jtemplate.ru - free extensions for joomla

VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITATEA DIN GRAZ (AUSTRIA) ÎN CADRUL PROIECTULUI COMPASS

    


În perioada 20-24 iunie 2022, membrii echipei de implementare a proiectului„TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS” din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere din Republica Moldova, au realizat o vizită de studiu la Universitatea din Graz (Austria), partener european al proiectului (www.uni-graz.at ).

În cadrul vizitei de studiu participanții au fost familiarizați cu cadrul legal din Austria în domeniul ULLL, experiența implementării ULLL în Austria, rețeaua ULLL din Austria, experiența în domeniul digitalizării procesului de formare continuă, instruirea și susținerea personalului didactic din învățământul superior pentru realizarea programelor, serviciilor LLL, pregătirii profesionale în baza educației non-formale, informale.

Pe parcursul ședințelor organizate colegii de la Centrul de Formare Continuă a Universității din Graz (Austria) au împărtășit experiența în domeniul învățării pe tot parcursul vieții (ULLL), au prezentat structurile naționale și universitare responsabile de LLL, elementele de infrastructură și resursele umane utilizate în procesul de realizare a formării continue. Au remarcat aspectele cu privire la constituirea rețelei ULLL din Austria, oferind recomandări practice privind implementarea acesteia în Republica Moldova.

 

  

Agenda programului a cuprins vizita Centrului de Formare Continuă a Universității din Graz (Austria), familiarizarea cu structurile universitare responsabile de organizarea formării profesionale continue și cele ale sistemului educațional al Universității din Graz. Participanții au vizitat structuri academice importante ale Campusului Universității din Graz – un loc pentru învățare pentru toți.

Universitatea a fost reprezentată de membrii echipei de proiect: Larisa ȘAVGA, rector UCCM, prof.univ., dr. hab.; Sofia CĂPĂŢÎNĂ, prorector pentru cercetare și formare continuă, conf.univ., dr.; Liliana CIBUC, decan facultatea Științe economice, conf.univ., dr.; Oxana LIVIŢCHI, conf.univ., dr., departamentul Business, marketing și turism.

Universitățile partenere din Republica Moldova (Academia de Studii Economice din Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat) au prezentat serviciile care vor fi pilotate și indicatorii de monitorizare, realizând un schimb de experiență cu reprezentanții mediului academic din Austria (Universitatea din Graz, Universitatea din Innsbruckand).

În cadrul sesiunilor au fost prezentate experiențele și provocările instituțiilor cu referire  a implementarea Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei de dezvoltare a învățământului pe tot parcursul vieții (LLL), dar și rezultatele obținute de către universitățile din Moldova în domeniul implementării conceptului LLL pe durata de implementare a proiectului COMPASS. Membrii echipelor de implementare a proiectului „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS” s-au integrat în discuții, workshop-uri pe parcursul celor trei sesiuni de formare, beneficiind de consultanța specialiștilor internaționali, precum și de asistența experților Centrului de Formare Continuă a Universității din Graz (Austria).

     

   

Experiența din stagiului de formare în cadrul vizitei Centrului de Formare Continuă a Universității din Graz (Austria) va servi drept bază pentru constituirea unei platforme universitare pentru realizarea LLL în cadrul UCCM și a unei rețele universitare LLL în Republica Moldova - spațiu integrat a prestatorilor de programe, module, cursuri și servicii LLL pentru solicitanții de programe și servicii LLL.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA-COMPASS”, co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr de proiect: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Mai multe detalii despre proiectul COMPASS puteți găsi la adresa web: www.compass-project.md și pe pagina web instituțională a proiectului: http://www.uccm.md/ro/index.php/component/content/article?layout=edit&id=806.