jtemplate.ru - free extensions for joomla

Acte necesare privind admiterea

  • Cerere;
  • Diploma de studii superioare: de licenţă, masterat şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
  • Copia lucrărilor ştiinţifice publicate, cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  • Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Doctorale prin care se confirmă recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandările a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
  • Curriculum vitae;
  • copia buletinului de identitate;
  • 3 fotografii 3x4.