jtemplate.ru - free extensions for joomla

Formarea continuă

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova oferă posibilitatea studiilor pentru adulţi (perfecţionarea profesională) în domeniile:

  • economie, business, merceologie, marketing, comerţ, finanţe, contabilitate, drept, turism, tehnologii informaţionale ş.a.  

Universitatea  Cooperatist-Comercială din Moldova organizează cursuri de formare continuă a cadrelor manageriale şi specialiştilor din cooperaţia de consum din Moldova. 

Universitatea  Cooperatist-Comercială din Moldova organizează:

Cursuri de perfecţionare la Modulul psiho-pedagogic 

  • Pregătirea la Modulul psiho-pedagogic se efectuează în baza Planului de studii aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

La cursurile de perfecţionare sunt admise persoanele cu  nivel minim de studii anterioare - Studii superioare de licenţă.

  • Durata studiilor este de 10 luni
  • Înscrierea la cursuri se efectuează în luna septembrie.

Actele urmează a fi depuse la adresa:

MD-2005 Chişinău,
bd. Gagarin, 8, bir.213/1
Informaţii la tel. 022 81-56-07