jtemplate.ru - free extensions for joomla

PROGRAME ŞI BURSE INTERNAŢIONALE


     Erasmus+ este noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru 2014-2020 și reprezintă o continuare a proiectelor Tempus și Erasmus Mundus. Programul, finanțat de Comisia Europeana, are drept scop creșterea competențelor și a șanselor de angajare, precum și modernizarea activităților ce țin de educație, formare, tineret și sport. Erasmus+ implică oportunități pentru studenți, personal, cooperare între instituții.


 

Datorită procesului Bologna şi susţinerii din partea Uniunii Europene, infrastructura de cercetare obţine noi oportunităţi de perfecţionare şi datorită programului de dezvoltare instituţională TEMPUS detalii...
În anul 2012 uccm a intrat în echipa internaţională a programului de mobilitate ERASMUS MUNDUS, cu proiectul câştigat „Integration of Neighbouring Eastern Regions trough Cooperation in Higher Education  (EMINENCE)”. Prin acest proiect, Universităţile partenere din 11 ţări (5 ţări din Uniunea Europeană – Franţa, Italia, Polonia, Portugalia, Suedia şi 6 ţări din Europa de Est - Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina) şi-au deschis larg uşile şi ofertele educaţionale pentru mediul academic de la UCCM. 


 

În anul 2013 programul Erasmus Mundus a continuat la UCCM cu proiectul EMINENCE 2.

 

 

 

Oportunităţi de mobilitate academică prin Programul ICON


Mobilitatea academică, în dimenisunea sa internaţională, este astăzi unul din procesele cele mai dinamice ale realităţii şcolii superioare. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, fiind în unison cu tendinţele moderne ale învăţământului superior, în luna Februarie 2014 a semnat un accord de colaborare în cadrul parteneriatului dintre SGroup European Universities’ Network, reprezentat prin 31 de universităţi din ţările membre ale Uniunii Europene şi 15 universităţi din ţările Europei de Est. Astfel a fost creat Programul ICON - InterContinental Academic Exchange Programme. În cadrul acestui program acum este deschis apelul pentru mobilitatea cademică. Persoanele interesate pot accesa informaţii suplimentare la adresa http://sgroup.be/newsletterarticle/icon-call-applications .

 

 

În 2012 UCCM a aderat şi la un alt program de mobilitate academică, CEEPUS III – „Central European Exchange Program for University Studies”, la care participă 15 ţări (Albania, Austria, Bosnia şi Rerzegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Czechă, Hungary, Macedonia, Republica Moldova, Montenegro, Poland, România, Serbia, Republica Slovakă, Slovenia). Din Republica Moldova la acest program participă 10 universităţi (ASEM, Universitatea de Stat din Bălţi, ULIM, USM, UASM, UTM, USMF, UCCM, Universitatea de Stat din Tiraspol, USEFS).