jtemplate.ru - free extensions for joomla

Laboratorul de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum

Laboratorul de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum (LCŞ) concentrează potenţialul ştiinţific al UCCM în cadrul profilului de cercetare acreditat „Economia şi managementul dezvoltării comerţului şi cooperaţiei de consum”.   

Laboratorul are misiunea de a realiza cercetări în domeniul dezvoltării comerţului şi cooperaţiei de consum, ce vizează eficientizarea relaţiilor economice şi a protecţiei consumatorilor.

În cadrul LCŞ derulează proiectul instituţional de cercetare aplicativă „ Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european” , coordonator Larisa ŞAVGA dr. hab., prof. univ.

Laboratorul încurajează participarea cadrelor didactice din UCCM, a studenţilor, masteranzilor si doctoranzilor la proiecte naţionale si internaţionale de cercetare.

Laboratorul este o punte de legătură între mediul universitar şi cel de afaceri, prin implicarea colectivelor de cercetare în acordarea de consultanţă economică, precum şi în accesarea diverselor fonduri europene în domeniul ştiinţific, educaţional şi a cooperării transfrontaliere în parteneriat cu agenţii economici din economia reală.

În cadrul Laboratorului, cu susţinerea catedrelor de profil, funcţionează următoarele elemente ale infrastructurii de cercetare.

Laboratorul de studiu al mărfurilor, gestionat de catedra Merceologie şi marketing al mărfurilor, care se preconizează a fi certificat şi acreditat ca un centru de expertiză al mărfurilor, orientat spre depistarea neconformităţilor în calitatea produselor comercializate pe piaţa autohtonă şi creşterea siguranţei alimentare a  consumatorilor, sporirea calităţii serviciilor comerciale.

 

 

Laboratorul de tehnologii şi utilaj comercialgestionat de catedra Marketing, comerţ, turism este o structură instituţională de cercetare şi instruire în domeniul tehnologiilor comerciale, absolut necesară atât pentru procesul didactic, cât şi pentru organizarea cursurilor formare şi instruire continuă ale angajaţilor din comerţ.


Centrul de Studii şi Resurse Cooperatiste, gestionat de catedra Economie şi administrare, are misiunea de a promova cooperativele pe plan naţional şi internaţional, şi de a crea o platformă de schimb informaţional şi experienţă practică şi ştiinţifică în spirit de colaborare cooperatistă.

 • Centrul de dezvoltare, consultanţă şi expertiză în afaceri „Mercurius”