jtemplate.ru - free extensions for joomla

VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITATEA DIN GENOVA (ITALIA) ÎN CADRUL PROIECTULUI COMPASS

În perioada 12-16 septembrie 2022, membrii echipei de implementare a proiectului „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS” (nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, co-finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului ERASMUS+) din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova, au realizat o vizită de studiu la Universitatea din Genova (Italia), partener european al proiectului (www.unige.it).


     

În cadrul vizitei de studiu participanții au făcut cunoștință cu subiecte relevante despre implementarea modelului universitar de învățare pe tot parcursul vieţii (ULLL) la Universitatea din Genova (Italia), cu cadrul legal din Italia în domeniul ULLL, experiența implementării ULLL în cadrul Universitatea din Genova (Italia).  Experții din Italia s-au axat pe subiecte, precum: rolul și beneficiile învățării pe tot parcursul vieţii, practici de asigurare a calității formării continue, inovarea și digitalizarea în mediul universitar, cursuri de instruire pentru cadrele didactice şi motivarea acestora pentru realizarea programelor ULLL etc.

     

Reprezentanții universităților din Moldova au prezentat rezultatele implementării strategiilor  de învățare pe tot parcursul vieţii, au discutat despre importanța activităților de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului COMPASS şi a raportării instituționale privind activităţile realizate pe perioada proiectului.

    

Pe parcursul ședințelor organizate colegii Departamentului Ştiinţe ale educaţiei şi formării continue a Şcolii de ştiinţe sociale din cadrul Universității din Genova (Italia) au împărtășit experiența în domeniul învățării pe tot parcursul vieții (ULLL), au prezentat structurile responsabile de LLL, elementele de infrastructură și resursele utilizate în procesul de realizare a formării continue, oferind recomandări privind integrarerea modelului universitar de învățare continuă în universităţile din Republica Moldova.