jtemplate.ru - free extensions for joomla

Erasmus+

Erasmus+ este noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru 2014-2020 și reprezintă o continuare a proiectelor Tempus și Erasmus Mundus. Programul, finanțat de Comisia Europeana, are drept scop creșterea competențelor și a șanselor de angajare, precum și modernizarea activităților ce țin de educație, formare, tineret și sport. Erasmus+ implică oportunități pentru studenți, personal, cooperare între instituții. Pentru cei șapte ani de program este prevăzut un buget total de 14,7 miliarde de euro.

În Moldova, Programul este reprezentat oficial de Oficiul National Erasmus+ (NEO), care asistă instituțiile de învățămînt superior interesate și/sau implicate în proiecte și informează publicul țintă despre posibilitățile oferite de programul Erasmus+. Oficiul are și misiunea de a monitoriza proiectele în derulare și de a difuza rezultatele celor desfășurate.

Din 2004, de la începutul Programului în Moldova, pînă în 2014, în jur de 850 de studenți și personal didactic din Moldova au beneficiat de mobilități Erasmus+.

Erasmus+ funcționează în baza a trei Acțiuni-cheie: Mobilitatea persoanelor în scop educațional, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici și Sprijin pentru reformarea politicilor. De asemenea, prin intermediul Acțiunii Specifice Jean Monnet Programul Erasmus+ promoveaza excelența în predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

Sub Acțiunea-cheie 1 - Mobilitatea perosanelor în scop educațional - se încurajeaza schimbul de experiență la nivel mondial, în baza unor acorduri interinstituționale. Organizațiile active în domeniile educației, formării și tineretului vor primi sprijin în cadrul programului Erasmus+ pentru a desfășura proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate.

Acțiunea-cheie 2 sprijină parteneriatele strategice în domeniile educației, formării și tineretului,  consolidarea capacităților în domeniul învățămîntului superior și în domeniul tineretului. Se preconizează ca acțiunile vor conduce la modernizarea și la consolidarea răspunsului sistemelor de educație, formare și tineret la principalele provocări ale lumii de azi (ocuparea forței de muncă, stabilitatea și creșterea economică, precum și participarea activă la viața democratică).

Acțiunea-cheie 3 acoperă numeroase alte acțiuni în sprijinul reformei politicilor în domeniile educației, formării și tineretului. Sub această Acțiune-cheie își desfăsoară activitatea și o echipă națională de Experți în domeniul Reformelor Învățămîntului Superior (HEREs), reprezentanți ai diferitor instituții de învățămînt superior.

Acțiunea Specifică Jean Monnet vizează promovarea dialogului între mediul academic și factorii de decizie, în special cu scopul de a consolida guvernanța politicilor UE. Studiile privind Uniunea Europeană cuprind studiul Europei în ansamblul său, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană.

Agenția pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) este responsabilă de managementul complet al ciclului de viață al proiectelor, de la promovarea programului, analiza cererilor de finanțare, monitorizare de teren a proiectelor, pînă la diseminarea rezultatele proiectelor și ale programului.

Pentru detalii accesați www.erasmusplus.md și http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.

Oficiul Național Erasmus+

Str. Maria Cebotari, 37, of. 304

MD-2012, Chisinau

Republica Moldova