jtemplate.ru - free extensions for joomla

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a semnat acordul de colaborare cu BC Moldindconbank SA

Pe data de 06 octombrie 2022, în contextul implementării proiectului Erasmus+ „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB) Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a semnat un acord de colaborare cu BC Moldindconbank, în vederea realizării obiectivelor proiectului privind realizarea studiilor bazate pe muncă la ciclul I licență la specialitatea Finanțe și Bănci, formării și dezvoltării profesionale prin perfecționarea programelor de studii și organizarea activităţilor practice, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Acordul de colaborare a fost semnat de către Rectorul UCCM, dna Larisa Șavga și Prim-Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii, dl. Victor Cibotaru.

În semestrul de toamnă 2022 v-a fi pilotat primul grup de studenți care vor realiza studiile superioare de licență conform modelului dual de învățământ.