jtemplate.ru - free extensions for joomla

Alumni UCCM

Alumni UCCM-este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei absolvenţilor. Fondarea asociaţiei a fost iniţieată de 11absolvenţi, care coordonează activitatea ei. Anual numărul membrilor Asociaţiei se completează cu noi persoane.

În activitatea sa Asociaţia promovează valorile şi interesele naţionale, civice ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial. Asociaţia are ca obiective principale:


  • stabilirea şi promovarea relaţiilor de colaborare între Universitatea Cooperatist -Comercială şi absolvenţii săi;
  • promovarea imaginii Universităţii Cooperatist-Comerciale pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, social, sportiv ;
  • menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice Universităţii Cooperatist-Comerciale prin cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică;
 


Asociaţia Alumni UCCM- iniţiază şi implementează proiecte şi programe menite să dezvolte comunitatea absolvenţilor. Asociaţia colaborează destul de fructuos cu comunitatea studenţească din UCCM, organizează întâlniri cu foşti absolvenţi, seminare practice privind iniţierea şi dezvoltarea carierei profesionale, activităţi ştiinţifice, activităţi turistice, competiţii sportive etc.