeil), Agency Assurance Quality Italian (Fiorella Kostoris), Europeans Students , Brussels, Belgium (Allan Pall), precum şi alţi profesori din diferite instituţii de învăţământ care oferă programe de formare profesională iniţială şi continuă, conştienţi de rolul lor esenţial pe care-l au în transmiterea şi internaţionalizarea valorilor culturale, ştiinţifice şi tehnice.
Programul Conferinţei ştiinţifice a fost axat pe următoarea problematică:
  • apărarea libertăţii cercetării şi învăţământului care trebuie să fie la îndemâna ansamblului membrilor comunităţii universitare;

  • asigurarea generaţiilor viitoare cu o educaţie de calitate şi o informaţie care să le permită să contribuie la respectarea marilor echilibre ale mediului natural şi ale vieţii;

  • mobilitatea academică;

  • rolul universităţii în societatea bazată pe cunoştinţe;

  • răspândirea cunoştinţelor pe care universitatea trebuie să şi-o asume faţă de noile generaţii.

Totodată au fost proclamate în faţa Statelor deja semnatare a documentului,  principiile fundamentale destinate să susţină în prezent şi în viitor vocaţia universităţii nou aderente. Realizarea acestui obiectiv şi de către Universitatea noastră, conform principiilor Magna Charta Universitatum, impune aplicarea din partea UCCM a unor mijloace eficiente în corespundere cu situaţiile contemporane în direcţia finalizării libertăţii cercetării şi învăţământului, recrutării corpului didactic în baza inseparabilităţii cercetării de activitatea didactică, garantării studenţilor condiţiilor de a-şi atinge obiectivele în materie de cultură şi formare.