jtemplate.ru - free extensions for joomla

Asociaţia Ştiinţifică a Studenţilor UCCM (AŞS) a fost creată în 1994 şi reprezintă o organizaţie formată prin asociere benevolă a studenţilor Universităţii,  în bază de comunitate a intereselor ştiinţifice. AŞS activează în baza Regulamentului Asociaţiei, reunind tineri ce manifestă creativitate şi aptitudini de cercetare.

Obiectivele principale  ale AŞS UCCM:

  • crearea condiţiilor pentru dezvoltarea şi realizarea potenţialului creativ şi ştiinţific al studenţilor UCCM;
  • orientarea profesională a tineretului spre activitatea de cercetare-dezvoltare;
  • participă la organizarea forurilor ştiinţifice ale tineretului studios desfăşurate în ţară şi în străinătate;
  • susţine participarea studenţilor UCCM la foruri ştiinţifice;
  • dezvoltă relaţii de colaborare cu structuri de cercetare-dezvoltare a studenţilor din universităţile partenere ş.a.

În cadrul Asociaţiei Ştiinţifice a Studenţilor (AŞS), în afara orelor de curs, funcţionează cele 9 cercuri ştiinţifice studenţeşti, în cadrul cărora studenţii îşi dezvoltă aptitudinile de cercetare. Fiecare cerc ştiinţific activează pe lângă o catedră universitară şi este coordonat de un profesor al vatedrei.

Anual AŞS participă activ la organizarea Simpozioanelor Ştiinţifice ale Tinerilor Cercetători, în cadrul cărora se discută tematici actuale din domeniul economiei, în general, şi în special al comerţului, cooperaţiei de consum, dreptului economic, tehnologiei şi chimiei mărfurilor ş.a. Vezi Manifestări ştiinţifice