jtemplate.ru - free extensions for joomla

Concursul proiectelor de dezvoltare a cooperaţiei de consum

 

Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova MOLDCOOP lansează concursul proiectelor pentru dezvoltarea cooperaţiei de consum!

Scopul concursului: 

MOLDCOOP îşi propune să susţină propunerile care prevăd extinderea și diversificarea activității cooperatiste, îmbunătăţirea mecanismelor de management intern, consolidarea economică și financiară, promovarea pe plan intern şi extern a cooperaţiei de consum, inclusiv prin instrumente TIC și alte aspecte relevante ce pot contribui la dezvoltarea sectorului cooperativelor de consum din țară.

La concurs pot participa:

  • studenţii Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova de la ciclul I (licenţă), ciclul II (masterat) şi doctoranzii Şcolii Doctorale UCCM;
  • elevii Centrului de excelență în afaceri;
  • elevii Colegiului Cooperatist din Moldova.

Premiere:

Câştigătorul concursului va fi premiat cu 10 000 (zece mii) de lei.

Condiţiile concursului sunt prevăzute în Regulamentul Concursului proiectelor de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru studenţii UCCM şi elevii CCM, CEA.