jtemplate.ru - free extensions for joomla

Ziua Internațională a Cooperației

Stimați membri cooperatori!

La sfârșitul  primei săptămâni din iulie întreaga lume tradițional sărbătorește  ZIUA INTERNAȚIONALĂ a COOPERAȚIEI.

Ne bucură faptul că astăzi Cooperația a devenit un important suport economic, social, contribuind la  realizarea politicilor naționale și la dezvoltarea localităților rurale. La moment,  Alianța Cooperației Internaționale reunește circa 3 milioane de cooperative, asigură 10 % din  populația terrei cu locuri stabile de muncă, având peste 1 mlrd. de membri cooperatori.Fiind parte a comunității mondiale a membrilor cooperatori, a Alianței Cooperației Internaționale, Cooperația de Consum din Republica Moldoba își fundamentează activitatea pe principiile și valorile internaționale cooperatiste,  bazată pe cooperare,  pe democrație, pe egalitate, echitate și solidaritate.

Sărbătoarea profesională a cooperativelor ne oferă prilejul de a adresa tuturor lucrătorilor din ramura cooperației de consum sincere felicitări și alese cuvinte de mulțumire pentru munca cu abnegație, pentru  contribuția substanțială, pe care entitățile cooperatiste o aduc în dezvoltarea social – economică a țării și prosperarea vieții în mediul rural.

Vă dorim multă sănătate, succese frumoase în activitate, putere de creație pentru a schimba lucrurile spre bine, pace și prosperitate!

Numai împreună, prin cooperare vom reuși să construim o lume mai bună!

Rectoratul UCCM