jtemplate.ru - free extensions for joomla

CĂTRE MODELUL GERMAN DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SISTEM DUAL

Sistemele duale de educație și formare profesională (sisteme duale EFP) sunt bine cunoscute în Europa și și-au dovedit eficiența. Dualitatea EFP se remarcă din două puncte de vedere: dualitatea spațiilor de învățare (școli/furnizori de EFP și companii), care împărtășesc responsabilitatea pentru formarea teoretică și practică, și dualitatea actorilor implicați (publici și privați), responsabili de politicile și practicile în materie de EFP. Astfel de sisteme oferă acumularea de experiență profesională, extrem de apreciată de întreprinderi, răspund nevoilor de competențe ale mediului de afaceri și facilitează tranziția de la școală la piața muncii.

Sistemul EFP dual din Germania este recunoscut pe plan internațional ca un model de succes.  Cunoașterea experienței și a bunelor practici germane în domeniu, cu certitudine, ar contribui la impulsionarea dezvoltării învățământului profesional tehnic prin sistem dual din țara noastră.  

La invitația Ministerului Federal de Externe al Germaniei, am avut minunata ocazie să particip în perioada 26 martie - 1 aprilie 2023 la o vizită de studiu „Educația și formarea profesională duală (EFP) în Germania”.

  

A fost o vizită minunată și de neuitat din mai multe aspecte: conținutul programului, organizarea, echipa de participanți, condițiile de realizare a programului, sprijinul facilitatorilor.

Programul a fost excelent conceput. Acesta a reunit reprezentanți din diferite țări (Argentina, Australia, Bangladesh, Bosnia și Herțegovina, Columbia, Cipru, Georgia, India, Kârgâzstan, Liban, Mauritania, Republica Moldova, Namibia, Macedonia de Nord, Republica Coreea, Africa de Sud, SUA, Zimbabwe). A fost o echipă  internațională, foarte diversă, dar, în același timp, unită prin obiectivul comun de a cunoaște în detalii experiența Germaniei în domeniul EFP duale pentru a îmbunătăți propriile sisteme educaţionale.

  

Conținutul Programului a fost excepțional. Acesta a inclus vizite și întâlniri cu cei mai importanți actori implicați în educația şi formarea profesională după modelul dual: autorități, angajatori și uniuni ale acestora, asociații profesionale, companii de formare profesională, școli profesionale. Am avut posibilități inedite să descoperim din prima sursa cum este organizat și cum funcționează modelul dual EFP în Germania.

Întâlnirea cu elevii, profesorii și administrația Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Şcolii profesionale secundare în Finanțe şi  Administrarea Afacerilor,  a deschis ușa spre experiența instituțiilor EFP, care dezvoltă modelul dual. Am admirat entuziasmul cu care vorbeau elevii și absolvenții despre cunoștințele și experiența profesională acumulată în perioada studiilor, interacțiunea dintre  instruirea teoretică şi cea practică.

Deosebit de interesantă şi informativă a fost vizita la Oficiul German pentru Cooperare Internațională în Educație şi Formare Profesională (GOVET). Aici am descoperit mai multe despre structura și reglementările sistemului de educație și formare profesională, inițiativele în sfera dezvoltării acestuia. A fost surprinzător să cunoaștem ca în Germania este creat și activează din 1970 Institutul Federal pentru Educație și Formare, care promovează cercetări în domeniul EFP, pilotează modele de modernizare a acesteia, elaborează reglementări, acumulează statistica EFP, oferă asistența Guvernului Federal în această arie de competență.

  

Este impresionantă statistica EFP: cca 1,25 milioane de stagiari pe an înrolați în 325 de profesii recunoscute, peste 500 de mii de noi ucenici înscriși anual, 5% din toți angajații din întreprinderi sunt stagiari, 50% din populație au urmat o formare profesional tehnică duală,    cca 93% finalizează formarea profesională cu succes. Anual, în jur de 20% din toate companiile  angajatoare de personal cu contribuții la asigurări sociale se înrolează în activități de instruire (cca 420 de mii din 2,2 milioane). Peste 8000 de școli din toată Germania sunt implicate în sistemul dual EFP. Ucenicii sunt remunerați pentru contribuție la creșterea performanțelor companiilor, iar îndemnizația medie de instruire în Germania în 2022 a constituit 1028 €.

Învățământul dual durează de la 2 la 3,5 ani în funcție de program. Acest sistem include două locații de învățare: 70% formare profesională în companii și 30% lecții în școlile profesionale.

O expunere exhaustivă a sistemului educațional german, ca structură și calificări oferite, a fost prezentată în cadrul întâlnirii cu reprezentantul Conferinței  Miniștrilor Educației şi Afacerilor Culturale ale Landurilor Republicii Federale Germane. A fost provocator fiindcă participanții din fiecare țară au încercat ulterior sa “măsoare” propriul sistem educațional în comparație cu cel german. Desigur, calitatea sistemului dual depinde de politicile publice, legislație, reglementările în acest domeniu. A fost interesant să aflăm detalii despre sistemul de educație și formare profesională în discuțiile cu reprezentanții Departamentului pentru Educație, Tineret și Familie al Senatului Berlinului

Un actor important în implementarea cu succes a modelului dual EFP este piața muncii, reprezentată de angajatori și uniunile acestora. În acest sens, am beneficiat de întâlniri cu experții Confederației Asociațiilor Angajatorilor din Germania (BDA), care reprezintă interesele tuturor sectoarelor economiei germane, și Confederației Sindicatelor din Germania (DGB). Discuțiile s-au axat pe dialogul și cooperarea între școli și comunitatea de business, precum și pe modalitățile de susținere a tinerilor în tranziția de la învățare la angajare.

Instituțiilor Camerale (Camerelor de Comerț și Industrie, Camerelor Meșteșugarilor) le revine un rol distinct în funcționarea sistemului de educație și formare profesională duală, anume aici este organizat și se desfășoară examenul de finalizare a studiilor duale. În cadrul vizitei ni s-a oferit posibilitatea să discutăm cu specialiști din Confederația Germană a Meșteșugurilor (ZDH) despre rolul și implicațiile acestor instituții în promovarea EFP duale.

În timp ce companiile mari au posibilități pentru fondarea propriilor Centre de formare profesională, inclusiv prin modelul dual, întreprinderile mici și mijlocii sunt limitate financiar în crearea și asigurarea funcționării unor asemenea unități.  Instituirea Centrului de Promovare a Formării Profesionale al Asociației Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Ingineria Civilă din Berlin-Brandenburg (Lehrbauhof) este un răspuns și o soluție eficientă la această provocare. Lehrbauhof reprezintă un centru de formare profesională la nivelul întregului sector industrial, unde ucenicii sunt instruiți în formarea abilităților practice, care nu sunt accesibile în propriile companii. Asemenea unități de formare profesională actualmente sunt lipsă în Republica Moldova, însă ele sunt foarte necesare pentru susținerea dezvoltării micului business. Experiența germană în acest context este extrem de utilă.

Fiindcă în condițiile globalizării internaționalizarea a devenit o dimensiune prioritară pentru orice companie, deosebit de interesantă a fost vizita la Mercedes-Benz Sales Region Berlin și familiarizarea cu specificul procesului EFP în companii ce operează internațional, precum și vizitarea spațiilor de studii, impresionant fiind faptul că ucenicii au posibilitatea să învețe în baza celor mai performante modele de automobile.

Cooperarea în proiecte EFP a fost în centrul atenției la Senior Experts Service (SES). M-am bucurat foarte mult să fiu aici. De ceva timp în urmă, activând într-o uniune națională de societăți comerciale și necomerciale, am aplicat de multe ori la această organizație și am beneficiat de consultanța experților germani în implementarea proiectelor de dezvoltare. Nu m-am gândit nici atunci, nici mai târziu ca voi avea posibilitate să vizitez această organizație. Cu certitudine, voi relua în continuare colaborarea cu SES pentru alte proiecte, având în vedere posibilitățile ce le oferă acest program.

Impresii deosebite a lăsat întâlnirea în cadrul Ministerului Federal de Externe cu Mr. Holger Krämer, șeful diplomației economice și colegii. Fiecare dintre participanții la vizita de studiu și-au împărtășit impresiile, ele fiind cele mai frumoase. Am simțit deschiderea pentru susținerea și în continuare a proiectelor de dezvoltare a educației în țările noastre. Totodată a fost exprimată sprijinirea demersurilor Republicii Moldova în calea sa spre integrarea în familia Europeană, un mesaj foarte încurajator pentru țara noastră.

Una din concluziile  pe care am făcut-o este ca succesul sistemului dual de educație și formare profesională din Germania se datorează eforturilor conjugate din partea tuturor parților interesate implicate în învățământul dual: instituții de învățământ, întreprinderi, asociații profesionale, autorități.

O altă concluzie este că Republica Moldova a reușit să avanseze în implementarea modelului de formare profesională tehnică prin sistem dual în raport cu multe alte state. Sunt mândră pentru aceasta. Implementarea programelor de formare profesională tehnică prin sistem dual în Moldova a început în 2014 cu o instituție de învățământ, o întreprindere și 29 de elevi, actualmente numărul participanților majorându-se  respectiv până la 33 de instituții, 146 de companii și cca 1500 de elevi. Este apreciabil faptul că în țara noastră este creat cadrul legislativ-normativ de reglementare în domeniu. Astfel, în 2022 a fost adoptată Legea cu privire la învățământul dual, în februarie 2023 Guvernul a aprobat hotărârea pentru punerea în aplicare a prevederilor  legii menționate. În perioada 2019-2022 a fost implementat Proiectul ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” cu sprijinul Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), care prin asistență tehnică, consultanță și facilitarea transferului de experiență au contribuit substanțial la dezvoltarea și consolidarea acestui sistem. Astfel reușitele pe care le înregistrăm actualmente pe dimensiunea învățământului profesional tehnic în sistem dual se datorează, în mare parte, și Guvernului Republicii Federale Germania. Folosind această ocazie, în numele întregii comunități și a Comitetului pentru promovarea învățământului profesional tehnic dual din Moldova, exprimăm recunoștință și mulțumiri tuturor partenerilor de dezvoltare pentru întregul suport în sprijinirea sistemului dual EFP în țara noastră. Sper să realizăm și în viitor proiecte comune în favoarea avansării educației naționale.

Această vizită m-a ajutat să evaluez sistemul nostru de învăţământ profesional tehnic dual prin prisma modelului german și să evidențiez acțiunile și proiectele de viitor pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ profesional tehnic dual în țara noastră.

Exprim profunda mea recunoștință colegilor de la Goethe Institut care au organizat vizita de studiu, au facilitat înțelegerea mai bine a informațiilor prezentate în cadrul întâlnirilor și care s-au dovedit a fi persoane competente, deschise, cooperante și  prietenoase.

În mod special mulțumesc Ambasadei Germaniei la Chișinău pentru sprijinirea inițiativelor de dezvoltare, susținerea proiectelor promovate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, pentru posibilitatea de a participa în această vizită de studiu și a puncta noi orizonturi pentru evoluţia învățământului profesional tehnic din republica noastră prin prisma experienţei germane.

 

Larisa Șavga,

Rector al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova,

Președinte al Comitetului pentru promovarea învățământului profesional tehnic dual,

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova,

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi