jtemplate.ru - free extensions for joomla

Consiliul ştiinţific

Consiliul Știinţific al UCCM coordonează activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic, oferind sprijin instituţional, administrativ şi logistic subdiviziunilor de cercetare (Şcolii doctorale, Laboratorului de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum, Bibliotecii ştiinţifice) subordonate.

Consiliul Ştiinţific este constituit din reprezentanţii managementului universitar şi ai doctoranzilor, cercetători cu renume din ţară şi străinătate. Componenţa Consiliul Ştiinţific include 7 membri, dintre care un doctorand.

Consiliul Știinţific se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, hotărârile organelor de conducere ale Moldcoop şi Statutul Universităţii. Consiliul Știinţific este condus de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar – persoane care organizează şi dirijează activitatea lui.

 

Componenţa nominală a Consiliului Ştiinţific al UCCM  

  1. Căpățînă Sofia, conferențiar universitar, doctor - președinte;
  2. Baran Tatiana, doctorandă – secretar;
  3. Șavga Larisa, profesor universitar, doctor habilitat;
  4. Fuior Elena, profesor universitar, doctor;
  5. Timuș Angela, conferențiar universitar, doctor, INCE;
  6. Dandara Liliana, conferențiar universitar, doctor;
  7. Paraschivescu Andrei Octavian, conferențiar universitar, doctor Universitatea „G. Bacovia” (România).

 Regulamentul Consiliului Științific al UCCM

  


Preşedintele Consiliului ştiinţific al UCCM – Sofia Căpăţînă, conf. univ., dr.
Date de contact: tel. 022 81-56-09, bir. 205/1,
e-mail: capasofia@yahoo.com

Secretarul Consiliului ştiinţific al UCCM – Tatiana Baran, doctorandă
Date de contact: tel. 022 81-56-34, bir. 406/1,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.