jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România – cea mai mare instituţie de învăţământ superior din Sud-Estul Europei, distinsă cu calificativul “Grad de încredere ridicat” de către ARACIS

În baza Tratatului cu privire la relaţiile de bunăvecinătate şi cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei semnat la Izmail la 4 iulie 1997 şi a Convenţiei - cadru europeană, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, semnată la Madrid la 21 mai 1980, există posibilitatea urmării simultane a cursurilor la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova şi la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi cu şcolarizare în incinta Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (or. Chişinău).

În baza Acordului de parteneriat dintre Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, începând din anul 2017, studenţii s-au putut înscrie la 2 programe de studii superioare de licenţă şi 1 program de studii superioare de masterat.

Planurile de învăţământ la cele două programe de studiu permit echivalarea reciprocă a unor discipline parcurse la fiecare din cele două universităţi.

Derularea procesului educaţional la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este asigurată de corpul didactic profesional, care, în funcţie de orar, se deplasează la Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova pune la dispoziţia studenţilor şi personalului academic infrastructură academică dezvoltată, printre care laboratoare specializate, săli de curs dotate cu proiectoare, table interactive, Biblioteca Ştiinţifică etc.

În acest context, sunt create condiţii optime pentru o bună organizare şi desfăşurare a procesului de studii, asigurându-se şcolarizarea studenţilor moldoveni la Chişinău, în aceleaşi condiţii cu cele oferite în centrele universitare din România.

Responsabilă de derularea procesului educaţional este Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (http://www.transuei.ugal.ro/despre.htm).

 

1. Oferta academică

2. Calendarul universitar 

3.  Acte necesare 

4. Admiterea 2018