jtemplate.ru - free extensions for joomla

Participarea dnei rector Larisa Șavga la Congresul CCI

 Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) este unul din primii și de încredere parteneri de colaborare ai Universității Cooperatist–Comerciale din Moldova (UCCM). În calitate de membru al CCI, UCCM contribuie la promovarea proiectelor de dezvoltare a afacerilor, pregătire și perfecționare a cadrelor, inclusiv prin învățământul dual.

La 27 iulie 2022, s-a desfăşurat Congresul V ordinar al Camerei de Comerţ şi Industirie a Republicii Moldova (CCI a RM), în cadrul căruia a fost prezentat raportul de activitate pentru perioada 2017–2022 și aprobate direcțiile principale de activitate pentru următorii cinci ani, precum și alese organele de conducere: Consiliul Camerei; Comisia de Cenzori și Președintele instituției.

La Congres au participat 131 delegați aleși de către cei peste o mie de membrii din toate regiunile țării. Delegată la Congres a fost și dna Larisa Șavga, dr. hab., prof. univ., rector al UCCM. Prin vot unanim, Sergiu HAREA a fost reales în calitate de preşedinte al CCI, iar Mihai BÎLBA și Natalia CALENIC - vicepreședinți ai CCI a RM.

  

Dna Larisa Șavga a felicitat echipa CCI pentru performanţele frumoase obţinute. În mesajul de felicitare dna rector a remarcat o inițiativă de pionierat pentru Republica Moldova, a Camerei de Comerţ şi Industrie - promovarea și contribuția la implementarea conceptului de învățământ dual în țară pe dimensiunea învățământului profesional tehnic, care oferă multiple beneficii elevilor, entităților economice și autorităților din educație.

„Nimic nu este mai valoros decât investiția în resursele umane, potențialul lor profesional, fiindcă anume aceste resurse generează valoare. De aceea prin eforturi conjugate ale tuturor părţilor interesate putem valorifica oportunităţile oferite de implementarea conceptului de învăţământ dual şi de învăţare pe tot parcursul vieţii” a menţionat dna Larisa Șavga, dr. hab., prof. univ., rector al UCCM.

 

Comunitatea UCCM susţine şi în continuare colaborarea cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova – partener durabil al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova – în realizarea proiectelor inițiate și cele de perspectivă.