jtemplate.ru - free extensions for joomla

UCCM la al 6-lea meeting al consorțiului COMPASS

Proiectul ERASMUS+ “Towards European University Lifelong Learning Model In Moldova – COMPASS” (număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanţat de Uniunea Europeană, a fost implementat în Moldova în perioada 2018-2022 sub coordonarea Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM).

La finalizarea proiectului a fost organizat al 6-lea meeting al consorțiului COMPASS, la care au participat și reprezentanții echipei de implementare a proiectului din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM)  dna Larisa Șavga, rector, prof. univ., dr.hab.; dna Sofia Căpăţînă,  prorector pentru cercetare și formare continuă, conf. univ., dr.; dna Oxana Livițchi, manager calitate şi dezvoltare instituțională, conf. univ., dr.

  

Dna rector Larisa Șavga a prezentat cele mai importante și relevante rezultate ale implementării proiectului COMPASS:

  • ajustarea structurii organizatorice a UCCM și dezvoltarea cadrului regulator intern pentru a facilita dezvoltarea programelor, cursurilor și serviciilor în domeniul ,învățării pe tot parcursul vieții (LLL),
  • crearea Centrului LLL și consolidarea a structurilor interne responsabile de LLL în cadrul UCCM,
  • elaborarea Strategiei de dezvoltare a învățării pe tot parcursul vieții (LLL) în cadrul UCCM în perioada 2021-2025, a Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei în perioada 2021-2025 și rezultatele implementării Strategiei în perioada 2021-2022,
  • elaborarea Manualului serviciilor UCCM și a Ghidului privind activitatea de învățare pe tot parcursul vieții (LLL) în cadrul UCCM,
  • pilotarea serviciilor LLL în cadrul UCCM și rezultatele obținute în urma pilotării,
  • implementarea programelor LLL și diversificarea ofertei educaționale pentru a realiza învățarea pe tot parcursul vieții pentru diverși audienți solicitanți de programe, cursuri, servicii LLL,
  • organizarea în parteneriat cu alte instituții a manifestărilor științifice cu împărtășirea experienței LLL,
  • și alte rezultate.
  
  

Experiența și rezultatele obținute de toate universitățile partenere urmare a implementării proiectului ERASMUS+ “Towards European University Lifelong Learning Model In Moldova – COMPASS” vor facilita dezvoltarea programelor și serviciilor LLL, asigurând învățarea pe tot parcursul vieții la nivel național. 

În consorțiul proiectului COMPASS participat 16 parteneri din Moldova și UE.

Parteneri din Republica Moldova:

• Academia de Studii Economice din Moldova

• Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

• Universitatea de Educație Fizică și Sport

• Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”

• Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

• Universitatea de Stat din Comrat

• Consiliul Rectorilor din Moldova

• Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Parteneri UE:

• European University Continuing Education Network (Belgia)

• Universitatea din Turku (Finlanda)

• Universitatea de Formare Continuă din Krems (Austria)

• Universitatea din Graz (Austria)

• Institutul de Cercetări și Dezvoltare Politică Europeană (Slovenia)

• Universitatea din Barcelona (Spania)

• Universitatea din Genova (Italia)

• Universitatea din Brest (Franța)

Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr proiect 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. 

Scopul proiectului: Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova.

Pentru mai multe detalii privind rezultatele proiectului COMPASS, accesați pagina oficială a acestuia: http://compass-project.md/.

    

P5-Trade Co-operative University of Moldova