jtemplate.ru - free extensions for joomla

Conferința ştiinţifico-practică internațională „Dezvoltare economică și cercetare”

În perioada 21-23 iunie 2023, în cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova s-a desfășurat Conferința ştiinţifico-practică internațională „Dezvoltare economică și cercetare”, organizată cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființarea UCCM. Scopul conferinței fiind diseminarea și valorificarea rezultatelor investigațiilor științifice privind crearea unui mediu performant și sustenabil de dezvoltare economică a Republicii Moldova, precum și discutarea barierelor existente, pentru a îmbunătăți eficiența implementării realizărilor științifice fundamentale și aplicate.

Obiectivele conferinței:

  • fundamentarea provocărilor asupra dezvoltării economico-sociale și securitate multidimensională;
  • identificarea soluțiilor în dezvoltarea sustenabilă a întreprinderilor în condițiile provocărilor actuale;
  • perfecționarea reglementărilor legislative și normative în vigoare;
  • identificarea importanței și a beneficiilor economiei circulare;
  • relevarea oportunităților de dezvoltare a educației și cercetării în învățământul superior.

Evenimentul a fost organizat de către Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova în parteneriat cu Universitatea „George Bacovia”, Bacău (România), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România), Universitatea „Artifex” din București (România), Universitatea din Split (Republica Croația), Universitatea de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina), Universitatea de Economie și Comerț din Poltava (Ucraina), Universitatea Florida din Valencia (Spania), Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română,  Iași (România), Universitatea de Agrobusiness și Dezvoltare Rurală (Bulgaria), Universitatea Rovira i Virgili (Spania).

La lucrările conferinței au participat circa 120 de cercetători științifici cu renume, cadre didactice și specialiști din diverse instituții de învățământ superior, centre de cercetare și autorități din Republica Moldova, România, Spania, Bulgaria, Ucraina, Croația, Israel, alte state.

  

  

  

În cadrul evenimentului au fost diseminate și validate rezultatele cercetărilor științifice privind situația în domeniul comerțului și economiei circulare, sectorului cooperativelor, prioritățile de dezvoltare a acestor domenii.

Prin cercetare-dezvoltare, economia națională își consolidează potențialul său competitiv la nivel regional și internațional, un rol important în realizarea acestui deziderat revine educației. Schimbul de experiență și diseminare a celor mai eficiente tehnologii și practici educaționale contribuie la consolidarea calității procesului de formare profesională inițială și continuă în domeniul economic.

În rezultatul Conferinței au fost identificate modelele noi de business cooperatist, s-a pus accent pe relevanța valorificării parteneriatelor în domeniul cercetării, educației, dezvoltate de UCCM cu instituții din țară și de peste hotare. S-a reiterat rolul important al mediului academic, de știință în analiza tendințelor în evoluția economică a țării, o atenție sporită urmând să fie acordat modernizării, aplicării inovațiilor și atragerii investițiilor în economia Republicii Moldova.

În semn de respect, înaltă recunoștință și prețuire pentru merite remarcabile, în calitate de savant, promotor al învățământului universitar, pentru contribuție în activitatea de cercetare științifică și de pregătire a cadrelor, extinderea relațiilor de colaborare internațională în domeniul educației și cercetării, Senatul UCCM a acordat titlul onorific Doctor Honoris Causa al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova:

Domnului Petro KUTSYK, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice, rector al Universității de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina),


Domnului Puiu-Lucian GEORGESCU, profesor universitar, doctor inginer, rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (România).


 VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!