jtemplate.ru - free extensions for joomla

Întâlnirea cu doamna Mathilde Delabie, Advocacy Officer, Cooperatives Europe

Azi, la 1 septembrie, în cadrul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din Moldova, a avut loc întâlnirea dlui Vasile CARAUŞ, preşedinte Moldcoop, Ion Ursu, vicepreşedinte şi dna Larisa ŞAVGA, rector al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova cu doamna Mathilde Delabie, Advocacy Officer, Cooperatives Europe. În timpul vizitei au fost discutate oportunităţile de consolidare şi de extindere a parteneriatelor cu organizaţii cooperatiste şi instituţii de învăţământ europene, menţionându-se, totodată, rezultatele cooperarii şi a transferului de experienţă înregistrate în ultimii 10 ani.

În domeniul educaţional s-au punctat perspective de integrare a instituţiilor de învăţământ cooperatiste din ţară - Universităţii Cooperatist-Comercială din Moldova, Colegiului Cooperatist din Moldova, Centrului de Excelelnţă în Administrarea Afacerilor în programe de studii europene focusate pe dezvoltarea antreprenoriatului cooperativelor, pe schimbul de studenţi, crearea parteneriatelor în cercetare, participarea în proiecte europene, integrarea în reţeaua tinerilor cooperatori ş.a.

Această vizită va impulsiona acţiunile noastre în demersul de integrare europeană.

*Cooperatives Europe - este subdiviziunea europeană a Alianţei Cooperatiste Internaţionale. Aceasta asociază 84 de organizaţii cooperatiste din 33 de ţări, 141 de milioane de membri, 176 de mii de întreprinderi.   https://coopseurope.coop