jtemplate.ru - free extensions for joomla

Acte necesare pentru înscrierea la Concursul de admitere 2018

1. Copie legalizată a diplomei de bacalaureat

2. Copie legalizată a foii matricole

3. Copie legalizată a certificatuliui de naştere

4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

5. Copie legalizată a diplomei de licenţă (pentru cei care se înscriu la masterat)

6. Copie legalizată a foii matricole de licenţă (pentru cei care se înscriu la masterat)

7. Copie a buletinului de identitate cu anexă (2 copii)

8. Copie a paşaportului (2 copii)

9. Trei fotografii 3/4

10. Declaraţie autentificată notarial (pretendentul nu deţine cetăţenie română)