jtemplate.ru - free extensions for joomla

Facilităţi pentru studenţi

  • Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor de BAC sau Colegiu cu note de „9” şi mai mare.
  • Studii gratuite pentru studenţii care susţin sesiunea pe note de „10”.
  • Oferirea posibilității de participare în programele de mobilitate academică în cadrul programelor ERASMUS+ și altor programe – urmare a unei perioade de studii (1 semestru sau 1 an) ori stagiu de practică în instituțiile de învățământ prestigioase de peste hotare.
  • Acordarea reducerii de 5% din costul anual al studiilor pentru absolvenţii Colegiului Cooperatist din Moldova.
  • Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperației de consum (inclusiv copiilor acestora).
  • Acordarea reducerii de 5% pentru fiecare persoană recomandată și înmatriculată la studii în cadrul UCCM.
  • Acordarea Bursei MOLDCOOP şi Bursei UCCM celor mai buni studenţi ai universităţii.
  • Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.
  • Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.
  • Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar.