jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

Activităţi extracurriculare

 În UCCM se desfăşoară manifestări care se bucură de admiraţie şi sunt orientate spre extinderea orizontului de cunoaştere şi de formare a personalităţii cu aptitudini şi calităţi morale. Manifestările organizate în universitate se datoresc relaţiilor de colaborare între cercurile ştiinţific, cultural-artistic, sportiv, Cenaclul „Zbucium”, organizaţiile obşteşti studenţeşti etc. În cadrul Asociaţiei Ştiinţifice a Studenţilor (AŞS) se organizează anual Simpozionul Ştiinţific Studenţesc, la care se discută cele mai relevante lucrări ale studenţilor din domeniul cercetărilor ştiinţifice. 

   


În cadrul Cenaclului „Zbucium” ce antrenează studenţi îndrăgostiţi de cărţi, de muzică, de dezbateri, unde se promovează, tradiţiile naţionale, valorile şi tradiţiile universităţii, fascinant s-a desfăşurat sărbătoarea primăverii şi a dragostei „Dragobete”. Cu multă pasiune au vorbit despre dragoste studenţii, masteranzii, invitaţii.

 

 

  
Interesant se desfăşoară seratele de creaţii proprii întru promovarea tinerelor talente din cadrul cenaclului. Creaţii proprii: sculptare în lemn, lucrări a fraţilor Dorin şi Vitalie Danu

 

Tradiţionale au devenit în universitate activităţile “Inaugurarea anului de studii”, “Ziua profesorului” , “ Ziua studentului”, “Sărbătorile de Crăciun”, “Eminesciana”, Dragobete ”, “8-martie”, “Întâlnirile cu personalităţi notorii”, “Hramul UCCM” etc. care sunt organizate cu multă sensibilitate şi dragoste

 


Studenţii sunt întotdeauna în relaţii de colaborare cu administraţia UCCM.

După o masă rotundă de discuţii cu rectoratul UCCM de „Ziua Studentului”


 

 

 

 

 

 


Cele mai frumoase colinde pentru profesorii dragi.

Evoluează ansamblul vocal al Casei de Cultură din UCCM „Busuioc” 

 

 

 

 Întâlnirile cu personalităţi notorii din Republică poartă un caracter cultural-informativ şi se desfăşoară în universitate cu mult interes. Întâlnirea cu academicianul, poetul şi publicistul Nicolae Dabija cu genericul „Universitatea citeşte o carte” –„Tema pentru acasă” a avut o rezonanţă de neuitat. O întâlnire de excepţie cu dezbateri şi păreri, impresii de pe urma citirii cărţii.

  

  


La fel de îndrăgit este concursul “Balul Bobocilor”, care pentru început se organizează in cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova iar mai apoi la nivelul tuturor instituţiilor de învăţământ superior din Republică.

  

Cei mai frumoşi şi talentaţi Boboci din UCCM.

 

 

 

În fiecare an, primăvara Senatul Studenţesc în colaborare cu Birourile de autodirijare de la facutăţi organizează concursurile show “Miss-UCCM” şi “Mister UCCM”

  


 

Senatului Studenţesc UCCM colaborează cu Consiliului Naţional al organizaţiilor studenţeşti din Moldova(CNOSM), Uniunea Internaţională a Tineretului(UITe), Alianţa Studenţilor din Moldova.

Preşedintele Senatului Studenţesc Ana Chicu alături de preşedintele Consiliului Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova dl. Alexandru Cauia şi Vice-preşedintele Uniunii Internaţionale a Tineretului dl. Andrei Curăraru.

Deja de doi ani consecutiv studenţii universităţii participă la proiectul organiza de Senatul Studenţesc în colaborare cu Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Dansează pentru Universitatea Ta” 

 

 


În UCCM se practică diferite probe de sport(volei, fotbal, turism, triatlon forţă). Studentul Gogu Victor, gr.3DE-1041 participând la competiţia sportivă între universităţile din Republică la „Triatlon Forţă” s-a plasat pe locul I, obţinând medalie şi Diplomă de gradul I

(Primul din stânga).