jtemplate.ru - free extensions for joomla

Simpozionul Ştiinţific Internațional al Tinerilor Cercetători "DEZVOLTAREA ECONOMICĂ SUSTENABILĂ: PROVOCĂRI, PROGRESE, PERSPECTIVE"

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a organizat Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători Dezvoltarea economică sustenabilă: provocări, progrese, perspective la 19 iunie 2023.

Conferința studențească se înscrie în mod firesc în șirul activităților desfășurate în cadrul celebrării celei de-a 30 aniversare de la înființarea UCCM, 155 de ani ai mișcării cooperatiste din Republica Moldova, 105 de ani de educație cooperatistă.

Dezvoltarea economică este probabil cea mai simplă formă de durabilitate. Pentru a fi sustenabilă din punct de vedere economic, o afacere trebuie sa fie profitabilă și să producă venituri suficiente pentru a fi continuată în viitor. Provocarea cu această formă de durabilitate este realizarea unui echilibru. In loc să câștige bani cu orice preț, companiile ar trebui să încerce să genereze profit în conformitate cu alte elemente de durabilitate.

În cadrul conferinței au fost puse în dezbateri aspecte ce vizează:

- politicile inovaționale de organizare a contabilității și auditului;

- dezvoltarea modelelor financiare în afaceri;

- strategiile manageriale și de marketing în economia concurențială;

- tendințele și oportunitățile de dezvoltare a comerțului și a cooperativelor;

- dreptul în suportul dezvoltării economice: tradiție și tendințe.

Mulțumim tuturor participanților pentru interesul manifestat față de tematica propusă în cadrul conferințe, precum și coordonatorilor științifici și moderatorilor pentru organizarea, desfășurarea și coordonarea activității științifice a studenților și masteranzilor.