jtemplate.ru - free extensions for joomla

                    

 

WBL4JOB      EVENIMENTE      ECHIPA      DESPRE WBL4JOB

 


Erasmus+ programme “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB) project

Obiectivul general al proiectului: 

dezvoltarea politicilor, cadrului legal și a unui model educațional pentru învățarea bazată pe muncă (WBL) în sistemele de învățământ superior din Armenia și Moldova care să permită implementarea treptată a WBL în diferite domenii de studiu.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Analiză comparativă (benchmark) a principalelor opțiuni de politici privind WBL, scheme și instrumente de ucenicie în învățământul superior din Europa.

2. Consolidarea capacităților personalului din instituțiile de învățământ superior, ministere și uniunile băncilor din Armenia și Moldova cu privire la politici, scheme și abordări ale uceniciei.

3. Dezvoltarea politicilor naționale pentru implementarea WBL în sistemele de învățământ superior din Armenia și Moldova, inspirate din practicile europene.

4. Dezvoltarea modelului de ucenicie în învățământul superior (MUÎS) pentru sistemele de învățământ superior din Armenia și Moldova, inclusiv a instrumentarului de implementare practică: program de licență de un an bazat pe ucenicie „Licență specializată în bănci și asigurări” (SLBI).

5. Elaborarea amendamentelor la legislația națională pentru a sprijini implementarea MUÎS în Armenia și Moldova.

6. Dezvoltarea schemelor inovatoare de parteneriat universitate-întreprindere prin pilotarea MUÎS în Armenia și Moldova.

7. Promovarea rețelei interregionale pentru cooperarea pe termen lung între instituțiile de învățământ superior din Armenia și Moldova și țările europene implicate.

Bugetul proiectului: 847433 euro.
Perioada de realizare: 2021-2024.
Pagina web a Proiectului WBL4JOB - https://www.wbl4job.com/ 

Consorțiul proiectului

 

Country

Institution

Links

 Armenia

French University in Armenia (UFAR) – Coordinator

https://ufar.am/fr/

Shirak State University (ShSU)

https://shsu.am/en/

of Banks of Armenia (UBA)

https://www.uba.am/

Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of Armenia (MESCS)

https://escs.am/en

 Moldavia

Trade Cooperative University of Moldova (TCUM)

http://www.uccm.md/en/

Alecu Russo Balti State University (USARB)

https://usarb.md/

Moldindconbank (MICB)

https://www.micb.md/micb-en/

Ministry of Education, Culture and Research of Moldova (MECR)

https://mecc.gov.md/en

France 

Jean Moulin Lyon 3 University (JML3U)

https://www.univ-lyon3.fr/accueil-en

University of Strasbourg (UNISTRA)

http://en.unistra.fr/

 Austria

University of Applied Sciences Krems (IMC)

https://www.fh-krems.ac.at/en/

 Belgium

European University Continuing Education Network (EUCEN)

http://www.eucen.eu/

Partener asociat:

Asociația Băncilor din Moldova - http://abm.md/en

Xarxa FP - https://www.xarxafp.org/